Płaszczyznowe systemy grzewcze/chłodnicze. Grzanie z niskim parametrem

zobacz artykuł w wersji pdf pdf  pdf   

Niskotemperaturowe źródła ciepła w wielu przypadkach warunkują podjęcie decyzji o zastosowaniu instalacji płaszczyznowych. Dzięki dużej powierzchni grzewczej do ogrzania poszczególnych pomieszczeń wymagana temperatura jest dużo niższa niż w tradycyjnych systemach grzewczych.

Obecnie wielu producentów oferuje kompletne systemy umożliwiające wykonanie instalacji niskotemperaturowych. W artykule poniższym zajmiemy się omówieniem dostępnych na rynku wariantów i możliwości rozwiązania instalacji ogrzewania oraz chłodzenia płaszczyznowego.


Ogranicznik temperatury powrotu

Ogranicznik temperatury powrotu, jak sama nazwa wskazuje, montowany jest na powrocie wężownicy pojedynczej pętli ogrzewania płaszczyznowego. W systemach grzewczych o temperaturze wynoszącej maksymalnie 70°C ograniczniki takie montowane są do obsługi pojedynczych pomieszczeń, w których rozkładana pętla ma nie więcej niż 100-120 m długości rury. Przepływ w pętli – jego umożliwienie lub ograniczenie – uzależnione może być przede wszystkim od temperatury czynnika w pętli, jak również od temperatury pomieszczenia.

Rozwiązanie takie sprawdza się w praktyce, jeśli nie ma możliwości albo potrzeby wykonania podłogowej instalacji grzewczej w całym budynku czy lokalu. W praktyce wpina się pętlę ogrzewania podłogowego łazienki w pion ogrzewania grzejnikowego. Działanie takiego ogranicznika polega na kryzowaniu przepływu. Jeśli ustawiona temperatura została osiągnięta – brak jest odbioru energii cieplnej do pomieszczenia. Jeśli temperatura w miejscu montażu ogranicznika nie jest osiągnięta, oznacza to, że pomieszczenie wymaga nadal dostarczania energii cieplnej – umożliwiony jest przepływ czynnika i oddawanie ciepła przez wężownicę. Należy zwracać uwagę na prawidłowy montaż takich ograniczników na końcu pętli – na powrocie wężownicy, w innym przypadku nie będzie możliwe prawidłowe działanie takiego ograniczenia temperatury, a tym samym ogrzanie pomieszczenia.

Grupy mieszające 
Ograniczenie temperatury w instalacjach ogrzewania podłogowego realizowane jest w większości przypadków przy pomocy grup mieszających. Jednym z wariantów jest umieszczenie pompowej grupy mieszającej w kotłowni budynku czy na rozdzielaczu w węźle cieplnym. Grupy pompowe wyposażone są w zawór mieszający, który umożliwia otrzymanie żądanej temperatury. Na takim zaworze może mieć miejsce regulacja stałotemperaturowa przy pomocy termostatu ustawionego na odpowiednią żądaną temperaturę (np. w zakresie 20-50°C) lub regulacja zmiennotemperaturowa (np. regulacja względem zmiennej temperatury zewnętrznej tzn. pogodowa). W przypadku regulacji stałotemperaturowej na zaworze trójdrogowym, na gałązce zasilającej umieszczony jest regulator temperatury z czujnikiem zanurzeniowym lub, ewentualnie, przylgowym. Sygnał temperaturowy powoduje regulację natężeniem przepływu w pionie ogrzewania płaszczyznowego.

Jeśli rozwiązanie takie z pompową grupą mieszającą nie zostanie przewidziane na etapie projektowania instalacji, a konieczne jest wykonanie ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego całego piętra czy jednego lokalu, sprawdzają się grupy mieszające regulujące temperaturę zasilania na wejściu do rozdzielacza. Takie grupy mieszające dostępne są na rynku zarówno do instalacji grzewczych, jak i takich, które okresowo służyć mają jako chłodnicze.

Jak wyżej opisano, tak i tutaj możliwy jest wybór między stałowartościową lub zmiennowartościową regulacją temperatury. Na potrzeby regulacji temperatury systemów grzania/chłodzenia płaszczyznowego w wydzielonym lokalu może zostać zainstalowany również odrębny, pogodowy regulator grzewczy.

W przypadku zastosowania mieszającej grupy pompowej, na poszczególnych piętrach czy w poszczególnych lokalach instalowane zostają rozdzielacze z odpowiednią ilością obiegów regulowanych. Rozdzielacze wyposażone są w elementy równoważące – wkładki zaworowe lub/i przepływomierze o szerokim zakresie regulacji (przykładowo o zakresie 0-5 l/min). Na wkładkach zaworowych i/lub przepływomierzach możliwe jest wstępne określenie konkretnych przepływów odpowiednio do wymaganego zapotrzebowania na ciepło w poszczególnych pomieszczeniach.

Wkładki zaworowe umożliwiają również zamontowanie elementów wykonawczych – napędów elektrycznych. Dzięki ich zastosowaniu możliwa jest indywidualna regulacja temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Siłowniki w takim układzie są elementami wykonawczymi. Przy pomocy odpowiednich listw zaciskowych (lub komunikacji radiowej) siłowniki zostają połączone z termostatami pomieszczeniowymi. Termostaty pomieszczeniowe mogą obsługiwać do 3-12 (w zależności od typu) siłowników. Sprawdza się to w przypadku, kiedy w jednym pomieszczeniu zainstalowano więcej niż jeden grzejnik. W takim układzie wystarcza jednokrotny pomiar temperatury na termostacie pomieszczeniowym. Sygnał o osiągniętej temperaturze zostaje przekazany do odpowiednich siłowników – odpowiadających za regulację pętli grzewczych/chłodzących w danym pomieszczeniu. Jeśli wymagana temperatura zostaje osiągnięta, następuje zamknięcie przepływu czynnika w pętli. W przypadku gdy temperatura wymagana nie zostaje osiągnięta, siłownik otwiera przepływ na konkretnych pętlach grzewczych/chłodniczych. Tak wygląda najprostszy układ regulacji ogrzewania podłogowego.

Układy regulacji i sterowania instalacji płaszczyznowych są ciągle rozwijane i udoskonalane. Rozwijane są zarówno elementy systemów kablowych, jak i pracujące w oparciu o komunikację radiową. Na nowo wprowadzane na rynek termostaty i regulatory pomieszczeniowe mają coraz więcej możliwości. Dzięki coraz większej ilości programowalnych czasów i temperatur grzania znacznie zwiększa się standard użytkowania.

Ze względu na niezliczoną ilość różnych wariantów i możliwości w temacie regulatorów i termostatów pomieszczeniowych, zagadnienia z tym związane zostaną omówione w innym artykule, tak aby możliwie szczegółowo ogarnąć temat.

Tak jak już wyżej zauważono, płaszczyznowe systemy grzewcze są coraz bardzie popularne. O ich rosnącej popularności świadczy powszechna obecność na rynku.

Mimo spowolnienia gospodarczego przewiduje się, iż popularność systemów grzania i chłodzenia płaszczyznowego będzie stale rosła. W dużej mierze wpływ będzie miało na to konieczne dostosowywanie już istniejących obiektów do wyższych standardów.

Joanna Pieńkowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij