ABC systemów odprowadzania spalin. Komin spełniony

zobacz artykuł w formie pdf zobacz pdfa       

W czasach powstawania i wprowadzania nowoczesnych technologii w budownictwie, zmierzających do ograniczenia strat i kosztów energii cieplnej z jednoczesnym wprowadzaniem nowoczesnych systemów grzewczych – jednym z najważniejszych do rozwiązania problemów staje się zagadnienie bezpiecznego użytkowania budynku, a w tym bezpiecznej eksploatacji przewodów kominowych. Tak więc nowoczesne techniki grzewcze, uszczelnianie mieszkań (hermetyczna stolarka okienna i drzwiowa), a jednocześnie pominięcie wpływu tych systemów na funkcjonowanie grawitacyjnych przewodów kominowych spowodowało w ostatnich latach drastyczny wzrost zagrożeń. Przyczynia się do tego również niewłaściwe wyprowadzenie wylotów kominów ponad dach czy działanie na wyloty wiatrów skośnych (foenowych).
Bezpieczna i ekonomiczna eksploatacja urządzeń grzewczych, a także wentylacji zależna jest od kilku czynników. Najważniejsze z nich to: jakość urządzeń grzewczych wraz z zabezpieczeniami, odpowiednio wykonany projekt, właściwa instalacja odprowadzenia spalin i wentylacja nawiewno-wywiewna, prawidłowa lokalizacja urządzeń, a także prowadzone czynności eksploatacyjno-konserwatorskie. Ustawa „Prawo budowlane” określa jednoznacznie, że „(…) obiekt budowlany należy projektować, budować, użytkować i utrzymywać zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający spełnienie wymagań  podstawowych dotyczących:

a) bezpieczeństwa konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) bezpieczeństwa użytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
e) ochrony przed hałasem i drganiami,
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród”.

Komin jest konstrukcją stanowiącą integralną część budowli bądź wolno stojącą murowaną, betonową, metalową, inną zawierającą jeden lub więcej pionowych przewodów służących do odprowadzenia z pomieszczenia powietrza czy spalin z urządzenia grzewczego. Wyloty kominów powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość co najmniej:

a) 0,6 m od poziomu kalenicy – dla dachów płaskich niezależnie od konstrukcji, o kącie nachylenia połaci 12° o pokryciu łatwo zapalnym;
b) 0,3 m od powierzchni dachu oraz w odległości minimum 0,6 m mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni dla dachów stromych o kącie pochylenia połaci > 12° i pokryciu niepalnym.

Wyloty kominów usytuowane obok przeszkody, na dachach wgłębionych, powinny się znajdować co najmniej:
* 0,3 m wyżej górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości < 1,5 m od tej przeszkody;
* na poziomie górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości od 1,5 do 3,0 m od tej przeszkody;
* 0,3 m ponad płaszczyzną poprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu przeszkody do kominów usytuowanych w odległości od 3,0 do 10,0 m od tej przeszkody.

W nadbudówkach i mansardach na dachach wyloty kominów powinny znajdować się powyżej nadbudówek z zachowaniem warunków a i b. W uzasadnionych przypadkach służby ochrony powietrza mogą zażądać podwyższenia kominów w stosunku do wymagań punktów a i b. Podstawowe zadania kominów:
* odprowadzenie spalin z paleniska na zewnątrz;
* dostarczenie powietrza potrzebnego w procesie spalania oraz wymiana zużytego powietrza w pomieszczeniu;
* wytworzenie w pomieszczeniu takiego podciśnienia, aby powietrze napływało do niego w sposób grawitacyjny.
Jan Budzynowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij