ABC sterowania i regulacji. Kocioł pod kontrolą

zobacz artykuł w formie pdf zobacz pdfa zobacz pdfa         

Zacznijmy od podstawowego stwierdzenia, że instalacją ogrzewczą możemy sterować na wiele sposobów. Najczęściej stosowanymi sposobami regulacji w instalacjach ogrzewczych w budynkach jedno- i wielorodzinnych są:
– regulacja stałotemperaturowa,
– regulacja według temperatury pomieszczenia,
– regulacja według temperatury zewnętrznej (tzw. sterowanie pogodowe).
Można je zastosować do źródła ciepła jak i samego obiegu grzewczego.

* Regulacja stałotemperaturowa
Pierwsza z wyżej wymienionych typów regulacji polega na utrzymaniu stałej zadanej temperatury czynnika obiegu grzewczego, bez uwzględnienia warunków panujących na zewnątrz czy wewnątrz ogrzewanego budynku. Posiadają ją wszystkie urządzenia grzewcze, które nie zostały wyposażone w dodatkowe urządzenia pomiarowe (czujniki wewnętrzne lub zewnętrzne). Regulację stałotemperaturową stosuje się również na obiegach grzewczych. Stałotemperaturową pracę obiegu grzewczego można uzyskać poprzez stosowanie termostatycznych zaworów mieszających lub trójdrogowych zaworów mieszających z siłownikiem bądź sterownikiem stałotemperaturowym. Regulacja stałotemperaturowa obiegu grzewczego pojawia się najczęściej w przypadku kilku obiegów grzewczych. Przykładem może być zastosowanie jej w instalacji z obiegami: grzejnikowym i ogrzewania podłogowego. W takim przypadku obieg ogrzewania podłogowego pracuje ze stałą, niższą w porównaniu do obiegu grzejnikowego temperaturą. Czy system ten ma jakieś wady? Niestety tak. Jest nią trudność w utrzymanie komfortu cieplnego. Przegrzewanie lub niedogrzanie pomieszczenia związane jest z brakiem sygnału zwrotnego o aktualnej temperaturze wewnętrznej do urządzenia regulacyjnego. Celem urządzenia regulacyjnego jest utrzymanie temperatury zasilania na stałym poziomie.

* Regulacja według temperatury pomieszczenia.
Ten system regulacji polega na utrzymaniu stałej temperatury w pomieszczeniu. Do tego celu wykorzystuje się urządzenia (np. sterowniki temperatury pomieszczenia) kontrolujące zmiany temperatury w pomieszczeniu oraz oddziaływujące na inne elementy znajdujące się w instalacji ogrzewczej. Dzięki zastosowaniu regulacji temperatury pomieszczenia można bezpośrednio wpływać na pracę źródła ciepła obniżając/zwiększając jego temperaturę lub zmieniając temperaturę zasilania obiegu grzewczego poprzez wyłączanie/wyłączanie pompy obiegowej albo zamykając/otwierając zawór trójdrogowy. Realizuje się to poprzez powszechnie stosowane urządzenie monitorujące temperaturę pomieszczenia – sterownik pomieszczenia. Urządzenia te wyposażone są w zegar (tygodniowy), który daje możliwość zarządzania temperaturami. Najczęściej spotykanym sterownikiem pomieszczenia jest sterownik włącz/wyłącz, załączający lub wyłączający (np. urządzenie grzewcze w zależności od temp. Pomieszczenia). Dostępne są również urządzenia wpływające na temperaturę zasilania obiegu grzewczego w zależności od temperatury wewnętrznej. Te sterowniki stosowane są z kotłami grzewczymi gazowymi, olejowymi lub występują w zestawieniu z zaworami mieszającymi. Regulacja według temperatury pomieszczenia sprawdza się w małych obiektach lub w obiektach o otwartej przestrzeni. W budynkach o większej powierzchni z wieloma pomieszczeniami przy sterowaniu według temperatury pomieszczenia może dochodzić do przegrzewania lub niedogrzania niektórych z pomieszczeń. Tak sytuacja może wystąpić, gdyż sterownik pomieszczenia utrzymuje zadaną temperaturę w pomieszczeniu, w którym został zamontowany. W takim przypadku należy zastanowić się nad regulacją według temperatury zewnętrznej.

* Regulacja według temperatury zewnętrznej
Ten typ regulacji nazywany jest też często regulacją pogodową. Polega ona na zmianie temperatury zasilania czynnika grzewczego w zależności od temperatury zewnętrznej, celem uzyskania żądanej temperatury pomieszczenia. Jest często spotykana i dostarczana wraz z urządzeniem grzewczym. Na rynku jest szereg producentów oferujących sterowniki pogodowe, które pracują z zaworami mieszającymi. Dzięki takim rozwiązaniom użytkownicy prostych urządzeń grzewczych (bez automatyki) mają możliwość modernizacji i zautomatyzowania w pewnym stopniu instalacji ogrzewczej. Stosując regulację według temperatury zewnętrznej należy pamiętać o tym, że jej skuteczność zależy w dużym stopniu od prawidłowej parametryzacji.

Często zdarza się tak, że pierwsze nastawy nie przynoszą pożądanych efektów i należy przeprowadzić korektę wartości parametrów. Należy pamiętać o tym, że regulacja pogodowa opiera się o wartość temperatury zewnętrznej i odpowiednio dobiera temperaturę zasilania. Z tego względu żądana temperatura wewnętrzna może nie być osiągnięta (za wysoka lub za niska) i dlatego też może być wymagana korekta nastaw sterownika. Aby usprawnić działanie regulatora pogodowego należy zastosować czujnik temperatury wewnętrznej. Jego zadaniem będzie monitorowanie temperatury pomieszczenia celem ewentualnej korekty temperatury zasilania, wyznaczonej przez regulację pogodową. Przedstawione powyżej sposoby regulacji mogą wystąpić w jednej instalacji ogrzewczej.

Na przedstawionym schemacie instalacji pokazano obieg grzewczy pompowy sterowany według temperatury zewnętrznej (regulacja źródła ciepła). Kolejny obieg grzewczy grzejnikowy wyposażony w zawór mieszający sterowany według temperatury pomieszczenia. Ostatni obieg ogrzewania podłogowego (np. ogrzewanie w łazience) wyposażono w zawór termostatyczny, czyli zastosowano w tym przypadku regulację stałotemperaturową.
KK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij