ABC urządzeń grzewczych na biomasę. Herz

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf 

Firma Herz oferuje serię kotłów Biocontrol do całkowitego automatycznego spalania biomasy (pelet, zrębki, drewno kawałkowe) o mocach nominalnych: 15-40 kW – Herz Firestar, 10-60 kW – Herz Pelletstar, 20-150 kW – Herz Firematic, 220-500 kW – Herz Biomatic oraz 500-1000 kW – Herz Biofire. System oparty na sterowniku Biocontrol daje pełną kontrolę nad procesem spalania i właściwym wykorzystaniem energetycznym oraz ekologicznym paliwa.

Największa, pozycja w ofercie urządzeń serii Herz Biocontrol to kocioł Herz Biofire. Wyposażony w ruchomy schodkowy ruszt kocioł ten umożliwia również spalanie paliwa (pelet, zrębki) o niższych parametrach.

W celu właściwego (całkowitego) dopalenia w kotłach serii Herz Biocontrol zastosowano kontrolę gazów spalinowych sondą lambda oraz korekcję procesu spalania przy pomocy dwóch strumieni powietrza wtórnego. Sonda lambda w sposób ciągły kontroluje poziom tlenu w spalinach, co pozwala dopasować stosunek powietrza i paliwa do procesu spalania poprzez odpowiedni algorytm sterownika. Dodatkowo proces spalania jest korygowany poprzez wentylator wyciągowy, który utrzymuje stale stosunkowo duże podciśnienie w komorze spalania na poziomie 35 Pa. Umożliwia to unikatowy na rynku system sterowania pierwotnym dopływem powietrza do spalania oraz dwoma strumieniami powietrza wtórnego (korygującego). Algorytm pracy urządzenia pozwala na płynną modulację mocy wyjściowej kotła już od ok. 30% jego nominalnego obciążenia.

Mocną stroną sterownika BioControl jest możliwość zmiany rodzaju paliwa (Firematic, Biomatic, Biofire) z peletu na zrębki drzewne lekkie lub ciężkie oraz zaprogramowanie „własnego paliwa” (parametry zasilania i pracy dla indywidualnych cech zrębków). Sterownik BioControl pozwala również w pełni kontrolować układy wspomagające kotła. Kotły firmy Herz posiadają w pełni automatyczne systemy czyszczenia palnika, wymiennika ciepła oraz odprowadzenia popiołu do zbiorników lub popielnika. Zastosowanie automatycznego czyszczenia wymiennika ciepła pozwala utrzymać na stałym poziomie sprawność wymiany ciepła oraz zwiększyć jej efektywność poprzez system turbulatorów wbudowanych na stałe w płomieniówki kotła.
Powodują one zwiększenie prędkości przepływu przez płomieniówki, co intensyfikuje wymianę ciepła i zapobiega osadzaniu się pyłów na powierzchniach wymiany.

Sterowanie czyszczeniem jest całkowicie automatyczne i może być zaprogramowane przez użytkownika (interwał czasowy). Pozwala to na optymalne wykorzystanie powierzchni grzewczych kotła nawet przy użyciu paliw o gorszej jakości (kaloryczności – zrębek lekki) poprzez skrócenie lub wydłużenie cyklu czyszczenia. Sterownik BioControl pozwala na optymalizację ilości zużywanego paliwa poprzez pełną kontrolę nad obiegami grzewczymi podłączonymi do kotła. System może obsługiwać do sześciu obiegów grzewczych z zaworami mieszającymi, zbiorniki buforowe oraz system solarny i zasobnik c.w.u. Obiegi grzewcze, w zależności od potrzeb, mogą być sterowane na podstawie: krzywej grzewczej (sterowanie pogodowe), termostatu pokojowego oraz okresowych zmian (obniżeń) temperatury swobodnie programowalnych w ciągu tygodnia w dwóch przedziałach czasowych dziennie. Sterownik BioControl posiada pełny system samokontroli podzespołów oraz rozbudowany układ zabezpieczeń, który minimalizuje niebezpieczeństwo wystąpienia awarii w instalacji kotłowej i grzewczej. Ze względu na doskonałą automatykę kotły Herz na pelet i zrębki nie wymagają stosowania buforu ciepła.

Instalator i użytkownik mają możliwość kontroli działania wszystkich podłączonych urządzeń, jak pompy, zawory mieszające, napędy wszystkich urządzeń wspomagających (podajniki, wentylatory, zabezpieczenia, napędy czyszczenia itp.). Dodatkowo BioControl automatycznie diagnozuje działanie wszystkich urządzeń (np. termostaty pokojowe obiegów grzewczych) oraz czujniki temperatury.

Należy także nadmienić, że system BioControl jest przyjazny użytkownikowi ze względu na duży czytelny wyświetlacz panelu sterowania oraz łatwe i przejrzyste menu operacyjne systemu z podpowiedzią kontekstową. Parametry pracy kotła oraz podzespołów (obiegów grzewczych) wyświetlane są w sposób ciągły w formie przejrzystych i łatwo czytelnych tabel.

Kotły zgazowujące opalane drewnem Herz Firestar oraz kotły na pelet Herz Pelletstar charakteryzują się niewielkimi rozmiarami, co pozwala na zabudowę w małych kotłowniach. Kotły z serii Firematic, Biomatic i Biofire mają budowę modułową, pozwalającą na zwiększenie możliwości montażowych i ograniczenie do minimum prac budowlanych związanych z instalacją kotła. Grzegorz Ojczyk

ekspert: Grzegorz Ojczyk
Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o.
tel. 12 289 0233,
602 766 992
g.ojczyk@herz.com.pl
www.herz.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij