Wentylacja w obiektach biurowych. Zysk z odzysku

zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf 

Głównym kryterium doboru wydajności wentylacji w obiektach biurowych jest ilość osób. Indywidualnie należy podjeść jedynie do pomieszczenia serwerowni (regulacja temperatury z uwzględnieniem zysków ciepła) oraz palarni.

Przepisy określają minimum higieniczne 36 m3/h, przy czym należy zastosować dla sprawdzenia kryterium krotności wymian, które w obiektach biurowych przyjmuje się na poziomie od 1 do 3-4 wymian na godzinę. Podany sposób określania wydatku powietrza nie uwzględnia usuwania zysków ciepła i utrzymania wymaganej temperatury komfortu. W tym przypadku niezbędne jest wykonanie instalacji klimatyzacji. Ze względów ekonomicznych oraz gabarytów instalacji częściej stosuje się układy rozdzielone, gdyż chłodzenie powietrzem wymaga znacznego przewymiarowania instalacji wentylacji.

Rozdział układów chłodzenia i wentylacji ma plusy oraz minusy. Podstawowym plusem takiego rozwiązania jest fakt, że w sytuacji awaryjnej, w przypadku uszkodzenia jednej z instalacji pracuje druga.

Z tego samego powodu, w przypadku stosowania klimatyzacji, zalecane jest zastosowanie kilku układów, tak by w przypadku awarii obiekt nie był pozbawiony zupełnie chłodu.

Minusem są większe koszty materiałów instalacyjnych, montażowe oraz estetyka i miejsce, które w takiej sytuacji zabierają agregaty zewnętrzne.

Rodzaje układów
Podczas obliczania zapotrzebowania na chłód należy uwzględniać [1]:Zysk z odzysku

* zyski ciepła pochodzące od promieniowania słonecznego,
* zyski ciepła od oświetlenia elektrycznego,
* zyski ciepła przez przegrody budowlane,
* zyski ciepła od ludzi,
* zyski ciepła od urządzeń biurowych,
* zyski ciepła spowodowane infiltracją powietrza zewnętrznego (nieszczelności budynku, otwieranie okien i drzwi).

W obiektach biurowych można wyróżnić dwa zasadnicze układy klimatyzacji:

* I rozwiązanieZysk z odzysku
Zastosowanie instalacji freonowej, która jest energochłonna, ale za to daje większe możliwości strefowania i regulacji temperatury w pomieszczeniu (rys. 1).

* II rozwiązanie
Zastosowanie instalacji wody lodowej, która ogranicza możliwości indywidualnej regulacji temperatury i strefowanie (rys. 2), jest jednak bardziej energooszczędna, zwłaszcza w układach o dużych wydatkach, dlatego w takich przypadkach coraz częściej dla potrzeb strefowania stosuje się systemy typu VAV.

Ze względu na specyfikę pracy biurowej podczas projektowania układu wentylacji należy zwrócić uwagę na hałas. W pierwszej kolejności należy zachować odpowiednią prędkość powietrza przepływu, zwłaszcza w strefie pracy, dlatego zaleca się, aby nawiew był oddalony od miejsc siedzących, biurek itp.

Regulacja przepływu
Zmienność obciążeń, dotyczy zwłaszcza dużych obiektów, gdzie praca jest realizowana zmianowo oraz w których pojawiają się dodatkowe osoby trakcie pracy (np. w biurach obsługi klienta). System wentylacji powinien reagować na zmiany, tak by utrzymać wymagany komfort i zapewniać odpowiednią ze względów higienicznych ilość powietrza. Ponadto w przypadku utrzymania temperatury komfortu za pomocą układu wentylacji system powinien uwzględnić odpowiednio zyski ciepła.

Rozwiązanie należy dobierać indywidualnie – w przypadku małych biur o stałym obciążeniu jedyny problem stanowią pomieszczenia użytkowane okresowo, np. sale konferencyjne, spotkań. W tego typu sytuacjach można zastosować przepustnicę on/off załączaną indywidualnie podczas użytkowania pomieszczenia.

W przypadku dużych powierzchni rozwiązaniem problemów jest system VAV. Systemy ze zmiennym przepływem powietrza, tzw. VAV, działają w oparciu o regulację ilościową. Zmiany obciążenia w budynku są regulowane poprzez zmianę wydajności strumienia powietrza dostarczanego i usuwanego z pomieszczeń, przy czym parametry powietrza przygotowane są w centrali i są stałe. System VAV reaguje na zmiany obciążenia cieplnego w poszczególnych strefach budynku poprzez system automatyki i czujników, dzięki czemu może pracować z mniejszą nominalną wydajnością aniżeli system pracujący ze stałą wydajnością. Regulacja następuje poprzez regulatory przepływu zwane regulatorami VAV (rys. 3).

Główną zaletą systemu VAV, w stosunku do układów ze stałą wydajnością (CAV), jest możliwość zmniejszenia ilości wydajności powietrznej.
Szacowany współczynnik jednoczesności dla standardowego budynku wynosi 0,7-0,8. Oznacza to, że w praktyce nie wystąpi jednoczesne zapotrzebowanie na maksymalne ilości powietrza we wszystkich strefach budynku. W efekcie w danej chwili główny strumień powietrza płynący w instalacji kierowany jest do stref o największym zapotrzebowaniu. Dzięki temu układ może być projektowany na mniejsze przepływy, co prowadzi do zmniejszenia wielkości przewodów i urządzeń oraz oszczędności energii, które wynoszą w tym przypadku ok. 25-30%.

Istotą prawidłowego działania systemów ze zmiennym przepływem jest odpowiedni dobór układów automatyki sterującej, która powinna być projektowana z uwzględnieniem aspektów użytkowych, indywidualnie dla każdego obiektu.

Sławomir Mencel

Literatura:

1. W. Sudoł, J. Hendiger, „Systemy VAV. Poradnik”, Wyd. Smay sp. z o.o. Kraków 2009.

Rys. 1. Układ klimatyzacji freonowej multisplit z przykładem indywidualnej regulacji temperatury w różnych strefach budynku.
Rys. 2. Układ klimatyzacji opartej na wytwornicy wody lodowej ogranicza możliwości indywidualnej regulacji temperatury w poszczególnych strefach budynku.
Rys. 3. Przykładowy układ wentylacji z regulacją zmienną przepływu VAV.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij