Serwis POŚ (4). Oczyszczanie z tarczą

zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Ścieki powstające w wyniku działalności bytowej i produkcyjnej człowieka odprowadzane są coraz częściej do oczyszczalni przydomowych zwanych też indywidualnymi systemami oczyszczania ścieków. Technologia wykorzystywana do oczyszczania ścieków ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia środowiska, gdyż wody oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane są następnie do odbiornika, jakim jest gleba, ewentualnie wody płynące i stojące. Im bardziej dopracowana, skuteczna i efektywna technologia, tym mniej zanieczyszczone środowisko naturalne.

Tarczowe złoża obrotowe
Rys. 1. Przekrój przez oczyszczalnię.Metoda zanurzanych złóż tarczowych łączy w sobie zalety złóż zraszanych i urządzeń osadu czynnego. Metoda ta to proces biologiczny ze zdolnością samoregulacji. Wzrost biomasy dopasowuje się odpowiednio do różnego typu zanieczyszczeń i do różnego obciążenia ściekami. Wahające się obciążenia hydrauliczne i organiczne są zdecydowanie lepiej tolerowane przez urządzenie, między innymi ze względu na mocno przytwierdzoną do tarcz biomasę. Ruch obrotowy powoduje dobrą homogenizację mieszanki ścieków, przez co wszystkie mikroorganizmy dysponują tymi samymi substancjami wejściowymi. System ma możliwość ciągłej degradacji wprowadzanych do urządzenia substancji. Dzięki wielostopniowemu układowi zanurzanych złóż tarczowych, szczególnie w tylnym obszarze tarczowym urządzenia, odbywa się nitryfikacja zależna od stopnia obciążenia ściekami.

Oczyszczalnia składa się z jednego zbiornika podzielonego wewnętrznymi przegrodami na osadnik wstępny, dwustopniowe złoże biologiczne oraz osadnik wtórny.

Zbiornik oczyszczalni wykonany jest z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (GRP), co powoduje, iż zbiornik jest lekki, a zarazem wytrzymały i, co najważniejsze, szczelny. Elementy metalowe mające kontakt ze ściekami wykonane są ze stali nierdzewnej, a złoże biologiczne z tworzywa sztucznego. „Sercem” złoża biologicznego jest system specjalnie wyprofilowanych dysków tworzywowych (tarczowych złóż obrotowych), zamocowanych na wale i obracających się na skutek pracy silnika elektrycznego. Dyski mają powierzchnię na tyle dużą, iż bakterie dopływające do oczyszczalni wraz ze ściekami mogą się na nich osadzać, a następnie, rozwijając się, usuwać zanieczyszczenia organiczne ze ścieków.

Opatentowanym elementem oczyszczalni jest specjalny system czerpakowy, który umożliwia regularny (w odpowiednich stałych dawkach) przepływ ścieków przez urządzenie, dzięki czemu unika się gwałtownego ich dopływu do drugiej strefy biologicznej.

Poniżej kilka najważniejszych zalet urządzeń wykorzystujących tarczowe złoża obrotowe:
* lekka i wytrzymała konstrukcja zbiornika,
* możliwość montażu przy różnej głębokości rury dopływowej,
* dostarczony zbiornik jest gotowy do montażu (brak konieczności skomplikowanych prac ziemno- montażowych),
* brak skomplikowanych elementów w zbiorniku mogących powodować przerwy w pracy oczyszczalni,
* niewielkie, stałe zużycie energii elektrycznej, silnik pracujący 24 godziny na dobę, moc 50 W, przybliżony miesięczny koszt energii elektrycznej przy gospodarstwie do 6 osób to ok. 17 PLN miesięcznie,
* bardzo wysoka jakość oczyszczania ścieków > 96%,
* możliwość dystrybuowania oczyszczonych ścieków do zbiorników otwartych (rów, jezioro, rzeka),
* brak jakichkolwiek zapachów z oczyszczalni,
* niewielka ilość odkładającego się osadu,
* bardzo cicha praca,
* brak konieczności stosowania biopreparatów,
* wywóz osadu raz na 12 miesięcy; osadnik wstępny o pojemności 3 m3 (usuwanie części stałych, mineralnych niepodlegających rozkładowi),
* bardzo ograniczona obsługa serwisowa urządzenia,
* brak filtrów, które należy cyklicznie wymieniać,
* biomasa rozwija się w okresie 3-6 tygodni, w zależności od lokalnych warunków (pora roku, stężenie ścieku itp.).

Elementy składowe i ich żywotność
W przypadku urządzenia z tarczowymi złożami biologicznymi dostęp do wszystkich elementów mechanicznych jest łatwy, gdyż wszelkie prace serwisowe wykonuje się z poziomu pokrywy. Pokrywa ma średnicę urządzenia i po otwarciu jej dzielonych elementów umożliwia dostęp do wnętrza urządzenia.

Część
Ilość
Koszt w PLN
Silnik elektryczny
1
950
Pasek klinowy
2
19
Łożysko ślizgowe
1
170

Elementy ulegające zużyciu to:
* silnik elektryczny (średnia żywotność ok. 10 lat),
* pasek napędowy (wolne obroty powodują jego dużą trwałość, średnia żywotność ok. 5-7 lat),
* łożyska ślizgowe (średnia żywotność ok. 7 lat).

Należy stwierdzić, iż wymiana elementów zamiennych trwa niezmiernie krótko, np. wymiana paska klinowego trwa ok. 5 minut, a wymiana silnika ok. 20 minut. Koszt najważniejszych części zamiennych urządzenia dla 6 RLM obrazuje tabela.

Wywóz osadu
W każdej z przydomowych oczyszczalni ścieków w osadniku wstępnym tworzy się osad, który w zależności od wielkości osadnika oraz ilości dostarczanych ścieków należy okresowo z urządzenia usuwać. Zwyczajowo przyjmuje się, iż tabor asenizacyjny odbiera osad z oczyszczalni raz do roku. Oczywiście zależy to od rodzaju oczyszczalni oraz wielkości osadnika, a także od instrukcji usuwania osadu dostarczanej przez producenta.
Koszt jednorazowego wywozu wynosi, w zależności od lokalizacji, od 80 do 120 PLN za wywóz.

I w przypadku wywozu osadu należy podkreślić, iż niezwykle ważnym czynnikiem przeglądu oczyszczalni przydomowej jest systematyczna kontrola ilości osadu w urządzeniu. W przypadku braku takowej, ilość osadu narasta, przez co pojemność osadnika systematycznie maleje, a w konsekwencji może dochodzić nawet do cofki w instalację kanalizacyjną. W niektórych technologiach przy zbyt wysokim poziomie osadu w osadniku może dochodzić do okresowych problemów z pompami mamutowymi, jeśli poziom osadu przekroczy punkt poboru i przetłaczania ścieków surowych do komory biologicznej.

Podsumowanie
W dzisiejszych czasach na rynku pojawiają się całe szeregi różnych oczyszczalni ścieków spełniających normy europejskie i polskie PN-EN 12566-3. Urządzenia te zabudowane są w zbiornikach tworzywowych, jak i betonowych, a użyte do oczyszczania ścieków technologie często są  bardzo efektywne i umożliwiają wysoki poziom oczyszczania ścieków.

Wybór odpowiedniej technologii oczyszczania ścieków, a co za tym idzie – konkretnego urządzenia – ma jednak swoje późniejsze wieloletnie konsekwencje w kosztach jego eksploatacji, a także w nakładach na przeglądy i serwis. Dlatego zawsze przy wyborze konkretnego urządzenia, oprócz samej technologii i parametrów oczyszczania, należy zapoznać się szczegółowo z żywotnością poszczególnych komponentów, opisem serwisowania, a także kosztami przeglądów i komponentów. Może się bowiem okazać, iż urządzenie z pozoru tańsze w zakupie i montażu, wielokrotnie przewyższy przewidywane koszty wieloletniej eksploatacji. Nie należy również zapominać o wynikających z pojemności osadnika i ilości stałych mieszkańców częstotliwości, a tym samym o kosztach wywozu osadu, które niestety rosną i należy się również spodziewać rosnących ograniczeń co do ich przyjmowania przez lokalne oczyszczalnie ścieków. A więc – co jeszcze raz podkreślam – nie warto wybierać urządzeń pozornie tanich, które mogą okazać się kosztowne podczas ich wieloletniej eksploatacji.

Mariusz Piasny

Rys. 1. Przekrój przez oczyszczalnię.
Rys. 2. Rysunek tarczowych złóż obrotowych.
Rys. 3. Rysunek silnika wraz z paskiem klinowym.

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij