ABC rurociagów preizolowanych. Awaria zlokalizowana

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Rezystancyjny system nadzoru opiera się na pomiarze rezystancji izolacji na całej długości badanego rurociągu. Lokalizacja awarii odbywa się przy pomocy przyrządu elektrycznego wykorzystującego tzw. dzielnik napięć. Twórcą tego systemu jest niemiecka firma Brandes i z taką nazwą można się często spotkać w praktyce.

Rura preizolowana i każdy element systemu wyposażone są w dwa zaizolowane druty: koloru czerwonego i zielonego. Na rysunku przedstawiono budowę wycinka rury wyposażonej w system Brandes. Drut w czerwonej perforowanej izolacji, nazywany czujnikowym, jest wykonany ze stopu niklu i chromu (NiCr 8020) i posiada oporność 5,7 Ω/m, w zielonej izolacji umieszczony jest drut miedziany o średnicy 0,8 mm. Pętlę pomiarową tworzą obydwa druty połączone ze sobą w puszce przyłączeniowej.

W systemie rezystancyjnym najważniejsza jest zasada, że we wszystkich połączeniach mufowych zawsze łączy się ze sobą druty tego samego koloru, tzn. czerwony z czerwonym i zielony z zielonym. Oznacza to, że występują miejsca, w których występuje krzyżowanie drutów, np. w obrębie kolan, trójników i innych kształtek. Jedynie przestrzeganie tej zasady pozwala na późniejszą bezbłędną lokalizację miejsca awarii. Drugim istotnym elementem właściwej lokalizacji jest sporządzenie rzetelnego schematu alarmowego powykonawczego, na którym zaznaczone zostaną długości poszczególnych odcinków elementów preizolowanych oraz sposób połączenia drutów alarmowych.

W odróżnieniu od systemu impulsowego wielkość zawilgocenia izolacji wyraża się w stopniach MH. W tabeli 1 przedstawiono podział skali MH na 15 zakresów i wartości rezystancji izolacji odpowiadające poszczególnym stopniom. Izolacji idealnie suchej odpowiada MH 0, natomiast o bardzo dużym zawilgoceniu MH 1. Zgodnie z zaleceniami twórców systemu za stan awaryjny uważa się stopień MH 11 i niższy, w praktyce poszukuje się awarie od MH 9. Niewątpliwą zaletą tego systemu jest możliwość bardzo dokładnej lokalizacji miejsca awarii. Mankamentem tej metody lokalizacji jest uszkodzenie izolacji drutu powrotnego (zielonego) w miejscu zawilgocenia. W takiej sytuacji znalezienie miejsca awaryjnego staje się utrudnione i wymaga dodatkowych zabiegów. Firmy wykonawcze o niewielkim doświadczeniu często mają kłopoty z prawidłowym montażem i przekazaniem tego rodzaju systemu. Z tego względu w trakcie montażu należy przestrzegać dwóch zasad.

Po pierwsze, montaż należy zawsze prowadzić z użyciem odpowiednich ręcznych przyrządów pomiarowych. Daje to możliwość śledzenia na bieżąco stanu izolacji i jakości połączeń. Pomiary należy wykonywać po każdym nowym łączeniu drutów oraz po zalaniu pianki do mufy. Końcowy pomiar należy wykonać po zmontowaniu całego odcinka.

Po drugie, łączenie drutów należy wykonywać przy pomocy specjalnych szczypiec zaciskowych przewidzianych dla tego systemu. Należy stosować oryginalne tulejki zaciskowe, a miejsca łączenia drutów zabezpieczać odpowiednimi koszulkami termokurczliwymi.

Wiele firm wykonawczych obawia się montażu rurociągów preizolowanych z oporowym systemem alarmowym. Wiąże się to z występującymi wielokrotnie problemami z przekazaniem instalacji inwestorowi, który wymaga dobrych wartości rezystancji izolacji i odpowiedniej oporności pętli pomiarowej. Uzyskanie wymaganej rezystancji izolacji jest szczególnie utrudnione wtedy, gdy w trakcie realizacji ciepłociągu, który został pospawany, a jeszcze przed mufowaniem, występują opady deszczu powodujące, że złącza znajdują się przez jakiś czas pod wodą. Nawet niewielka ilość wilgoci zamknięta w kilku mufach potrafi obniżyć wartość rezystancji poniżej MH 12 i wtedy inwestor ma uzasadnione prawo nie przyjąć prac.

Adam Dwojak

Przy opracowaniu korzystano z materiałów firmy Brandes GmbH.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij