Problemy z prawidłowym doborem urządzeń podczyszczających ścieki opadowe. Deszczówka do czyszczenia

zobacz artykuł w wersji pdf  pdf pdf 

Poprawa czystości zrzucanych wód opadowych do odbiornika w ciągu ostatnich kilkunastu lat odbyła się nie tylko na skutek montażu dużej ilości urządzeń podczyszczających, ale również poprzez znaczne zmniejszenie dopływu zanieczyszczeń ropopochodnych przedostających się do kanalizacji. Ewidentnie widać poprawę jakości taboru samochodowego. Mimo iż po polskich drogach poruszają się auta nawet o kilkunastoletniej historii eksploatacji, odeszliśmy już daleko od obrazu kapiącego olejem na parkingu „malucha” lub 125p. Podobnie poprawiła się jakość poruszającego się po naszych drogach taboru ciężarowego. Jedynym istotnym momentem pojawienia się zagrożenia zanieczyszczeniami ropopochodnymi są niestety wypadki drogowe. Jednak i w tych sytuacjach ratownictwo chemiczne i szybkość działania Straży Pożarnej jest również na zdecydowanie wyższym poziomie. Aby w pełni chronić nasze wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne, chciałbym zwrócić uwagę na problemy dotyczące doboru oraz zakupu odpowiednich urządzeń, jak również prawidłowej eksploatacji.

Jakie są najczęstsze problemy z prawidłowym doborem urządzeń podczyszczających?

Podczyszczanie zawiesin
Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24.06.2006 r. nakazuje nam podczyszczenie ścieków opadowych w zakresie tylko, a może aż, 2 parametrów, z których wg mnie zdecydowanie trudniejszym zadaniem jest otrzymanie na wylocie do 100 mg/dm3 zawiesin. Niestety wśród osób decyzyjnych cały czas pokutuje zdanie o pierwszeństwie separatorów nad osadnikami, które wielokrotnie się marginalizuje.

Podstawą prawidłowego doboru, a zatem i działania osadnika, jest czas przetrzymywania, który zależny jest od pola powierzchni zbiornika, tzn. z 2 osadników o objętości czynnej v = 5 m3 skuteczniejszy jest osadnik w korpusie 2,5 m niż 2 m. Podobnie lepiej będzie działał układ osadnika i separatora w oddzielnych korpusach niż zintegrowany w jednym korpusie.  W katalogach niektórych producentów separatorów pojawiły się propozycje minimalnych osadników, które konieczne są do zastosowania przed separatorem. Niestety przez niektórych projektantów zostały one potraktowane jako zgodne z oczekiwanym wg Rozporządzenia parametrem podczyszczania wód deszczowych z zawiesin.
Producentom separatorów chodziło jednak o ochronę przed zamuleniem i prawidłową pracę separatora. W zależności od zlewni należy indywidualnie dobrać wielkość osadnika oraz pamiętać fakt, że eliminacja zawiesin w urządzeniach podczyszczających nie tylko wpływa na stan odbiornika – zamulanie, zmniejszanie przekrojów kanałów, wypłycanie odbiorników, ale jest również ważnym elementem podczyszczającym przepływające ścieki z innych elementów opadających łącznie z zawiesiną, np. różnych związków organicznych i chemicznych. Zdeponowany osad w osadniku to nie zwykły piasek, ale odpad niebezpieczny!

Separacja
Kolejny temat to separatory substancji ropopochodnych z by-passem (czyli możliwość stosowania tzw. obejść hydraulicznych):

* Idea by-passów – dopuszczona przez wspomniane wyżej rozporządzenie (15 dm3/s*ha przez urządzenie, reszta obiegiem).
Rozwiązania z zastosowaniem obejść hydraulicznych to wg mnie nie zawsze trafne rozwiązanie. Oczywiście obejście zabezpiecza instalację przed przepływami powstałymi z chwilowych intensywnych opadów, jednak należy zwrócić uwagę na to, co płynie w ściekach. A wszyscy wiemy, że  oprócz zawiesin oraz substancji ropopochodnych kanalizacją płyną po prostu śmieci, w tym worki foliowe, liście itp. Niestety dopływają one do separatora, powodują oklejenie materiału koalescencyjnego. Spowoduje to zmniejszenie przepływu przez urządzenie (większe opory przepływu), a zwiększenie przepływu obejściem. Może to prowadzić do przepływu nieczyszczonych ścieków wyłącznie obejściem hydraulicznym. Norma PN EN 858 nie opisuje urządzeń z wbudowanym by-passem.

* Zabezpieczenie urządzenia przed przepływem większym niż jego przepustowość nominalna.
Obejście hydrauliczne dopuszczone przez „Rozporządzenie…” stawia też ważny warunek – urządzenie oczyszczające powinno być zabezpieczone przed dopływem o natężeniu większym niż jego przepustowość nominalna (paragraf 19, pkt 3). Niestety chyba ten podpunkt przez producentów separatorów przy konstrukcji separatorów by-passem został pominięty, być może przez trudność technicznego rozwiązania tego problemu. Upust denny w rurze przelotowej wraz z niewielką krawędzią przelewowa nie zabezpiecza tego warunku.

Dobór i zakup odpowiedniego urządzenia
Obowiązująca Ustawa o Zamówieniach Publicznych negatywnie wpłynęła na jakość urządzeń podczyszczających. W przypadkach gdy liczy się tylko cena, pojawiła się presja na minimalizm zarówno gabarytów urządzeń, jakości wykonania, jak również na zmniejszenie ilości i jakości materiałów wyposażenia wewnętrznego. Norma PN EN 858 również spowodowała zamieszanie na rynku urządzeń podczyszczających. Pojawiły się deklaracje zgodności z normą. Niestety proszę uważnie zwrócić uwagę na to, czy producent/dostawca  urządzenia deklaruje zgodność z całą normą – łącznie z bardzo trudnymi do spełnienia badaniami laboratoryjnymi, czy jest to deklaracja tylko z konstrukcją zgodną z normą 858. Jeżeli pojawią się jakieś wątpliwości, proszę o zwrócenie się do dostawcy o przedstawienie wyników badań.

Prawidłowa eksploatacja
Niestety podczyszczanie ścieków i prawidłowe działania urządzeń podczyszczających narzucone przez rozporządzenie nie kończą się na doborze, zakupie i montażu urządzenia – potwierdzonym protokołem odbioru. Wraz z zakupionym urządzeniem otrzymujemy warunki prawidłowej eksploatacji, które powinniśmy realizować.

Na każdym etapie dbajmy o nasze środowisko.

Rafał Wódkowski

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij