Niezbędnik instalatora (5). Inspekcja w kanale

zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf pdf

Główną czynnością podczas awarii wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej lub wentylacyjnej i kominowej jest zlokalizowanie miejsca wycieku lub powstania zatoru. W wielu przypadkach jest to dość proste. Jednak bardzo często zdarza się, że lokalizacja miejsca uszkodzenia rurociągu lub powstania zatoru w przewodach kanalizacyjnych jest bardzo utrudniona lub wręcz niemożliwa bez działań destrukcyjnych w ścianach budynku. Profesjonalnym podejściem do tego tematu jest wykorzystanie do lokalizacji miejsca uszkodzenia kamery inspekcyjnej.

Przyczyny zatorów i uszkodzeń
Jedną z najczęstszych awarii w budynkach są zapychające się przewody kanalizacyjne oraz przykanaliki przed budynkiem. Przewody pionowe są najczęściej prowadzone w specjalnych szachtach instalacyjnych, które są obudowane. Same podejścia kanalizacyjne do przyborów sanitarnych coraz częściej prowadzi się pod posadzką w łazience lub kuchni. Zlokalizowanie miejsca wycieku wody lub zatoru jest w takiej sytuacji bardzo trudne. Wiąże się to często z rozkuciem posadzki, dewastacją pomieszczenia, a przede wszystkim z wysokimi kosztami naprawy. Czyszczenie mechaniczne kanalizacji nie powoduje rozwiązania problemu z ustawicznie zapychającymi się rurami. Powtarzające się cyklicznie awarie mogą być spowodowane przez błędy wykonawcze, niedbalstwo użytkowników lub też na skutek mechanicznego uszkodzenia rurociągów. Dość częstym powodem powstania zatorów w kanalizacji są małe dzieci, które podczas zabawy wrzucają do misek ustępowych różne przedmioty znajdujące się w mieszkaniu. Najbardziej narażonymi na powstawanie zatorów są stare przewody kanalizacyjne wykonane z żeliwa lub kamionki. Szorstka powierzchnia wewnętrzna oraz niska temperatura żeliwa powodują osadzanie się tłuszczów na ściance wewnętrznej, które w połączeniu z fusami po kawie i herbacie powodują powolne zarastanie przewodów. W starych przewodach kanalizacyjnych wykonanych z kamionki lub żeliwa bardzo często dochodzi również do pękania połączeń kielichowych (szczególnie na pionach). Duży ciężar rur i brak odpowiednich zamocowań wpływa na powstawanie odchyleń od pionu i pęknięć połączeń kielichowych. Powstawaniu zatorów sprzyja również nieprawidłowe ułożenie przewodów poziomych, a przede wszystkim brak odpowiednich spadków.
Zdarza się również, że przewody z tworzyw sztucznych źle zamocowane lub, co gorsza, niezamocowane ulegają trwałemu odkształceniu, powodując powstanie zasyfonowania wewnątrz rurociągu. W miejscu największego ugięcia rurociągu zawsze stoi woda i odkładają się piasek, zanieczyszczenia mechaniczne oraz materiały budowlane (w szczególności fugi, gips oraz rozpuszczone kleje do glazury). Powstawanie zatorów może być również spowodowane wysunięciem się uszczelki z gniazda w kielichu rury z tworzywa sztucznego. Tego typu sytuacje bardzo często miały miejsca w starych przewodach kanalizacyjnych wyposażonych w o-ringi o przekroju okrągłym. Brak sfazowania bosego końca wkładanej rury powodował wypchnięcie części uszczelki do wnętrza rurociągu. Było to doskonałe miejsce do osadzania się zanieczyszczeń.

Idealnym miejscem do gromadzenia się zanieczyszczeń były również kolana produkowane wiele lat temu przez prywatnych wytwórców na wyeksploatowanych formach wtryskowych. W miejscu zgięcia kolana, po stronie wewnętrznej, bardzo często znajdowały się odstające kawałki tworzywa, które doskonale ,,łapały” wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia z włókien oraz włosy. Jeszcze innym powodem powstawania uszkodzeń w przewodach kanalizacyjnych są szczury. Gryzonie te doskonale radzą sobie z kolankami i trójnikami z tworzywa sztucznego, przegryzając je w pachwinach i na zgięciach. Przyłącza elastyczne do w.c. nie stwarzają im żadnych problemów. Nadgryziony trójnik ukryty w posadzce na pewno spowoduje zalewanie pomieszczenia.

Szukanie zatoru
W sytuacji powstania zatoru do zdiagnozowania i lokalizacji uszkodzenia nieodzowne jest przeprowadzenie monitoringu za pomocą specjalnej kamery wizyjnej przystosowanej do pracy w bardzo ciężkich warunkach (odpornej na wilgoć, ciśnienie, uderzenia oraz pracującej bez dostępu światła). Obraz wyświetlany na monitorze kamery pozwala na uzyskanie pełnej informacji o stanie technicznym wewnątrz rury, łącznie z wyświetlanym metrażem lokalizującym dokładnie miejsce uszkodzenia. Precyzyjne zlokalizowanie miejsca zatoru pozwoli na wykonanie niewielkich prac destrukcyjnych w posadzce oraz w bardzo dużym stopniu ograniczy wydatki związane z wymianą posadzki lub zainstalowaniem nowej obudowy szachtu instalacyjnego.

Kamery wpychane
Do lokalizacji uszkodzeń rurociągów wewnątrz budynków stosuje się najczęściej tzw. kamery wpychane.
Ta grupa kamer przeznaczona jest dla instalatorów lokalizujących awarie wewnątrz budynków. Na rynku wiele jest firm oferujących te urządzenia. Ceny takich kamer inspekcyjnych zaczynają się już od kilkuset złotych. Są to najprostsze rozwiązania konstrukcyjne, których zasięg penetracji nie przekracza 1 metra. Większość tego typu konstrukcji pozwala na wydłużenie zasięgu działania poprzez zainstalowanie dodatkowego przewodu przedłużającego nawet do kilku metrów. Przewód przedłużający należy oczywiście zakupić dodatkowo. Systemy inspekcyjne tego typu charakteryzują się bardzo wysoką jakością wykonania, wytrzymałością oraz niezawodnością, sprawdzoną w najcięższych warunkach. Głowice kamer posiadają niezwykle wysoką rozdzielczość i czułość. Obiektywy szerokokątne kamer posiadają bardzo wysoką ostrość brzegową – parametr ten decyduje o jakości głowic kamer tzw. wpychanych. Najnowsze rozwiązania konstrukcyjne kamer posiadają możliwość ręcznej korekcji ostrości oraz wyposażone są w automatyczny horyzont. Wszystkie głowice są wodoszczelne nawet do ciśnienia 3 barów.
Obiektyw markowej kamery zabezpieczony jest odporną na zarysowania szybką ochronną. System wpychany może być opcjonalnie wyposażony głowice rotacyjne. Pozwala to na na zapewnienie wysokiego komfortu pracy, równocześnie może być stosowana do kamer samojezdnych. Bardzo istotnym elementem kamery jest specjalny kabel służący do wpychania głowicy. Kabel wpychowy musi posiadać odpowiednią sztywność i wytrzymałość, a jednocześnie powinien umożliwiać pokonywanie łuków i kolan w instalacji kanalizacyjnej (w tym kolan o kącie 90°).
Przewód wpychowy najczęściej nawinięty jest na specjalnym ułożyskowanym bębnie wykonanym ze stali nierdzewnej. Standardowo cała konstrukcja systemu inspekcyjnego przystosowana jest do pracy w ekstremalnie ciężkich warunkach. Dodatkowo system może być wyposażony w opcje:

* urządzenie do nanoszenia komentarzy,
* współpraca z komputerem,
* zapis materiału dokumentalnego na twardym dysku lub na karcie pamięci,
* digitalizacja stop klatki,
* elektroniczny licznik odległości z pamięcią i możliwością oznaczania miejsca awarii,
* lokalizator położenia głowicy,
* oprzyrządowanie do centrowania głowicy w rurze.

Wysoki komfort pracy zapewnia również wysokiej klasy monitor wyposażony w osłonę przed refleksami światła.

W sieciach zewnętrznych
Najczęstsze przyczyny powstawania zatorów i awarii w sieciach zewnętrznych to:

* przedostanie się do sieci zanieczyszczeń mechanicznych wielkogabarytowych (kamienie, cegły, szmaty, tkaniny, deski, tworzywa sztuczne itp.),
* obsunięcie się ścianki przewodu,
* przedostanie się do wnętrza przewodów korzeni,
* zapadnięcie się sklepienia kanału,
* pęknięcia przewodów,
* brak regularnego czyszczenia kanałów,
* destrukcja kanałów przez szczury,
* błędy wykonawcze.

Kamery samojezdne są konstrukcjami profesjonalnymi przeznaczonymi do zastosowania przede wszystkim na sieciach zewnętrznych. Na zakup tych urządzeń decydują się przede wszystkim firmy specjalizujące się w lokalizacji i usuwaniu zatorów w kanalizacji. Kamery tego typu stosuje się również do przeprowadzania inspekcji instalacji budowlanych. Są to między innymi:

* inspekcje instalacji wentylacji mechanicznej,
* inspekcje instalacji centralnego odkurzania,
* inspekcje gruntowych wymienników ciepła,
* inspekcje przewodów kominowych dymowych wentylacyjnych i spalinowych,
* inspekcje studni głębinowych,
* inspekcje innych niestandardowych miejsc, gdzie dostęp jest niemożliwy, utrudniony lub wymaga zastosowania specjalnych zabezpieczeń (np. detektorów gazów trujących lub wybuchowych) albo wymusza poniesienie wysokich nakładów finansowych.

Przeprowadzenie inspekcji często pozwala jednoznacznie rozpoznać stan techniczny instalacji lub innych elementów budowlanych, co przekłada się na podjęcie możliwie szybkich i trafnych decyzji, a w efekcie daje wymierne oszczędności finansowe. Aby zwiększyć precyzję w identyfikacji miejsca prowadzonej inspekcji (np. podziemnej części kanalizacji, wymiennika gruntowego, aż po lokalizację zatoru w przewodach kominowych czy wentylacyjnych) kamery często wyposażone są w lokalizatory, co z pewnością pozwala wyznaczyć ich położenie, ograniczając w ten sposób do minimum koszty usunięcia awarii lub realizacji inwestycji.

Posiadanie kamery inspekcyjnej stanie się niebawem nieodzownym atrybutem profesjonalnych firm instalacyjnych chcących zaistnieć na bardzo zaawansowanym technicznie rynku usług instalacyjnych.

Istnieje wiele firm oferujących tego typu urządzenia, są kamery inspekcyjne, których cena zaczyna się już od kilkuset złotych. Są to najprostsze rozwiązania konstrukcyjne, których zasięg penetracji nie przekracza 1 metra. Większość tego typu konstrukcji pozwala na wydłużenie zasięgu działania poprzez zainstalowanie dodatkowego przewodu przedłużającego nawet do kilku metrów. Przewód przedłużający należy oczywiście dodatkowo zakupić.

Do lokalizacji uszkodzeń rurociągów wewnątrz budynków stosuje się najczęściej tzw. kamery wpychane. Systemy inspekcyjne tego typu charakteryzują się bardzo wysoką jakością wykonania, wytrzymałością oraz niezawodnością, sprawdzoną w najcięższych warunkach. Głowice kamer posiadają niezwykle wysoką rozdzielczość i czułość. Obiektywy szerokokątne kamer posiadają bardzo wysoką ostrość brzegową – parametr ten decyduje o jakości głowic kamer tzw. wpychanych. Najnowsze rozwiązania konstrukcyjne kamer posiadają możliwość ręcznej korekcji ostrości oraz wyposażone są w automatyczny horyzont. Wszystkie głowice są wodoszczelne nawet do 3 barów. Obiektyw markowej kamery zabezpieczony jest odporną na zarysowania szybką ochronną. System wpychany może być opcjonalnie wyposażony w głowice rotacyjne. Pozwala to zapewnić wysoki komfort pracy, równocześnie może być stosowane do kamer samojezdnych. Bardzo istotnym elementem kamery jest specjalny kabel służący do wpychania głowicy.

Andrzej Świerszcz

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij