zobacz artykuł w formie pdf zobacz pdfa zobacz pdfa      

Zakłady przemysłu drzewnego to nie tylko pomieszczenia produkcyjne z maszynami do obróbki drewna, chociaż są i takie, ale również zakłady o różnorodnych procesach produkcyjnych, które doprowadzają do stworzenia gotowego produktu do sprzedaży. W takim zakładzie muszą być, oprócz podstawowego wyposażenia, także lakiernie, malarnie, tapicernie, szwalnie, montownie oraz całe zaplecze biurowe i socjalne. Każdy z ww. działów powinien mieć oddzielną wentylację nawiewno-wywiewną. Ze względu na specyfikę każdego z działów wentylację należy projektować wg zasad podanych w tabeli.
Instalacja odciągów miejscowych ma zapewnić (razem z instalacją nawiewną) czyste powietrze w miejscach pracy i nie dopuścić do koncentracji pyłów drzewnych powyżej wartości dopuszczalnej, tj. 12 g/m3.

Wybór urządzeń oczyszczających zapylone powietrze z odciągów miejscowych zależy od:
* rodzaju substancji zanieczyszczających, stopnia koncentracji oraz wymiarów ziaren zanieczyszczeń,
* cech charakterystycznych środowiska, w którym znajdują się zanieczyszczenia,
* wymaganego stopnia oczyszczenia powietrza,
* sposobu usuwania nagromadzonych w urządzeniu zanieczyszczeń.

Najczęściej stosowanymi urządzeniami oczyszczającymi zapylone powietrze są:
* separatory (dla cząstek o wielkości od ok. 100 do 1000 mikrometrów),
* cyklony (dla cząstek o wielkości od ok. 10 do 1000 mikrometrów),
* odpylnice tkaninowe (dla cząstek od ok. 0,1 do 50 mikrometrów) przy obciążeniu tkaniny filtracyjnej w przypadkach:
– przy przewadze pyłów – 100 m3/m2,
– przy przewadze wiórów – 140 m3/m2,
– przy zastosowaniu filtrów ruchomych – 200 m3/m2.

Sieć przewodów odciągów miejscowych nie powinna być dłuższa niż 30 m (odległość od najdalej położonej ssawki do wlotu do urządzenia oczyszczającego). Jeżeli nie jest to możliwe, to do instalacji odpylającej należy dołączyć instalację transportu pneumatycznego. Odpady z produkcji drzewnej mogą być wykorzystane jako źródło ciepła. Przy dużej ilości odpadów korzystne jest uruchomienie produkcji brykietów. Oczyszczone powietrze można wyrzucać do atmosfery nad dach.

Jeśli jednak w sąsiedztwie znajduje się inny budynek, to:
* wylot powietrza musi być usytuowany na wysokości 6 m nad poziomem dachu tego budynku i w odległości 10 m od ściany zewnętrznej,
* odległość wyrzutni w poziomie od tej ściany musi wynieść 20 m, gdy w ścianie zewnętrznej są okna.
Dużą oszczędnością dla zakładu produkcji drzewnej jest wykorzystanie ciepła z powrotnego, oczyszczonego powietrza. Powietrze można ponownie nawiać do hali, pod warunkiem że:
* stężenie pyłu w tym powietrzu nie będzie większe niż 0,5 mg/m3,
* nie są to pyły powstające przy obróbce drewna: bukowego, dębowego, egzotycznego i z płyt zawierających laminaty, kleje, lakiery oraz domieszki chemiczne.

Wentylację nawiewno-wywiewną dla całego zakładu przemysłu drzewnego należy tak projektować, by żadne z zanieczyszczeń nie przemieściło się do części socjalnej i biurowej oraz tak, aby stanowiska pracy były wolne od zanieczyszczeń powstających podczas produkcji. Całkowity bilans powietrza nawiewanego i wywiewanego ma mieć wartość 0.
Projektując wentylację dla zakładu produkcji drzewnej, należy pamiętać o zabezpieczeniach ppoż., tj. strefy ppoż., ścianki, drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej, klapy ppoż. odcinające i między strefami, o zabezpieczeniach przewodów wentylacyjnych prowadzonych przez pomieszczenia, których nie obsługują.
Dorota Węgrzyn

ekspert: Krzysztof Nowak
Uniwersal
www.uniwersal.com.pl
tel. 32 203 87 20 wew. 102
krzysztof.nowak@uniwersal.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij