Zagospodarowanie podczyszczonych ścieków deszczowych. Rozsączanie w gruncie

zobacz artykuł w formie pdf  zobacz pdfa     

Z takich powierzchni spływ deszczówki jest prawie 100%. Najbardziej popularnym i powszechnie stosowanym sposobem rozwiązania problemu z deszczówką jest jej zebranie, podczyszczenie przy pomocy separatora substancji, transport systemami rurowymi i zrzut do odbiornika z dala od miejsca opadu deszczu. Niestety podczyszczone i zebrane wody opadowe zasilają rzeki, a potem powodują postępujące obniżanie zasolenia wód mórz i oceanów.

Może byłby to jedyny sposób postępowania z wodami opadowymi, niestety coraz rzadziej spotykamy się z możliwościami transportowymi tak dużych ilości ścieków opadowych.
Kanalizacja rozdzielcza w wielu miejscach na terenach miast została już zaprojektowana i wybudowana. Dodatkowy odpływ z nowo powstających szczelnych zlewni często nie może zostać wprowadzony do przeciążonej już kanalizacji. Nierzadko inwestor otrzymuje w „warunkach” możliwość dozowania tylko małej części wód opadowych do kanalizacji. Niekorzystny wpływ na wybudowane kanalizacje mają aktualnie występujące anomalia pogodowe, które powodują, że odpływ ze zlewni jest chwilowy,ale bardzo intensywny, przekraczający stosowany w projektowaniu odpływ rzędu 130 dm3/s z 1 ha.
Taka sytuacja wymusiła zastosowanie rozwiązań służących do magazynowania i/lub rozsączania w gruncie podczyszczonych ścieków deszczowych.
Jako pierwsze obiekty na ciekach powierzchniowych pojawiły się zbiorniki retencyjne otwarte. Wokół zbiorników często powstają korzystne dla okolicznych mieszkańców tereny rekreacyjne.
Niestety nie zawsze mamy możliwości terenowe, aby powstały zbiorniki otwarte, alternatywą są zbiorniki podziemne różnych konfiguracji – od zbiorników podziemnych szczelnych (studni, zbiorników rurowych, wylewanych na budowie lub prefabrykowanych zbiorników żelbetowych, zbiorników rurowych) po układy magazynująco-drenujące dostępne w ofertach wielu producentów (komory drenażowe, skrzynki drenażowe, studnie chłonne itp.).
Współczesne rozwiązania nie tylko betonowe, ale również z tworzyw sztucznych, jak przedstawione wcześniej komory drenażowe i skrzynki, mogą pełnić rolę zbiorników magazynowo-drenujących, ale posiadają taką wytrzymałość, że nad takim zbiornikiem podziemnym można bez problemów wybudować np. parking.

Mimo że zbiorniki drenażowe powstały niejako z innych przyczyn, należy zwrócić uwagę na pozytywne działanie takich obiektów ze względów hydrogeologicznych. Patrząc na teren Trójmiasta, jeszcze niedawno istniało tu wiele powierzchni zielonych, pól, nieużytków. Postępująca urbanizacja miast spowodowała, że wody deszczowe, które od wieków zasilały wody podziemne, poprzez zabudowę i uszczelnienie powierzchni zostały odcięte od możliwości uzupełniania wód podziemnych. Oczywiście odczuwalnie nie jest to proces widoczny w okresie kilkuletnim, natomiast w okresie wieloletnim ma to bardzo istotne znaczenie.
Na pomoc w ratowaniu wód podziemnych paradoksalnie może wpłynąć podatek od odprowadzania ścieków deszczowych. Wielu inwestorów zastanowi się nad sposobem zagospodarowania wód deszczowych na terenie własnej działki i w znaczący sposób – o ile oczywiście lokalne warunki hydrogeologiczne pozwolą – rozsączy je w gruncie na terenie własnej działki.
Rafał Wódkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij