ABC odprowadzania spalin. Komin dla kominka (2)

Zobacz artykuł w wersji pdf  pdf pdf   

Właściwe spełnienie wymagań w zasadzie gwarantuje, że komin będzie szczelny w trakcie eksploatacji – producent każdorazowo musi poddać każdy nowo projektowany system kominowy badaniom (w tym badaniu szczelności połączeń), na etapie produkcji nadzoruje się poszczególne operacje mające wpływ na własności techniczne wyrobu, ostatecznie zaś każdy produkt kominowy przechodzi kontrolę końcową, gdzie również badane są jego parametry. Nad właściwym zachowaniem tych procedur ciągły nadzór sprawuje niezależna od producenta zewnętrzna jednostka certyfikująca. Spełnieniem przez producenta wymagań przepisów budowlanych i norm UE jest oznakowanie wyrobu znakiem CE.

Producent zobowiązany jest także do opisania w sposób trwały na wyrobie charakterystycznych cech wyrobu, w tym także deklarowaną i rzeczywistą klasę szczelności.

* Bezpieczeństwo pożarowe

Cechy komina związane z bezpieczeństwem pożarowym, szczególnie w odniesieniu do kominków opalanych paliwami stałymi, należy zawsze traktować priorytetowo. Rodzaj zastosowanego komina jest pochodną właściwości procesu spalania przebiegającego w danym urządzeniu grzewczym, tak więc zawsze należy założyć, że pomimo wykonania precyzyjnych obliczeń i dokładnego zbilansowania układu kominek -komin mogą wystąpić sytuacje niekontrolowane.

Najczęściej w takich przypadkach zawodzi człowiek, czyli osoba eksploatująca urządzenie, gorzej, gdy jest to wykonawca, który nie przewidział możliwości powstania zagrożenia. Sytuacja jest znacznie uproszczona, gdy korzystamy z kominów prefabrykowanych. Cytowane już wcześniej procedury dotyczące tych urządzeń nakładają na producenta obowiązek oznaczania na wyrobach parametrów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Głównym parametrem mającym wpływ na bezpieczeństwo pożarowe jest deklarowana przez producenta odległość komina lub wkładu kominowego od elementów palnych – ostatni człon oznakowania znajdujący się w oznaczeniu na wyrobie wyrażony jest w milimetrach i z reguły wynosi on dla wkładów kominowych 500 mm, a dla kominów stalowych izolowanych od 100 do 300 mm w zależności od jego konstrukcji. W odniesieniu do wymagań dotyczących kominów stalowych oznacza to, że temperatura na powierzchni elementów palnych nie przekroczy 85oC w deklarowanej przez producenta odległości. Dla stalowych kominów izolowanych istnieje jeszcze jeden – powiązany z powyższym – parametr związany z bezpieczeństwem: ochrona przed oparzeniem. Przy określonej w oznakowaniu deklarowanej temperaturze nominalnej pracy parametr ten oznacza, że powierzchnia zewnętrzna na płaszczu komina stalowego nie będzie wyższa niż 70oC.

* Sadza

Obecnie najliczniejszą grupę kominków stanowią kominki opalane drewnem. W trakcie spalania paliw stałych zawsze na ściankach komina wydzielać się będzie sadza. Może mieć ona szereg postaci – od sadzy płatkowej, pylistej, przez smolistą, po najgorszy z jej rodzajów, tzw. sadzę szklistą. Sadza szklista powstaje przede wszystkim w tracie spalania mokrego drewna przy niskiej temperaturze spalin (sadza smolista). Utwardza się na skutek okresowego spiekania w wysokiej temperaturze, np. w takcie zbyt intensywnego załadowania komory spalania, co skutkuje stopniowym zmniejszeniem się przekroju komina, powodując spadek ciągu i intensyfikację procesu odkładania się kolejnych warstw. Sadza szklista jest bardzo trudno usuwalna – nie wystarczy w jej przypadku czyszczenie szczotkami kominiarskimi, nader często wymaga odkucia od ścian komina.

Szybkie zarastanie komina sadzą stwarza rosnące zagrożenie pożarem sadzy. W trakcie pożaru sadzy temperatura w kominie wzrasta do ponad 1000oC. Zjawisko to może trwać nawet do kilku godzin w zależności od nagromadzonych osadów sadzy. Przestrzegamy w tym miejscu, że źle prowadzona akcja gaszenia płonącego komina może doprowadzić do jego rozerwania, a w najlepszym wypadku do powstania pęknięć i nieszczelności (z reguły taki komin nadaje się do rozbiórki lub założenia co najmniej ochrony w postaci niezależnego wkładu).

* Przewaga kominów prefabrykowanych

Oczywiście, pożarem sadzy są zagrożone wszystkie kominy. Nie tylko te, w których odłożyła się sadza szklista, ale wszystkie nieczyszczone regularnie. Pewną przewagę mają tu systemowe kominy prefabrykowane czy to ceramiczne, czy stalowe. Gładkie ścianki tych kominów minimalizują bowiem osadzanie sadzy. Ponadto kominy te często wyposażone są w wygodne elementy wyczystkowe, pozwalające łatwo usuwać sadzę i przeprowadzać rewizję. Jeżeli w takich kominach pożar sadzy nastąpi, jego skutki są znacznie mniejsze niż przy kominach tradycyjnych, a ewentualne uszkodzenia łatwiejsze do wyeliminowania.

Każdy system kominowy przed dopuszczeniem do sprzedaży jest sprawdzany pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. W takim kominie nawet w trakcie pożaru sadzy temperatury zewnętrzne nie powinny przekroczyć 100oC.

Piotr Cembała

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij