Wskazówki dotyczące przeglądu i optymalizacji instalacji z pompą ciepła. Klasa obciążenia

zobacz artykuł w wersji pdf pdf 

Podczas przeglądania zgromadzonych przez automatykę pompy ciepła informacji można znaleźć cenne wskazówki do zastosowania w naszej instalacji grzewczej w celu optymalizacji pracy. Zalecenia odnośnie kontroli i serwisowania pomp ciepła można zasadniczo porównać z wymogami konserwacji tradycyjnych urządzeń grzewczych, o ile ilość czynnika chłodniczego w całym układzie nie przekracza 3 kg dla pomp ciepła typu split oraz 6 kg dla pomp ciepła typu monoblok.

Po zakończeniu okresu grzewczego autoryzowana firma serwisowa powinna przeprowadzić przegląd eksploatacyjny instalacji oraz, w miarę możliwości, także jej optymalizację. W nowo powstałych budynkach regulacja ta jest wręcz niezbędna, ponieważ w pierwszym roku użytkowania występuje zwiększone zapotrzebowanie na energię z uwagi na wysoki współczynnik wilgotności w budynku. Na czas osuszania budynku pompa ciepła powinna korzystać tylko z alternatywnych źródeł ciepła (grzałka lub kocioł). W pompach ciepła typu solanka/woda pobór ciepła z ziemi musi być regularnie kontrolowany. Jeśli ilość pobieranego ciepła jest za duża, spada temperatura dolnego źródła, niekiedy do wartości krytycznych, co może doprowadzić do uszkodzenia instalacji kolektora gruntowego lub sond gruntowych.

Elektroniczna książka
Niektóre dostępne na rynku regulatory pomp ciepła wyposażone są w pomocne narzędzia kontroli i optymalizacji systemu w postaci np. książki eksploatacyjnej, w której rejestrowane są takie parametry pracy instalacji jak bilans energetyczny oraz klasa obciążenia.

Na podstawie zależności powstałej pomiędzy godzinami pracy i odpowiednimi klasami obciążenia energetycznego można wnioskować, jaki poziom temperatur w budynku został faktycznie osiągnięty oraz czy optymalizacja jest jeszcze możliwa. Dla każdej klasy obciążenia energetycznego można odczytać z regulatora wyszczególnione godziny pracy. Im dłużej eksploatacja odbywa się przy niskich różnicach temperatur, tym efektywniej pracuje pompa ciepła.

Poszczególne klasy energetyczne (tabela 1) odzwierciedlają różnicę pomiędzy temperaturą parowania i skraplania (ΔTV/K).

Książka eksploatacyjna daje możliwość pogłębionej analizy pracy pompy ciepła. Informacje są rejestrowanie w podziale czasowym. Dla każdego tygodnia kalendarzowego (CW = calender week) można odczytać np. następujące wartości: temperatura na wejściu i wyjściu, czas pracy pompy ciepła, tryb aktywnego chłodzenia, czas działania funkcji chłodzenia.

W pompach ciepła wyposażonych w elektroniczny zawór rozprężny można odczytać dodatkowo tzw. bilans energetyczny na potrzeby ogrzewania centralnego oraz ciepłej wody użytkowej z dokładnością do tygodnia. Wartość ta określa stosunek uzyskanej energii grzewczej do pobranej energii elektrycznej, co daje w rezultacie tygodniową sprawność systemu. W powietrznych pompach ciepła można w ten sposób analizować pracę urządzenia przy różnych temperaturach zewnętrznych.

Odczyt wskazówek
Na podstawie tych danych można sprawdzić zgodność faktycznego czasu pracy sprężarki i wartości temperaturowych z zakładanymi parametrami. Kontrola obiegów grzewczych (czy instalacja jest hydraulicznie wyrównana? Czy zbyt małe powierzchnie grzewcze nie wpływają na obniżenie efektywności systemu?) oraz ustawionych temperatur ciepłej wody użytkowej i czasów dogrzewu może dać wskazówki co do możliwości optymalizacji układu. W instalacjach z kilkoma wytwornicami ciepła dostosowanie punktu biwalentnego do charakterystyki pracy systemu, w oparciu o historię eksploatacji, jest kolejnym z możliwych sposobów poprawy efektywności systemu.

Dawid Pantera

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij