Ring „Magazynu Instalatora“: sterowanie i regulacja instalacją c.o. Taconova

zobacz artykuł w wersji pdf  pdf pdf

Statyczne równoważenie hydrauliczne – jedna z głównych kompetencji firmy Taconova – zaliczane jest do współczesnego standardu i trudno sobie wyobrazić, by dziś zabrakło go na etapie wykonawstwa instalacji. W wielu krajach równoważenie hydrauliczne jest dofinansowywane. W przypadku nowobudowanych instalacji jest ono często prawnie wymagane.

Klasyk TacoSetter i zawór TopMeter na przykład, regulują wielkość przepływu w instalacjach grzewczych, chłodniczych, solarnych, i dolnych źródłach ciepła. W tych zaworach równoważących można bezpośrednio odczytać aktualny przepływ.

Dzięki hydraulicznemu równoważeniu strumienie przepływu w instalacji grzewczej mają zostać tak wyregulowane, by w poszczególnych pomieszczeniach i częściach budynku osiągnięte zostały oczekiwane temperatury. Zwiększa to komfort cieplny, zmniejsza emisję CO2 i zużycie energii.

Równoważenie hydrauliczne to ciągła optymalizacja całego systemu grzewczego. Do koniecznych prac zalicza się także wyregulowanie wielkości strumieni przepływów w rurociągach rozdzielczych. W systemach hydraulicznych medium, jako nośnik energii, przesyłane jest za pomocą różnej długości rurociągów poziomych i pionowych. Przy tym wyzwaniem jest taki rozdział energii, by wszystkie części budynku były jednakowo zasilane. Z jednej strony jest to kwestia komfortu, który należy zapewnić. Jednocześnie należy zminimalizować zużycie energii. Na to największy wpływ ma przepływ wewnątrz sieci rurociągów.

Bezpośrednie ustawienie
Zawory równoważąco-pomiarowe Setter Bypass SD i Setter Inline regulują wielkość przepływu w instalacjach grzewczych, chłodniczych, solarnych, i dolnych źródłach ciepła. W tych zaworach równoważących można bezpośrednio odczytać i wyregulować aktualny przepływ w l/min, bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi.

Zalety zaworów Tacosetter przy projektowaniu

  • Niezmienność zaprojektowanego systemu, dzięki prostej regulacji i niezawodnemu ograniczaniu wielkości przepływu
  • Jednolity rozdział ciepła i zimna
  • Optymalizacja wydajności termicznych instalacji solarnych, za pomocą odpornych na wysoką temperaturę zaworów równoważąco – pomiarowych.
  • Regulacja części budynku na podstawie wartości przepływu i temperatury, bez kosztownych przyrządów pomiarowych.

Zalety zaworów Tacosetter na etapie instalacji

  • Oszczędność czasu w trakcie regulowania wielkości przepływu, spowodowana brakiem konieczności przeliczania
  • Łatwa kontrola wielkości przepływu, w trakcie przeglądów, bez drogich przyrządów pomiarowych
  • Prosta, statyczna, regulacja hydrauliczna istniejących instalacji
  • Regulowanie obiegów grzewczych i chłodniczych wymaga mało miejsca

Odczuwalnymi i mierzalnymi efektami zrównoważonego systemu są:
* przyjemne temperatury w pomieszczeniach,
* oszczędne zużycie energii,
* ograniczony pobór prądu przez pompę obiegową.

Zrównoważona instalacja hydrauliczna jest warunkiem optymalnego wykorzystania energii i zachowania zadanych temperatur:
* grzejnikowe zawory termostatyczne mogą spełnić swoją funkcję regulacyjną tylko wtedy, gdy instalacja została uprzednio zrównoważona hydraulicznie, czyli dopływające ilości wody ograniczone do zaprojektowanej wielkości.
* warunkiem energooszczędnej eksploatacji źródeł ciepła, takich jak kotły kondensacyjne czy małe agregaty kogeneracyjne, są uporządkowane zależności hydrauliczne, ponieważ te źródła ciepła wymagają możliwe najniższych temperatur na powrocie.

Ogrzewanie powierzchniowe i inne niskotemperaturowe źródła ciepła wymagają uporządkowanych zależności hydraulicznych.
Ważność sprawnie działającej hydrauliki instalacji szczególnie dobrze widać na przykładzie systemów ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego. Podczas gdy kocioł kondensacyjny, bez zachodzącej kondensacji, nadal produkuje ciepło, aczkolwiek z wyraźnie niższą sprawnością, systemy grzania i chłodzenia płaszczyznowego wymagają zapewnienia równomiernego rozdziału strumieni przepływu. Warunek ten jest konsekwencją stosowania bardzo długich odcinków rur o małych średnicach przekroju i przesyłem ciepła przy niskich temperaturach zasilania. Przykładem jest ogrzewanie podłogowe i ścienne, ogrzewanie powierzchniowe w obiektach przemysłowych i sportowych, stropy grzewczo-chłodzące lub sufity grzewczo-chłodzące. Właśnie dlatego powierzchniowe systemy ogrzewania i chłodzenia dzielone są na wiele obiegów częściowych, zasilanych z wykorzystaniem zaworów regulacyjnych Setter Rondo. Te montowane są fabrycznie na rozdzielaczach obiegów grzewczych lub jako armatura przelotowa w miejscu podłączenia obiegów grzewczych.

Normy i przepisy
Norma DIN 18380 wymaga przeprowadzenia równoważenie hydraulicznego w instalacji grzewczej, by zapewnić odpowiedni rozdział wody. Kto korzysta z dofinansowania do modernizacji instalacji grzewczej, jest zobowiązany wykazać, iż przeprowadził równoważenie hydrauliczne instalacji.

By móc przeprowadzić równoważenie hydrauliczne, muszą być znane przepływy obliczeniowe dla całej instalacji i poszczególnych odcinków. Dlatego też najpierw należy zaprojektować rurociągi. Z tych obliczeń, w przypadku nowych instalacji, można wyczytać wielkość przepływu dla pojedynczych odcinków. W przypadku istniejących instalacji, które wtórnie mają zostać zrównoważone hydraulicznie, z zasady dane obliczeniowe nie są dostępne. W tym przypadku niezbędne strumienie przepływu można wyliczyć, jeśli znana jest wielkość zapotrzebowania na ciepło budynku lub można strumienie przepływu wstecznie wyliczyć na podstawie mocy cieplnych powierzchni grzewczych i temperatur panujących w instalacji.

Wytyczne
Zatem dla istniejących instalacji regulację przepływu należy przeprowadzić zgodnie z następującymi wytycznymi:
* wyliczenie zapotrzebowania na ciepło,
* odczytanie temperatur panujących w instalacji,
* wyliczenie wielkości przepływu dla poszczególnych powierzchni grzewczych w zależności od mocy grzewczej i różnicy temperatur,
* wyliczenie strumieni objętości dla rurociągów rozdzielczych z sumy strumieni objętości dla podłączonych powierzchni grzewczych,
* dobór armatury równoważącej,
* wyregulowanie zadanych przepływów.

Rafał Kowalski

Pytanie do…
Co daje hydrauliczne równoważenie i jak wpływa na regulację instalacji c.o.?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij