Zobacz artykuł w wersji pdf  pdf pdf   

W wentylacji przemysłowej równie ważnymi czynnikami, jak opisywane we wcześniejszych artykułach z tego cyklu, które mają wpływ na jej skuteczność, są: prędkość porywania vx, odległość x, z której należy zabrać zanieczyszczenia oraz prędkość transportu (prędkość powietrza w przewodach wentylacji mechanicznej wraz z zanieczyszczeniami) i prędkość stosowana w transporcie pneumatycznym (do transportu mediów stosowanych w produkcji). Jak już pisałam, nie bez znaczenia jest usytuowanie nawiewów powietrza, ponieważ strumienie nawiewane powinny dotrzeć do wyznaczonych przez projektanta miejsc, nie zakłócając pracy odciągów miejscowych, i nie powodować rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

Również prędkość powietrza w przewodach wentylacji mechanicznej nawiewnej w obiektach przemysłowych jest około 30% wyższa niż w obiektach użyteczności publicznej. Reasumując, zasady ogólne dla wszystkich wentylacji są takie same, lecz w wentylacji przemysłowej muszą być zastosowane obostrzenia ze względu na obecność ludzi i warunków wytwarzania produktów.

* Prędkość porywania [vx]

Dla ustalenia ilości powietrza odciąganego przez element odciągu miejscowego [ssawka, obudowa itp.], znajdującego się w odległości x od źródła powstawania zanieczyszczeń, musi być ustalona prędkość powietrza niezbędna do porwania zanieczyszczeń vx. Prędkość ta ma zapewnić wciągnięcie wraz z powietrzem takiej ilości zanieczyszczeń, aby pozostała ilość zanieczyszczeń powietrza w miejscu pracy nie była szkodliwa dla ludzi i otoczenia. Przy ustalaniu x i vx należy uwzględnić wszystkie czynniki mogące wywierać wpływ na strumień powietrza odciąganego i źródło powstawania zanieczyszczeń, tj. rodzaje zanieczyszczeń i ich rozmieszczenie. Prędkościami porywania, ustalonymi doświadczalnie i podanymi w tabeli 1, można posłużyć się przy projektowaniu odciągów miejscowych. Podane w tabeli 1 wartości mogą być wskazówką do procesu projektowania, lecz naturalnie inna będzie prędkość porywania np. przy szlifowaniu drewna i  szlifowaniu metalu.

* Prędkość transportu [vt]

Prędkość transportu to taka prędkość powietrza, przy której ziarna zanieczyszczeń znajdujące się w strumieniu powietrza w stanie zawieszenia będą przez ten strumień przenoszone wewnątrz przewodu. Prędkość ta zależy od rodzaju materiału, czyli od jego ciężaru właściwego, ilości oraz wielkości i kształtu ziaren. Zbyt mała prędkość powoduje osiadanie ziaren w przewodzie, zbyt duża, mimo że przenosi ziarna, jest energochłonna.

W szczególnych przypadkach, gdy technologia produkcji tego wymaga, gdy chcemy odzyskać materiał i użyć go powtórnie do wytwarzania, po osadzeniu się go w różnego rodzaju odstojnikach (komory osadcze, zbiorniki pod cyklonami itp.) transportujemy go do wyznaczonego miejsca. Musimy wówczas zwiększyć prędkość strumienia transportującego powietrze prawie dwukrotnie. Jest to transport pneumatyczny. Porównajmy prędkości stosowane w odciągach miejscowych i w transporcie pneumatycznym dla wybranych materiałów (tabela 2).

Jak ważne i decydujące o właściwym działaniu odciągów miejscowych są prędkości porywania i transportu oraz jak wpływają na wymiary kanałów, omówię w poniższym przykładzie. Zastosujemy:
– jednakowy wymiar ssawki – ssawka prostokątna o wymiarach 500 x 100 mm bez kołnierza, F = 0,5 x 0,1 = 0,05 m2,
– ssawkę opartą dłuższym bokiem o stół,
– odległość x = 0, 5 m,
– ilość powietrza odciąganego obliczono ze wzoru: V = (5*x2 + F) * vx [m/s],
– średnica przewodu wentylacyjnego w [mm],
– miejsce pracy: stół.

Z danych pokazanych w tabeli 3 wynika, że w wentylacji przemysłowej, a w szczególności w odciągach miejscowych, transporcie zanieczyszczeń i transporcie pneumatycznym, każdy element tych zjawisk jest ważny, ponieważ od jego wartości zależy skuteczność, a także koszt instalacji.

Dorota Węgrzyn

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij