Kiedy pojawia się komunikat o braku paliwa w kotle? Co należy więc zrobić, aby kocioł pracował w trybie ciągłym? Jakie parametry powinna zapewnić instalacja pracująca w trybie ciągłym?

Większość kotłów, palników kotłowych ustawianych jest przez serwisantów na około 40% mocy znamionowej. Wynika to z tego, że jest to średnioroczne zapotrzebowanie na ciepło budynków i w większości okresu grzewczego ta moc jest wystarczająca. Ale gdy nadchodzi sroga zima… Kotły na takich parametrach albo nie dogrzewają budynków do zadanych temperatur, albo przynajmniej, kiedy nie ma z tym problemów, wyświetlają na regulatorze kotłowym „podejrzane” dla użytkowników komunikaty.

Jednym, chyba najpopularniejszym, komunikatem jest: brak paliwa. Wyświetlany jest on szczególnie wtedy, kiedy temperatura zewnętrzna jest znacznie niższa od średniej temperatury rocznej. Komunikat ten pojawia się nawet wtedy, gdy w kotle jest paliwo. Mało tego, na palniku jest utrzymywany płomień.

Więc skąd ten alarm? Jest on generowany, gdy w określonym czasie (ustawionym przez serwisanta) nie nastąpi wzrost temperatury na kotle przynajmniej o 1oC. Inaczej mówiąc, w sytuacji, gdy zadaliśmy temperaturę pracy kotła na 65oC i kocioł zatrzymał się zbyt długo na wartości niższej od ustawionej, np. 60oC, wyświetlany jest omawiany komunikat. Alarm ten służy głównie do oszczędności energii elektrycznej zużywanej przez podajnik czy wentylator nadmuchowy w momencie, gdy w zasobniku nie ma już opalu i następuje spadek temperatury na kotle.

Na ogół użytkownicy pamiętają o dosypywaniu opału do kosza. Co należy więc zrobić, aby kocioł pracował w trybie ciągłym nawet w najzimniejszych dniach? W takich przypadkach, alarmowego zatrzymania kotła nawet palącego się, należy podnieść moc na palniku, aby wzrost temperatury w czasie był odpowiedni.

Czas detekcji

Można również zwiększyć czas detekcji wzrostu paliwa na regulatorze, co raczej nie jest zalecane. W praktyce trzeba usuwać przyczynę, a nie skutek awarii. Przypominam tylko, iż zwiększyć moc kotła oznacza skrócić czas przerwy między cyklami podawania paliwa oraz ustawić odpowiednią ilość powietrza do nowej, zwiększonej dawki paliwa. Na końcu procesu regulacji palnika zalecany jest pomiar temperatury spalin w celu skontrolowania, czy aby moc palnika nie jest zbyt duża w stosunku do wielkości wymiennika lub czy ilość podawanego powietrza do spalania nie jest za duża i czy nie obniża nam sprawności kotła.

Regulacja

Chciałbym teraz przejść do omówienia sposobu regulacji systemu grzewczego centralnego ogrzewania z kotłem na paliwa stałe wyposażonego w:

* napęd elektryczny zaworu mieszającego czterodrogowego;
* termostat pomieszczeniowy;
* opcję zabezpieczenia termicznego kotła przed zimnym powrotem wody.

Użytkownicy, interesanci, a nawet serwisanci niejednokrotnie zastanawiają się, czym się sugerować synchronizując działanie urządzeń będących integralnym elementem instalacji grzewczej wyposażonej również w kocioł z automatycznym podawaniem paliwa.

W pierwszej kolejności należy odpowiednio dobrać moc kotła w stosunku do ogrzewanego budynku. Należy pamiętać o poprawnym doborze powietrza do spalania zapewniającym całkowite i zupełne spalanie. W kotłach z opcją sterowania PID czynności te są znacznie ułatwione. Gdy wiemy już, że ustawiona przez nas moc kotła adekwatna jest do zapotrzebowania na ciepło budynku, śmiało możemy rozpocząć czynności związane z kalibracją pozostałych urządzeń.

W pierwszej kolejności należy ustawić na regulatorze kotła czas pełnego otwarcia napędu elektrycznego zaworu mieszającego zastosowanego w danej instalacji w celu dobrej komunikacji obu tych urządzeń. Siłownik elektryczny służy głównie do regulacji temperatury wody wpływającej do instalacji c.o. oraz do ochrony kotła przed zbyt niską temperaturą powrotu. Warunkiem poprawnej regulacji temperatury powrotu jest, oczywiście, bezbłędny montaż czujnika temperatury powrotu kotła.

Czujnik powinien być przytwierdzony stabilnie tuż przed wejściem wody do kotła. Dodatkowo musi być bardzo dobrze zaizolowany i przymocowany, np. za pomocą pasków dociągowych. W przeciwnym razie może być chłodzony przez otoczenie, wskazując błędne wartości mierzonej temperatury powrotnej do kotła.

Skutkiem tego może być rzadsze otwieranie się siłownika, czyli wypuszczanie wody grzewczej na system grzewczy. Kiedy mamy już pewność, że nasz napęd wraz z czujnikiem powrotu jest zainstalowany w sposób prawidłowy, możemy ustalić odpowiednią temperaturę pracy instalacji c.o. Ustawiona wartość temperatury na instalacji, np. 50oC, będzie regulowana za pomocą siłownika. Oznacza to, iż siłownik ograniczać będzie temperaturę wpuszczaną na grzejniki (ewentualnie instalację podłogową).

Sama nastawa odbywać się będzie automatycznie, wykorzystując sprzężenie zwrotne (pomiar temperatury za mieszaczem oraz reakcja otwórz/zamknij siłownik). Dobierając temperaturę pracy instalacji (za mieszaczem czterodrogowym), kocioł poprzez regulator nie wypuści na instalację wyższego parametru niż zadany. Dlatego właśnie ważne jest, by dobrać to optymalnie.

Najlepszym urządzeniem pozwalającym na odpowiedni dobór temperatury pracy instalacji grzewczej jest termostat pomieszczeniowy, pozwalający na nastawę temperatury komfortowej w pomieszczeniu. W sytuacji, gdy temperatura wewnątrz domu jest równa temperaturze zadanej przez użytkownika, termostat pomieszczeniowy da sygnał na regulator kotła, który odpowiednio przymknie siłownik w celu ograniczenia dostarczanego do grzejników strumienia ciepła.

Będąc już w tym punkcie, należy dokładnie określić, o ile powinna się obniżyć temperatura instalacji w momencie osiągnięcia w pomieszczeniu żądanej temperatury (opcja obniżenie termostatu). Obniżyć temperaturę jest najlepiej do takiego poziomu, aby instalacja nie wychładzała się nadmiernie, ale również żeby nie podnosiła w nadmiarze temperatury w pomieszczeniu podczas blokady termostatu.

Kontrola wskazana

Po kilkudniowej pracy, przy wyrównaniu temperatur wewnątrz instalacji, najlepiej jest skontrolować, czy temperatura na termostacie jest stała, czy może różni się od tej, którą zadaliśmy. W zależności od tej wartości temperatury można skorygować moc kotła oraz obniżenie termostatu tak, ażeby kocioł pracował na minimalnej mocy zapewniającej nam osiągnięcie temperatury komfortowej z uwzględnieniem ochrony powrotu kotła, zapobiegającej korozji niskotemperaturowej wymiennika. Regulacja instalacji to nie są czynności czasochłonne, lecz wymagające stałej kontroli parametrów oraz temperatur instalacji, a także kilku zmian w celu udoskonalenia nastaw na regulatorze kotła.

Satysfakcjonującym wynikiem jest pracująca instalacja zapewniająca w trybie ciągłym:

* osiągnięcie optymalnych warunków nagrzewania instalacji, ograniczając przy tym zużycie paliwa;
* osiągnięcie temperatury powrotu ok. 50oC lub wyższej (co eliminuje proces korozji niskotemperaturowej wokół palnika kotła);
* osiągnięcie temperatury na kotle ok. 65oC, co gwarantuje zmniejszenie zanieczyszczeń gromadzących się na powierzchniach wymiany ciepła spaliny-woda – ograniczając intensywność czyszczenia kotła;
* osiągnięcie zadanej temperatury wewnątrz pomieszczenia na termostacie w taki sposób, aby jak najdłużej uzyskać stałą wartość zadaną, nie niższą ani wyższą od zadanej.

Marcin Foit

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij