ABC hydraulicznego równoważenia instalacji. Cimberio

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf  

Powszechnie znane są 3 sposoby regulacji przepływu:

  • Starannie dobierając średnice i długości rur można tak ustawić wielkości przepływów, żeby w przybliżeniu dokonywały one samoregulacji. – Stosując to rozwiązanie należy liczyć się z kosztami, spadkami wydajności i niemożnością dokonywania zmian w istniejącej instalacji,
  • Za pomocą ręcznych zaworów równoważących (MBV – manual balancing valve), stosując metodę równoważenia proporcjonalnego, dokonuje się precyzyjnej regulacji w każdym rozgałęzieniu. Wadą tego rozwiązania jest zmiana wielkości przepływów, wówczas gdy przepływ do niektórych odbiorników jest zamykany przez zawory sterowane termostatami,
  • Za pomocą automatycznych zaworów różnicy ciśnień (DPCV – differencial pressure control valve), zainstalowanych na rurociągach głównych oraz ręcznych zaworów równoważących (MBV), zainstalowanych na rozgałęzieniach.

Analizując powyższe, Cimberio opracowało zawór łączący w jednym korpusie funkcje:

  • Automatycznego zaworu różnicy ciśnień (DPCV),
  • Ręcznego zaworu równoważącego (MBV),
  • Zaworu z napędem, sterującego dopływem ciepła/chłodu do odbiornika.

Jest to automatyczny zawór równoważąco – stabilizujący (PICV – pressure independent control valve) model Cim777.


Duże znaczenie dla optymalizacji komfortu użytkowania i zużycia energii mają pompy o zmiennych obrotach. Nie rozwiązują one jednak w całości problemu, gdyż czas ich reakcji na zmiany Δp instalacji jest długi. Zastosowanie odpowiednich, automatycznych zaworów równoważących znakomicie skraca czas reakcji pompy i znacząco obniża zużycie energii przy zachowaniu komfortu użytkowania.

Cimberio i Grundfos przeprowadziły badania zużycia energii elektrycznej przez pompę o zmiennych obrotach, zasilającej instalację wyposażoną w różnego rodzaju armaturę równoważącą. Składała się ona z 5 central klimatyzacyjnych, 100 fancoili i pompy o wydatku 75 m³/h i podnoszeniu 15,4 m. Nastawy termostatów, utrzymujących komfort użytkowania, we wszystkich badanych wariantach, były identyczne.

Badano powyższą instalację, przyjmując 4 warianty wyposażenia w armaturę i różne sterowania pompy :

  1. 21 automatycznych zaworów różnicy ciśnień (DPCV), 111 ręcznych zaworów równoważących (MCV), 105 zaworów odcinających sterowanych termostatem, stałe obroty pompy,
  2. Armaturę równoważącą jak wyżej ale obroty pompy były regulowane czujnikiem mierzącym Δp przez pompę,
  3. Armaturę równoważącą jak wyżej ale obroty pompy były regulowane czujnikiem mierzącym Δp przez instalację,
  4. Usunięto całą powyższą armaturę i zastąpiono ją 105 automatycznymi zaworami równoważąco – stabilizującymi (PICV) Cim777 przy każdym odbiorniku, obroty pompy były regulowane czujnikiem mierzącym Δp przez instalację.

Przyjęto następujące przepływy przez instalację:

6% czasu – 100% przepływu projektowego,

15% czasu – 75% przepływu projektowego,

35% czasu – 50% przepływu projektowego,

44% czasu – 25% przepływu projektowego.

Zużycie energii elektrycznej do napędu pompy było, w konsekwencji, następujące:

Wariant nr

1.

2.

3.

4.

Zużycie energii [kWh/rok]

48 815

41 605

24 278

11 827

Procent w stosunku do wariantu 1.

100%

85%

50%

24%

Jakie wynikaja z tego wnioski?

Automatyczne zawory równoważąco – stabilizujące (PICV) Cim777 i regulacja obrotów pompy (pomiar Δp na najbardziej obciążonym rozgałęzieniu instalacji) dają 76% oszczędności w stosunku do wariantu 1.

Wyniki zaworów PICV w porównaniu z wynikami, znanej dotychczas jako najnowocześniejsza, armatury DPCV, przy identycznej regulacji pompy, są o 51% niższe!

Przeliczając to na pieniądze, równoważenie instalacji według wariantu z zaworami Cim777 (PICV), daje oszczędności na ene

rgii elektrycznej do napędu pompy, w wysokości 7500 zł rocznie w stosunku do wariantu 3 i aż 22000 zł rocznie w stosunku do wariantu 1.

Podkreślić należy, iż osiągnięty wynik dotyczy tylko zużycia energii elektrycznej do napędu pompy.

Nie rozpatrujemy tu oszczędności związanej z grzaniem/chłodzeniem czynnika roboczego, oszczędności związanej z montażem mniejszej ilości armatur, wygody związanej z brakiem konieczności ręcznego równoważenia instalacji. Wszystko to z zachowaniem wysokiego komfortu użytkowania.

Prowadzimy szkolenia i doradztwo w zakresie doboru, montażu i regulacji armatury równoważącej ręcznej i automatycznej. Zapraszamy na stronę internetową i do osobistego kontaktu z nami.

mgr inż. Marta Lechowicz
Cimberio sp. z o.o.  
tel. 505 697 562, 792 513 579
info@cimberio.pl
www.cimberio.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij