Eksploatacja systemu kanalizacyjnego oraz obiektów kanalizacyjnych (13)

zobacz artykuł w formie pdf zobacz pdfa zobacz pdfa    

Zawarte w niniejszym cyklu artykułów wiadomości oraz wskazówki obejmowały całość problemów i zadań, z którymi można się spotkać w trakcie bieżącej eksploatacji i konserwacji sieci oraz obiektów kanalizacyjnych. W ostatnim artykule przedstawię warunki techniczne wykonania przepompowni z pompami zatapialnymi i przepompowni – tłoczni – (branża elektryczna), automatyki i pomiarów (akp) oraz przekazu do lokalnego komputerowego systemu nadzoru.

Zasilanie, sterowanie…
* Pompownia sieciowa musi być zasilana w energię elektryczną z dwóch źródeł (podstawowego i rezerwowego). Zasilaniem podstawowym powinno być źródło z energetyki zawodowej (stacja MST znajdująca się najbliżej projektowanego obiektu).

Warianty zasilania są następujące:

– wariant 1 – drugie niezależne źródło z energetyki zawodowej pracujące w układzie SZR z zasilaniem podstawowym;

– wariant 2 – dla pompowni sieciowej o mocy zapotrzebowania większej od 15 kW agregat prądotwórczy stacjonarny, przygotowany do współpracy z układem SZR, w przypadku niemożliwości zapewnienia zasilania rezerwowego z energetyki zawodowej. Należy zainstalować go w pomieszczeniu oddzielonym od pozostałej aparatury elektrycznej i elektronicznej. Proponujemy zastosować agregaty prądotwórcze nowej generacji przystosowane do automatycznej współpracy z siecią i zapewniające dużą niezawodność działania. Warunki jego instalacji zawsze sugerujemy uzgodnić z eksploatatorem;

– wariant 3 – dla pompowni sieciowej o mocy zapotrzebowania do 15 kW – agregat prądotwórczy przewoźny w obudowie dźwiękoszczelnej. Trzeba przewidzieć dodatkowe gniazdo trójfazowe umożliwiające jego podłączenie oraz przełącznik „Zasilanie podstawowe/agregat”.

Uwaga: szafki przyłączowo-pomiarowe (SPP) – dla obiektów zakwalifikowanych do grupy przyłączeniowej IV i V – należy lokalizować w granicy działki.

* Należy przewidzieć w pracy przepompowni następujące poziomy zwierciadeł ścieków: maksymalny awaryjny, maksymalny czynny, minimalny czynny, minimalny awaryjny (zabezpieczenie przed suchobiegiem). Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem powinno działać w układzie sterowania ręcznego i automatycznego.

* Do pomiaru poziomów oraz w sterowaniu pracą przepompowni ścieków w układzie automatyki należy zastosować sondę hydrostatyczną. Dla poziomów maksimum awaryjnego i minimum awaryjnego zainstalować niezależne pływakowe czujniki poziomu ścieków (gruszki).

* Należy przewidzieć niżej wyszczególnione sposoby sterowania przepompownią lub tłocznią ścieków, wybierane za pomocą przełącznika rodzaju pracy:

0 – sterowanie wyłączone;
1 – sterowanie ręczne miejscowe przyciskami dla wszelkiego rodzaju prób urządzeń przepompowni;
2 – sterowanie automatyczne realizowane będzie od poziomów zaprogramowanych w sterowniku przy zastosowaniu ciągłego analogowego pomiaru poziomu. W przypadku uszkodzenia (awarii) sterownika lub sondy pomiarowej układ sterowania przechodzi w tryb tzw. sterowania awaryjnego zrealizowany z wykorzystaniem niezależnych sygnalizatorów poziomu (gruszek) usytuowanych na poziomie minimum awaryjnego (zabezpieczenie przed suchobiegiem) oraz maksimum awaryjnego, a w przypadku tłoczni ścieków na poziomie minimum i maksimum roboczego.

Układ taki pozwala na kilkudniową samoczynną pracę przepompowni lub tłoczni ścieków do chwili usunięcia awarii aparatury automatyki.

* Algorytm sterowania przepompownią ścieków przedstawia się następująco:

– poziom maksymalny awaryjny – włączenie pompy drugiej i sygnalizacji o stanie awaryjnym (optyczna),
– poziom maksymalny czynny – włączenie pompy pierwszej,
– poziom minimalny czynny – wyłączenie pompy lub pomp,
– poziom minimalny awaryjny – zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem – następuje blokada pracy pomp i włączenie sygnalizacji o stanie awaryjnym (optyczna),
– praca agregatów pompowych przemienna.

Ostateczne parametry algorytmu sterowania można uzgodnić z Wydziałem Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej w trakcie rozruchu przepompowni.

* W przypadku tłoczni ścieków można przyjąć układ sterowania z fabrycznie zaprogramowanym algorytmem pracy tłoczni.

* Urządzenia i aparatura automatyki muszą być zasilane przez UPS, aby zapewnić bezprzerwowe zasilanie w czasie przełączania z zasilania podstawowego na rezerwowe oraz zapewnić przesłanie do dyspozytorni informacji o zaniku napięcia zasilającego przepompownię lub tłocznię ścieków.

* Na elewacji szafki sterowniczej trzeba przewidzieć:

– sygnalizację optyczną (lampki sygnalizacyjne diodowe) niezależną od sterownika: pracy i awarii agregatów pompowych, zawilgocenia silników pomp – opcjonalnie, poziomu minimum awaryjnego (dla przepompowni ścieków), poziomu maksimum awaryjnego.
– ciągły pomiar poziomu realizowany na sygnale 4…20 mA (dla przepompowni ścieków),
– liczniki godzin pracy agregatów pompowych.

* Przepompownię główną (jeżeli współpracuje ona z innymi przepompowniami) należy wyposażyć w ciągły pomiar przepływu oraz układ zliczania ilości pompowanych ścieków. Przekaz danych z przepływomierza do sterownika po łączu transmisyjnym;

* Trzeba przewidzieć sygnał blokady pracy dla przepompowni tłoczącej ścieki do przepompowni głównej w przypadku awarii tej ostatniej.

Sygnał dla dyspozytora
Należy przewidzieć przekaz do dyspozytorni następujących sygnałów:

* sygnalizację pracy i awarii agregatów pompowych,
* sygnalizację zawilgocenia lub nieszczelności pomp (jeśli pompy są fabrycznie wyposażone w takie zabezpieczenie),
* sygnalizację rodzaju sterowania auto/ręczne,
* sygnalizację przejścia z zasilania podstawowego na rezerwowe,
* sygnalizację pracy i awarii agregatu prądotwórczego stacjonarnego,
* sygnalizację poziomu minimum awaryjnego (z oddzielnego czujnika),
* sygnalizację poziomu maksimum awaryjnego (z oddzielnego czujnika),
* sygnalizację otwarcia drzwi szafki zasilająco-sterowniczej, pomieszczenia, komory czerpnej, komory przepływomierza,
* ciągły pomiar poziomu zwierciadła ścieków,
* przepływ chwilowy ścieków (o ile jest wymagany przez Wydział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej),
* przepływ sumaryczny ścieków (o ile jest wymagany przez Wydział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej),
* czasy pracy pomp naliczane w sterowniku przepompowni lub tłoczni.

Transmisja danych Na terenie danej zlewni, obejmującej najczęściej teren gminy, powinny być tworzone lub istnieją już lokalne centra zarządzania transmisją. Umożliwiają one zdalny monitoring pracy istniejących przepompowni (tłoczni) ścieków. Centra przewidują możliwość podłączania projektowanych i oddawanych do eksploatacji przepompowni (tłoczni) ścieków. Dane z centrum zarządzania transmisją danej zlewni powinny być przesyłane do Centralnej Dyspozytorni zlokalizowanej w Wydziale Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej siecią teleinformatyczną lub innym zaproponowanym przez eksploatatora systemem. Do transmisji danych między przepompowniami lub tłoczniami ścieków a Komputerowym Systemem Nadzoru centrum zarządzania transmisją należy wykorzystać modemy stosowane prze zleceniodawcę – eksploatatora. Transmisja danych z przepompowni lub tłoczni ścieków do KSN (komputerowy system nadzoru) powinna odbywać się w następujących trybach:

* cyklicznie – co jakiś ustalony czas KSN nawiązuje łączność z przepompownią lub tłocznią i sprawdza jej stan pracy. Parametry technologiczne i stany pracy urządzeń mogą być wizualizowane na ekranie monitora centrum zarządzania transmisją,

* w dowolnym momencie, łączność z przepompownią lub tłocznią ścieków może nawiązać operator z centralnej dyspozytorni i odczytać na wizualizacji objęte transmisją parametry technologiczne oraz stany pracy urządzeń,

* w przypadku powstania stanu awaryjnego w przepompowni lub tłoczni ścieków zostanie zainicjowane połączenie z KSN centrum zarządzania transmisją. Operator w centralnej dyspozytorni zobaczy na monitorze KSN stan pracy przepompowni lub tłoczni wraz ze stanem awaryjnym, który to połączenie wywołał.

Roman Ćwiertnia, Tomasz Ćwiertnia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij