Mini-Kombi − zawory grzejnikowe do nowych instalacji c.o. oraz renowacji już istniejących

Zawory z regulacją różnicy ciśnienia do 2-rurowych instalacji grzewczych, klimakonwektorów i stropów chłodzących. Charakteryzują się automatycznym ograniczeniem przepływu w każdych warunkach pracy instalacji oraz ułatwionym projektowaniem bez konieczności stosowania marginesu bezpieczeństwa.

Zawory Mini-Kombi przeznaczone są do stosowania w dwuprzewodowych instalacjach grzewczych, klimakonwektorach wentylatorowych i stropach chłodzących do regulacji i ograniczenia temperatury w pojedynczych pomieszczeniach. Zawory Mini-Kombi ze zintegrowaną regulacją ciśnienia różnicowego zapewniają zdefiniowany stopień emisji ciepła każdego grzejnika w każdych warunkach eksploatacji. Dlatego można zrezygnować ze zwykle koniecznych podpionowych zaworów regulacyjnych do hydraulicznego zrównoważenia instalacji. Dzięki zintegrowanej regulacji ciśnienia różnicowego, zawory te nadają się doskonale zarówno do zastosowania w nowych projektach, jak również do modernizacji instalacji już istniejących.

Ogromną bolączką renowacji instalacji grzewczej jest trudność określenia rzeczywistych wewnętrznych średnic przewodów, pokrytych z upływem czasu warstwą kamienia kotłowego, co praktycznie uniemożliwia wykonanie dokładnych obliczeń hydraulicznych instalacji. Najczęściej instalator i lokatorzy nieruchomości stają przed koniecznością wyregulowania hydraulicznego instalacji metodą prób i błędów, co wiąże się z koniecznością wielokrotnego dostępu do lokali mieszkalnych a w konsekwencji wydłużeniem czasu i kosztu realizacji inwestycji. Można jednak inaczej – po jednorazowym określeniu nastawy zaworu przepływ przez dany grzejnik będzie niezmienny bez względu na zmieniające się warunki pracy instalacji, jak postępujące odkładanie się kamienia czy wyłączanie fragmentów instalacji z ruchu. Stałe, trwałe wyregulowanie instalacji zapewnią unikatowe zawory grzejnikowe firmy Siemens znane na rynku pod nazwą Mini-Kombi. Dodatkowe korzyści wynikające z zastosowania zaworów Mini-Kombi są następujące:

  • brak konieczności stosowania zaworów podpionowych narażonych na akty wandalizmu w ogólnie dostępnych korytarzach piwnic
  • ograniczenie zużycia ciepła dzięki nie przekraczaniu przepływów obliczeniowych
  • bezszmerowa praca w pełnym zakresie ciśnień dyspozycyjnych
  • brak konieczności wykonania szczegółowego projektu technicznego regulacji hydraulicznej instalacji

Zawór Mini Kombi jest pierwszym na świecie zaworem grzejnikowym hydraulicznie odseparowanym. Głównym elementem konstrukcyjnym jest grzybek separujący, utrzymujący stałe ciśnienie różnicowe w komorze regulacyjnej zaworu. Dzięki temu grzybek regulacyjny odpowiadający za wymaganą temperaturę, sterowany siłownikiem bądź głowicą termostatyczną, ma zapewnione optymalne warunki pracy – jest odcięty od zakłóceń hydraulicznych występujących w instalacji.Fot. Zawór Mini-Kombi, VPD2

Typoszereg dostępnych modeli to wersje:

VPD1… – zawór prosty, obudowa wg DIN (długi)
VPE1… – zawór kątowy, obudowa wg DIN (długi)
VPD2… – zawór prosty, obudowa wg NF (krótki)
VPE2… – zawór kątowy, obudowa wg NF (krótki)

Budowa Na schemacie przedstawiono zawór w wykonaniu prostym.


Legenda:
1 Ogranicznik skoku do nastawy wstępnej i zamknięcia zaworu
2 Dławnica z zabezpieczeniem przed zablokowaniem
3 Przyłącze siłownika / głowicy
4 Grzybek zaworu (z tworzywa sztucznego, miękko zamykający)
5 Regulator ∆p (z tworzywa sztucznego, twardo zamykający)
6 Elementy uszczelniające
7 Membrana
8 Oznaczenie przedstawiające mierniczy spadek ciśnienia i strumień objętości (np. B-200)


Charakterystyka zaworu

W związku z tym, nie jest wymagane obliczanie autorytetu zaworu, ponieważ praktycznie jest on równy jedności w zakresie minimalnej i maksymalnej różnicy ciśnienia, jaka może pojawić się na zaworze. Minimalne ciśnienie dyspozycyjne dla zaworu Mini-Kombi wynosi od 0.06 bara (w zależności od wielkości zaworu), a maksymalne to aż 2 bary. W tym zakresie ciśnienia dyspozycyjnego utrzymywany jest stały przepływ określony nastawą wstępną zaworu. Ilustruje to poniższy rysunek, przedstawiający charakterystyki przepływowe zaworu dla wybranych czterech nastaw wstępnych.

W przypadku zaworów Mini-Kombi nastawa wstępna na dobrą sprawę powinna nazywać się nastawą ostateczną, ponieważ dla danej wielkości grzejnika i parametrów pracy, czyli przepływu czynnika grzewczego, jest ustawiana raz na zawsze.


Wskazówki do projektowania

Zawory Mini-Kombi umożliwiają ustawienie nastawy wstępnej wymaganego strumienia objętości V&. Nastawa ta realizowana jest poprzez ograniczenie skoku zaworu. W przypadku zaworów Mini-Kombi, ustawioną wartość należy traktować jako przepływ maksymalny, ponieważ wbudowany regulator ciśnienia utrzymuje wielkość przepływu na stałym poziomie, nawet przy wahaniach ciśnienia różnicowego między 0,1 i 2 bar. Dzięki temu, można zrezygnować z centralnej regulacji wstępnej ciśnienia oraz nie trzeba brać pod uwagę kryterium dławienia zaworu. Woda nie może zawierać substancji organicznych.

Obliczenia
Zawór dobiera się na podstawie strumienia objętości V wynikającego z wymaganej mocy cieplnej grzejnika.

Założenia
1. Ustalenie wymaganej mocy cieplnej
2. Określenie różnicy temperatury
3. Strumień objętości  V = ( Q / (c × ΔT) ) × 3600 [l/h]

V = Strumień objętości [l/h]
c = Ciepło właściwe [J/kg × K]
Q = Moc cieplna [W]
ΔT = Różnica temperatury [K]

Przykład
1. Moc cieplna Q = 2800 W
2. Różnica temperatury ΔT = 20 K
3. Strumień objętości V= (2800 / (4187 × 20) ) × 3600 = 120,37 [l/h]

Wynik
Za pomocą tak obliczonej wartości oraz ΔpV100 = 100 kPa, można określić wymagany typ zaworu na podstawie tabeli nastaw przepływu nominalnego lub wykresu doboru przedstawionych w karcie katalogowej. 


Dokumentacja

Dla naszych produktów przygotowaliśmy wyczerpującą dokumentację, która jest dostępna na platformie on-line HIT: www.siemens.com/hit-pl. W polu Szukanie produktu należy wpisać model urządzenia (np. VPD2). Karta katalogowa dostępna jest także pod tym linkiem.


Regulacja temperatury w pomieszczeniu

Oczywiście sam zawór to jeszcze nie wszystko – trzeba go wyposażyć w element sterujący. Może to być tradycyjna głowica termostatyczna RTN51, która wymaga ręcznej obsługi lub o wiele bardziej wygodny i dokładny regulator pomieszczeniowy. Zawory grzejnikowe tradycyjne jak i Mini-Kombi możemy wysterować zdalnie poprzez dedykowany siłownik zaworu grzejnikowego STA23 sterowany przez wspomniany już regulator pomieszczeniowy, który możemy wybrać w zależności od preferencji.

Poniżej przedstawiamy 3 klasy regulatorów z wbudowanym czujnikiem temperatury pomieszczenia, dedykowane do wspomnianych rozwiązań.

Seria MODERN: nowoczesny regulator pomieszczeniowy REV24 do ogrzewania (produkt prezentowany w grudniowym wydaniu Magazyn Instalatora)

– samo-adaptacyjny cykl przełączania
– programator tygodniowy (bloki dni tygodnia i weekendu, każdy dzień indywidualnie)
– dokładna regulacja: nastawy temperatury co 0,2°C, nastawy czasu co 10min
– 3 okresy grzewcze na dobę, każdy z inną lub tą samą temperaturą
– polskie menu
– funkcja „odkamienianie” dla zaworów
– funkcja nieobecność z definicją daty wyjazdu i powrotu oraz temperatury
– nowoczesna stylistyka
– duży, podświetlany wyświetlacz
– prosta obsługa
– zasilanie bateryjne 2x AA

Seria CLASSIC: tradycyjny regulator pomieszczeniowy RDE10.1 do ogrzewania

– programator tygodniowy
– 2 okresy grzewcze na dobę
– wyświetlacz
– prosta obsługa
– zasilanie bateryjne 2x AAA 

Sera BASIC: tradycyjny termostat pomieszczeniowy RAA21 do ogrzewania

– pokrętło nastawy temperatury z możliwością ograniczenia
– prosta obsługa
– zasilanie 24…230 V

Siemens Sp. z o.o. Building Technologies

03-821 Warszawa ul. Żupnicza 11
Tel. 22 870 87 00
Faks 22 870 87 01/02
www.siemens.pl/bt                 
biuro.sbt@siemens.pl

Biura regionalne:

60-164 Poznań

ul. Ziębicka 35

Tel. 61 662 29 00

Faks 61 662 22 53

80-309 Gdańsk

ul. Grunwaldzka 413

Tel. 58 764 60 70

Faks 58 764 60 71

31-476 Kraków

ul. Lublańska 38

Tel. 12 299 89 00

Faks 12 299 89 80

40-533 Katowice

ul. Gawronów 22

Tel. 32 208 41 00

Faks 32 208 41 40

53-611 Wrocław

ul. Strzegomska 52

Tel. 71 777 52 01

Faks 71 777 52 00


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij