Ring „MI”: armatura w instalacjach c.o., c.w., z.w., gaz… Oventrop

zobacz artykuł w wersji pdf pdf  pdf 

Firma zdobyła uznanie branży jako dostawca armatury odcinającej oraz regulacyjnej, używanej do rozdziału czynnika w instalacjach grzewczych, chłodniczych i zaopatrzenia w wodę.

Oferta armatury odcinającej firmy Oventrop obejmuje zawory kulowe Optibal, kurki Optiflex, zasuwy Hygate (w wykonaniach gwintowanych lub kołnierzowych). W programie produkcji znaleźć można zarówno zawory proste, jak i skośne, przeznaczone do instalacji centralnego ogrzewania, chłodniczych, instalacji przemysłowych oraz instalacji wody użytkowej. Zawory odcinające Optibal znajdują zastosowanie w instalacjach wykorzystujących m.in. następujące media: woda, oleje (grzewcze, mineralne lub hydrauliczne), materiały pędne, sprężone powietrze oraz wiele innych. Na życzenie zainteresowanych Oventrop udostępnia tabele przydatności zaworów dla około osiemdziesięciu innych mediów spotykanych w instalacjach przemysłowych.

Do wody pitnej… 

Oferta armatury przeznaczonej do instalacji wody pitnej firmy Oventrop zawiera bardzo rozbudowany asortyment zaworów odcinających. Oprócz standardowych zaworów kulowych znaleźć można w niej m.in. zawory skośne o swobodnym przepływie Aquastrom F oraz zawory odcinająco-zwrotne Aquastrom KFR. Klient ma możliwość wyboru między wykonaniami gwintowanymi, prasowanymi, przystosowanymi do połączeń z rurami miedzianymi, cienkościennymi lub grubościennymi (z tworzywa sztucznego), względnie z innymi rurami dostępnymi na rynku. Wymienione zawory charakteryzują się brakiem strefy martwej, w której mógłby mieć miejsce rozwój błony bakteryjnej zagrażającej higienicznemu transportowi wody do jej konsumentów.

Elementy zaworów mające kontakt z wodą wykonane są z brązu. Zastosowanie brązu jako surowca przy produkcji armatury odcinającej i regulacyjnej przeznaczonej do instalacji wody użytkowej gwarantuje brak wpływu armatury na jakość wody bez względu na długość okresu eksploatacji.

Brąz to nie tylko materiał odporny na korozję, starzenie się i na działanie ekstremalnych temperatur, ale

także podlegający pełnemu recyklingowi.

Procentowy skład stopów, z których wykonana jest armatura Oventrop przeznaczona do wody użytkowej (zimnej i ciepłej) i innych instalacji wewnętrznych, spełnia wszelkie wymagania norm europejskich i polskich.

Armatura regulacyjna
W programie dostaw armatury regulacyjnej Oventrop znaleźć można zarówno zawory do małych przepływów, jak i duże zawory kołnierzowe (do DN 400), obsługujące przepływy do około 4000 m3/h (np. Hydrocontrol VFX). Armatura przeznaczona jest do stosowania w instalacjach wewnętrznych, pracujących w różnych warunkach i na różnych parametrach. W branży instalacji grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych duże grupy stanowią zawory równoważące (wyrównujące spadki ciśnień) oraz automatyczne regulatory przepływu. Warte wyróżnienia są cenione przez fachowców i sprzedawane w tysiącach sztuk zawory znane pod markami własnymi Hydrocontrol bądź Hydromat. Obsługują one relatywnie duże przepływy występujące w gałęziach, rozdzielaczach i węzłach cieplnych większych instalacji.

Zawory równoważące Hydrocontrol VTR dostępne są w wykonaniach bez króćców pomiarowych, z króćcami pomiarowymi lub z kurkiem napełniająco-opróżniającym (spustowym); istnieje możliwość wyboru odpowiedniego wykonania na potrzeby konkretnej instalacji.

Do rozdziału przepływu na poszczególne mieszkania można zastosować zawory równoważące Hycocon VTZ przed rozdzielaczami mieszkaniowymi. Zawory odcinające, równoważące oraz regulatory różnicy ciśnień z grupy Hycocon znajdują zastosowanie do równoważenia i regulacji mniejszych instalacji na etapie wykonawstwa i w czasie ich eksploatacji. Wszystkie zawory z tej grupy mają seryjnie zamontowane zawory pomiarowo-opróżniające i dostarczane są w łupinie izolacyjnej.

Coraz większą popularnością inwestorów i projektantów cieszą się zawory regulacyjne z funkcją automatycznego równoważenia. Umożliwiają one automatyczne, niezależne od wahań ciśnienia w instalacji, ograniczenie przepływu do zadanej wartości maksymalnej.

Oferta armatury regulacyjnej do instalacji grzewczych i chłodniczych zawiera szeroką gamę wykonań różniących się od siebie głównie rodzajem przyłączy (gwinty wewnętrzne lub zewnętrzne, kołnierze, złącza prasowane, tuleje do spawania, lutowania lub skręcania).

Wykonaniami mniej standardowymi są zawory przystosowane do montażu w systemach Victaulic lub Grinell (systemy rowkowe pod obejmy). Armatura ta dopuszczona jest do stosowania na budowach o podwyższonych wymaganiach w zakresie ochrony przeciwwybuchowej (np. w przemyśle wydobywczym, na lotniskach itp.).

Omawiając armaturę regulacyjną, wypada wspomnieć o zaworach cyrkulacyjnych przeznaczonych do wody pitnej, takich jak Aquastrom T plus oraz Aquastron VT. Ze względu na charakterystykę działania należą one do grupy regulatorów bezpośredniego działania. Ich zastosowanie w instalacji cyrkulacji wody użytkowej ma na celu jej zrównoważenie termiczne, charakteryzujące się dostępnością wody o wymaganej temperaturze w każdym punkcie instalacji. Za pomocą zintegrowanego w korpusie głównym zaworu dławiącego możliwe jest wstępne, statyczne ograniczenie maksymalnego natężenia przepływu.

Zawory regulacyjne do instalacji cyrkulacji pozwalają zaprojektować i wykonać instalację zgodnie z obowiązującymi przepisami techniki budowlanej. Wymagają one spełnienia warunków mających na celu zapobieganie rozwojowi zagrażających zdrowiu bakterii. Większość z oferowanych zaworów dostarczanych jest wraz z łupinami izolacyjnymi, umożliwiającymi ich właściwe zaizolowanie termiczne, oraz w termometr, ułatwiający kontrolę rzeczywistych temperatur wody krążącej w instalacji. Oprócz standardowych zaworów odcinających i regulacyjnych stosowanych w instalacjach wody pitnej w asortymencie firmy Oventrop znaleźć można również zawory równoważące Aquastrom C+ wyposażone w zaworki do poboru próbek wody Aquastrom P. Wylewka zaworu do poboru próbek Aquastrom P wykonana jest ze stali nierdzewnej, dzięki czemu przed pobraniem próbki wody możliwa jest jej dezynfekcja przez opalenie. Zwiększone zapotrzebowanie na produkty tego typu uwarunkowane jest zaostrzeniem w ostatnim czasie wymogów dotyczących badań kontrolnych wody w instalacjach budynków użyteczności publicznej.

Same zalety 
Armatura firmy Oventrop spełnia najwyższe standardy jakości. Jej źródłem jest wyjątkowa staranność na każdym etapie procesu produkcyjnego oraz stałe unowocześnianie technologii. Firma jako jedna z pierwszych w branży otrzymała certyfikat DIN-EN-ISO 9001.

Wzornictwo i innowacyjność wyróżniały armaturę Oventrop od początku jej istnienia. Nowe projekty powstają na biurkach inżynierów zatrudnionych w dziale rozwoju. Współpracują oni często z czołowymi projektantami i konstruktorami spoza firmy.

Stosując kompletne systemy armatury dostarczanej przez firmę Oventrop, uzyskujemy maksymalizację efektów ekonomicznych, technicznych i ekologicznych. Postęp technologiczny i przepisy prawne stawiają przed firmą coraz wyższe wymagania. Oventrop oferuje najwyższej jakości rozwiązania, które wymagania te z nawiązką spełniają.

Joanna Pieńkowska

Pytanie do…
1. Z jakiego głównego surowca, gwarantującego wysoką jakość wody nawet pod długim okresie eksploatacji, wykonana jest armatura wody pitnej produkcji firmy Oventrop?
2. Jak nazywa się zawór przeznaczony do instalacji wody użytkowej wyposażony w opalaną końcówkę ze stali nierdzewnej służącą do poboru próbek wody?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij