Odpowiadam, bo wypada…

zobacz artykuł w wersji pdf pdf 

Szanowna Redakcjo!
W artykule „Co z tymi skratkami?” autorstwa pani dr inż. Renaty Woźniak-Vecchie, zamieszczonym w miesięczniku „Magazyn Instalatora” nr 3 (163) z marca 2012 r., znajduje się zapis „… Rozporządzenie MGiP z dn. 12 czerwca 2007 r. nowelizujące akt z 2005 roku uchyla co prawda konieczność spełnienia parametrów dodatkowych oraz zwalnia skratki z konieczności przeprowadzania testów zgodności…”. Nie znalazłam w treści rozporządzenia zapisu wprost o sporządzeniu podstawowej charakterystyki odpadu bez przeprowadzenia testu zgodności.
Bardzo proszę o ustosunkowanie się do tego problemu. Jest to niezbędne do przekazania odpadu na składowisko.

Z poważaniem, Daniela Pawłowska


Szanowana Pani!
Nie dziwię się, że nie znalazła Pani bezpośredniego zapisu na temat zwolnienia skratek z konieczności przeprowadzenia testów zgodności. Ja również nie znalazłam. Całe mnóstwo bardzo doświadczonych koleżanek i kolegów po fachu też nie. W moim artykule opierałam się na informacji zawartej w odpowiedzi Ministerstwa Gospodarki z dnia 30.11.2007 r. (znak pisma DRE-IV-4080-95-WB/07) na zapytanie skierowane przez Stowarzyszenie Eksploatatorów Gospodarki Wodno-Ściekowej (SEOGW-Ś) w dniu 16.11.2007 r. do tegoż Ministerstwa.

Całą odpowiedź można znaleźć na stronie tejże organizacji www.eksploatator.org w dziale Nowinki Prawne, jak również w czasopiśmie „Forum Eksploatatora” nr 1/2008, s. 42. Cytuję tu fragment odpowiedzi Ministerstwa Gospodarki: „Znowelizowany przepis §4 ust. 2 [patrz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. 07.121.832)] stanowi m.in., że z obowiązku przeprowadzania badań na potrzeby sporządzenia podstawowej charakterystyki zwolnione są te odpady, dla których wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia tego dokumentu są znane i uzasadnione (pkt 2) lub te odpady, dla których wykonywanie badań jest niepraktyczne (pkt 3).

Tak sformułowany przepis oznacza, że jeśli wytwórca/posiadacz takich odpadów, w Państwa przypadku skratek o kodzie 19 08 01, uzna, że dysponuje wszelkimi informacjami niezbędnymi do sporządzenia podstawowej charakterystyki, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi składowania odpadów, określonymi w wymaganych prawem decyzjach właściwych organów, to może ją sporządzić bez konieczności przeprowadzania badań. Konsekwentnie oznacza to także brak konieczności wykonywania testów zgodności. Pozostaje więc decyzją i odpowiedzialnością wytwórcy/posiadacza odpadów wybór drogi prowadzącej do sporządzenia podstawowej charakterystyki.”

Na podstawie tego pisma zarządzający składowiskami odpadów przyjmowali skratki do składowania tylko na podstawie charakterystyki odpadów. Do czasu. W ustawie z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010.28.145) na posiadaczy odpadów przekazujących odpady na składowisko odpadów oraz na zarządzającego składowiskiem odpadów został nałożony w art. 36 ustawy obowiązek dodatkowego dokumentowania ewidencji odpadów przez sporządzenie charakterystyki odpadów oraz załączenie wyników testów zgodności potwierdzających fakt spełniania przez ewidencjonowane odpady kryteriów dopuszczenia do składowania na składowisku danego typu. Wprowadzenie tej zmiany spowodowało, iż zarządzający składowiskami odpadów, powołując się na art. 36, odmawiają przyjęcia do składowania skratek bez wyników testów zgodności.

Kto ma rację? Jasnej odpowiedzi nie ma, więc SEOGW-Ś ponownie zwróciło się do Ministerstwa Gospodarki o odpowiedź na pytanie, czy w aktualnym stanie prawnym „wytwórca skratek” ma obowiązek wykonywania testów zgodności. Pełna treść tego pisma zamieszczona jest w „Forum Eksploatatora” nr 1/2012, s. 4. Do dziś Ministerstwo nie udzieliło odpowiedzi na to zapytanie. Mamy więc chwilowo tzw. wolną amerykankę w kwestii skratek.

Jeśli skratki pochodzą z komunalnej oczyszczalni ścieków (bez udziału ścieków przemysłowych), można próbować sensownego argumentu, iż jest to odpad komunalny, dla którego podstawowa charakterystyka nie musi zawierać badań. Niestety nie dla wszystkich argument ten jest przekonujący.

Polecam zapoznanie się z całością cytowanych przeze mnie pism oraz życzę powodzenia w codziennej walce o zrozumienie często niejasnych zapisów prawnych.

Z poważaniem,
dr inż. Renata Woźniak-Vecchie


Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij