Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf     

 

W większych przychodniach wykonuje się również wentylację grawitacyjną o k = 0,5 w/h w pomieszczeniach administracyjnych, gospodarczych i pomocniczych, ale specjalistyczne gabinety i pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt wymagają wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji. Często takie zalecenia sugeruje producent sprzętu, lecz stosuje się je również ze względu na ochronę zdrowia personelu i pacjentów. Należy dodać, że pomieszczenia, w których przebywa wiele osób, tj. sale posiedzeń i inne, oraz intensywnie wykorzystywane poczekalnie muszą mieć wentylację mechaniczną o krotności wymian 4 do 6 w/h. Również WC przy dużych poczekalniach wymagają intensywnej wentylacji mechanicznej – k = 8 do 15 w/h.

Do pomieszczeń w przychodni, w których należy wykonać instalację wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji, zalicza się (oznaczenia: W – wywiew, N – nawiew.):

* gabinety stomatologiczne z radiografem cyfrowym (RTG) – k = 1, 5 w/h , bez radiografu 0,5 w/h,
* pokój zabiegów światłoleczniczych: N – 5 w/h, W – 6 w/h,
* laboratoria:

– pracownia badań analitycznych: N – 6 w/h, W – 6 w/h,
– zmywalnia: N – 5 w/h, W – 6 w/h,
– sterylizatornia z podręcznym magazynem materiałów opatrunkowych: W – 4 w/h,

* szatnie personelu z kabinami do rozbierania dla więcej niż 25 osób: N – 4 w/h, W – 5 w/h,
* szatnie podobnie jak powyżej, lecz z prysznicami N i W jw. oraz dodatkowo 220 m3/h na 1 prysznic,
* apteki, jeśli w obrębie apteki znajdują sie pomieszczenia:

– izba recepturowa i laboratorium, to: k = 4 w/h, a gdy jest digestorium, to ilość wymian 150 do 200 (biorąc pod uwagę pojemność digestorium) przy zachowaniu minimalnej prędkości przepływu powietrza przez otwór roboczy digestorium wynoszący 0,5 m/s.
– boks septyczny (filtry na wlocie i wylocie powietrza do boksu): N -6 w/h, W – 5 w/h,
– sterylizatornia : N – 6 w/h, W – 5 w/h,
-zmywalnia : N – 4 w/h, W – 5 w/h.

Ponadto w aptece, oprócz boksu septycznego, należy całodobowo stosować wentylację mechaniczną, dyżurną o intensywności 0,5 w/h. Dla apteki przy zapleczu jw. wykonujemy oddzielną wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, która pracuje na dwóch poziomach: pierwszy – wszystkie działy apteki są czynne, drugi – apteka jest nieczynna, przewietrzanie.

* rentgen:
* diagnostyka rentgenowska: k = 5 do 8 w/h,

– sterownia: k = 5 w/h,
– ciemnia: k = 8 do 10 w/h przy zachowaniu warunku, że ilość powietrza zewnętrznego na jedną osobę wyniesie min. 30 m3/h x osoba,
– kabiny przebieralni: k = 20 do 30 w/h.

Wszystkie pomieszczenia działu rentgenologicznego wymagają dobrej wentylacji lub klimatyzacji, ponieważ przy dużym ruchu pacjentów powietrze szybko się zanieczyszcza, a pokoje, w których umieszczona jest aparatura, są zaciemnione i nie otwiera się w nich okien. Racjonalnym rozwiązaniem jest wykonanie dla tego działu oddzielnej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

W opracowaniu wymieniłam pomieszczenia najczęściej występujące w przychodni, lecz w miarę rozwoju wiedzy medycznej powstają nowe specjalizacje, wytwarza się nowe urządzenia do ratowania zdrowia, które muszą mieć odpowiednie warunki klimatyczne do prawidłowego funkcjonowania. Można je uzyskać dzięki wentylacji lub klimatyzacji. Biorąc powyższe pod uwagę, projektant powinien przewidzieć w części technicznej budynku miejsca do zamontowania nowych urządzeń uzdatniających powietrze.

Przychodnia zdrowia stanowi obiekt zamknięty i dla takiego obiektu należy wykonać bilans powietrza, który powinien wynieść 0 (nawiew – wywiew = 0).

Opisane zalecenia mają zastosowanie w każdego rodzaju przychodni, również w tych przyszpitalnych, z których korzystają nie tylko pacjenci zewnętrzni lecz również  pacjenci szpitala. Przyszpitalna przychodnia ma niezależną wentylacje lub klimatyzację ale rozdział części septycznej (szpital) od aseptycznej (przychodnia przyszpitalna) praktycznie nie istnieje. W takich przypadkach zawsze istnieje niebezpieczeństwo przeniesienie do oddziału szpitalnego niepożądanych infekcji. Zaleca się, w takim przypadku, zastosowanie  śluz w przejściach między strefami septyczną a aseptyczną do dezynfekcji odzieży lub przynajmniej miejsca do umycia twarzy i rąk.

Dorota Węgrzyn

ekspert: Krzysztof Nowak
Uniwersal
www.uniwersal.com.pl
tel. 32 203 87 20 wewn. 102
krzysztof.nowak@uniwersal.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij