Technologia sekwencyjnego reaktora biologicznego. Kompaktowe oczyszczanie

zobacz artykuł w wersji pdf  pdf pdf 

Do nich odprowadzane są ścieki bytowe z nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej. Wszystkie procesy oczyszczania ścieków zachodzą w jednym zbiorniku.

Kompaktowe biologiczne oczyszczalnie ścieków wykorzystują wysokiej jakości technologię oczyszczania ścieków – sekwencyjny biologiczny reaktor SBR. Technologia SBR opiera się na procesach biologicznych, zachodzących w niskoobciążonym osadzie czynnym, podczas których bakterie i inne mikroorganizmy rozkładają znajdujący się w ściekach bytowych materiał organiczny. Reaktor SBR składa się z jednego monolitycznego zbiornika (np. z PE lub GRP) pracującego w dokładnie ustalonych fazach programu oczyszczania, który można dostosować do zmian ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń. Ścieki dopływają do zbiornika w sposób ciągły, a oczyszczone ścieki usuwane są okresowo.

Cyklicznie
Proces oczyszczania zachodzi cyklicznie, na przykład w ciągu doby mogą występować dwa dwunastogodzinne cykle, w trakcie których realizowany jest program oczyszczania włącznie z usuwaniem fosforu i azotu. W porównaniu z klasycznymi oczyszczalniami z osadem czynnym oczyszczalnię SBR cechuje większa odporność na nierównomierność dopływu ścieków oraz brak konieczności ciągłego i równomiernego przepływu ścieków. Wszystkie technologiczne procesy oczyszczania, w tym procesy beztlenowe, anoksyczne i tlenowe, realizowane są w jednym zbiorniku. Jest to możliwe dzięki zmianie warunków tlenowych w poszczególnych fazach cyklu. Najważniejszym procesem cyklu jest napowietrzanie drobnopęcherzykowe za pomocą dyfuzorów membranowych, które dostarczają tlen mikroorganizmom osadu czynnego. Zastosowana technologia napowietrzania drobnopęcherzykowego pozwala na równomierne napowietrzanie całej komory reaktora SBR, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie wysokiej efektywności rozkładu zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Powietrze dostarczane jest przez sprężarkę membranową. Pod koniec fazy napowietrzania automatycznie dozowany jest koagulant PIX 113, co umożliwia wytrącanie fosforanów (defosfatację), które w fazie tlenowej (napowietrzania) wykorzystywane są przez bakterie jako źródło energii. PIX wspomaga także proces sedymentacji osadu. Podczas sedymentacji następuje opadanie osadu na dno zbiornika. W tej fazie zachodzi również automatyczne usuwanie azotu, czyli denitryfikacja. W efekcie sedymentacji osad znajduje się na dnie zbiornika, a w jego górnej części oczyszczone ścieki. W ostatniej fazie następuje odpompowywanie oczyszczonych ścieków.

Wszystko w jednym
Cały proces oczyszczania ścieków, tj. oczyszczanie wstępne, właściwy proces usuwania zanieczyszczeń oraz usuwanie fosforu, w oczyszczalni typu SBR odbywa się skutecznie w jednym zbiorniku, bez konieczności wyodrębniania osadnika wstępnego, osadnika wtórnego oraz recyrkulacji osadu. Usuwanie biogenów (fosforu i azotu) odbywa się automatycznie.

Efektywność oczyszczania
Dzięki zastosowaniu technologii SBR oraz strącaniu fosforu za pomocą koagulantu PIX oczyszczalnie tego typu zapewniają wysoki stopień oczyszczenia ścieków. Obok wysokich wskaźników redukcji BZT, CHZT i zawiesiny ogólnej oczyszczalnia zapewnia wysokie wskaźniki redukcji biogenów (azotu i fosforu). Z tego względu oczyszczone ścieki mogą być kierowane zarówno do ziemi, jak i do urządzeń wodnych. Uzyskiwany stopień redukcji zawartości biogenów przyczynia się do zwiększenia poziomu ochrony środowiska poprzez zapobieganie eutrofizacji wód powierzchniowych. Oczyszczalnie muszą spełniać wymagania rozporządzenia ministra środowiska z dn. 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 168, poz. 1763).

Automatyka i monitoring pracy
Proces oczyszczania kontrolowany jest automatycznie za pomocą układu znajdującego się w panelu sterującym. Użytkownik ma dostęp do informacji o stanach alarmowych, np. o niskim poziomie koagulantu oraz stanach awaryjnych. Panel sterujący wyświetla także informacje o aktualnej fazie oczyszczania. Panel sterujący ma małe wymiary i jest montowany w pomieszczeniu. Ułatwia to kontrolę oczyszczalni.

Odprowadzenie ścieków oczyszczonych 
Ścieki oczyszczone w urządzeniach wykorzystujących technologię SBR muszą spełniać wymagania obowiązującego prawa. W granicach działki, w przypadku gdy na terenie działki panują sprzyjające warunki gruntowo-wodne, oczyszczone ścieki można odprowadzić do układu rozsączającego, np. ze skrzynek. Jest to możliwe, gdy zwierciadło wód gruntowych znajduje się przynajmniej 1,5 m od dna układu rozsączającego oraz gdy na terenie działki występują grunty przepuszczalne.

Poza granice działki – stopień oczyszczenia ścieków przez oczyszczalnię w typu SBR jest zwykle tak wysoki, że możliwe jest odprowadzenie oczyszczonych ścieków do odbiorników naturalnych, np. przebiegających w pobliżu domu rowów melioracyjnych (po uzyskaniu zgody odpowiednich organów decyzyjnych).

Oczyszczalnie wykorzystujące technologię SBR to znakomite rozwiązanie do stosowania na obszarach o zabudowie rozproszonej, gdzie bardzo często budowa kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona. Przeznaczone są zarówno dla pojedynczych domów jednorodzinnych, jak również dla użytkowników kilku gospodarstw domowych. Można w nich oczyszczać ścieki z gospodarstw zamieszkałych przez cały rok, a dzięki zastosowaniu opcjonalnych modułów również ścieki z obiektów działających czasowo, np. domków letniskowych, pensjonatów. Wielkość nominalna oczyszczalni ścieków od równoważnej liczby mieszkańców tzw. RLM, zgodnie z którą oblicza się przepustowość oczyszczalni. Zakłada się, że jedna osoba produkuje 150 litrów ścieków na dobę.

Agnieszka Przybył

Ilustracje z archiwum Wavin.

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij