Przejścia rurowe – dodatkowe uszczelnienie. Instalacja z mankietem

zobacz artykuł w formie pdf zobacz pdfa   zobacz pdfa      

Woda, jak wiadomo, drąży skałę, stąd bardzo łatwo może przenikać przez pęknięcia w fugach, płytkach, dalej przez klej (te produkty nie stanowią bariery wodnej) do materiałów będących pod izolacją, czyli podłoża. Oczywiście, jak wspominałem wcześniej, izolacja jest wykonana, ale nieciągłość spowodowana wyciągniętą instalacją (rury PCV, PE, miedziane itp.) powoduje, że sama izolacja, bez dodatkowego wsparcia specjalnych produktów, nie działa prawidłowo. Nie jest możliwe trwałe wykonanie izolacji w tym miejscu tylko przy pomocy zwykłych izolacji podpłytowych, takich jak folie w płynie czy szlamy uszczelniające. Inne jest rozszerzanie termiczne PCV, PE, miedzi, a inne materiałów budowlanych mineralnych, ciągła praca może spowodować utratę przyczepności tak wykonanego uszczelnienia czy też jego pęknięcie. Dodatkowo należy wspomnieć o pewnym błędzie, który czasem występuje w tym miejscu. Chcąc dodatkowo „mocniej” uszczelnić przejście instalacyjne, nakłada się jednorazowo grubszą warstwę izolacji, a to może powodować jej pękanie. Nie można nakładać grubszej warstwy folii w płynie czy szlamu polimerowo-cementowego niż zaleca producent. Produkty te, ze względu na specyficzny skład, mają bardzo duży skurcz, co przy skłonnościach niektórych wykonawców do „ulepszania” technologii czy zwiększania jednorazowo nakładanej warstwy izolacji doprowadza często do pęknięcia izolacji. Jak wiadomo, pęknięta izolacja to żadna izolacja, stąd w miejscach pęknięć woda przenika do podłoża, a to jest niebezpieczne. Długotrwałe zawilgocenie powoduje niszczenie materiałów budowlanych, szczególnie tych nieodpornych na działanie wody, takich jak tynki gipsowe, gipsowo-wapienne, wylewki anhydrytowe. Należy wspomnieć, że materiały budowlane, te wodo- i mrozoodporne, także mogą ulec zniszczeniu pod wpływem długo utrzymującej się wilgoci. Z wilgocią migrują sole, które mogą krystalizować, niszcząc przy okazji materiały budowlane. Wilgoć to także przyczyna rozwoju mikroorganizmów  – glonów, grzybów.

Budowa uszczelaniacza
Mając to wszystko na uwadze, przejście instalacyjne należy uszczelnić za pomocą specjalnych rozwiązań – są to np. mankiety czy też pierścienie uszczelniające.
Materiał uszczelniający to elastomer, który jest nałożony lub też zatopiona jest w nim tkanina albo włóknina poliestrowa, polietylenowa lub inna.
Elastomer może też być powleczony tkaniną jedno- lub dwustronnie. Dwustronne nałożenie siatki wzmacnia, oczywiście, tkaninę na rozciąganie, rozerwanie. Niektóre rodzaje uszczelnień mogą być wykonane z elastomeru i fizeliny polietylenowej czy polipropylenowej. Materiały te są w pełni elastyczne, nawet w bardzo zróżnicowanych temperaturach. Różnica w rodzaju tkaniny, włókniny może determinować możliwość użycia produktu na zewnątrz pomieszczeń, możliwość odkształceń. Wyroby ścienne to uszczelnienia w kształcie kwadratu o boku ok. 10 cm, z otworem pośrodku, przez który przechodzi np. rura instalacji wodnej, c.o. itp. Materiały podłogowe do rur o dużych średnicach, np. kanalizacyjnych, są zdecydowanie większych rozmiarów. Otwór wycina się w nich samodzielnie w zależności od średnicy rury. W niektórych krajach, ale rzadko w Polsce, wykorzystuje się takie tkaniny jako uszczelnienie, izolację podłoża – zamiast wykonywania izolacji z folii w płynie czy też szlamu polimerowo-cementowego. Tkaninę wkleja się w takim przypadku na podłoże za pomocą kleju do płytek, najczęściej o podwyższonych parametrach, a po jego wyschnięciu przykleja się płytki za pomocą kleju o podwyższonych parametrach (klasa C2) bezpośrednio do tkaniny.

Bez problemu…

Samo uszczelnienie przejścia rurowego nie stanowi dużego problemu czy nakładu pracy. Dany element wkleja się za pomocą wykorzystywanej masy uszczelniającej (nanosi się ją na podłoże oraz przechodzący element, przykłada się mankiet uszczelniający), następnie pokrywa część z wystającą włókniną dodatkową porcją izolacji. Wiele pytań odnośnie wklejania takich elementów dotyczy strony, którą należy wklejać. Niepisana zasada jest taka, że strona zadrukowana logiem firmy dystrybuującej jest na zewnątrz.  Nie jest konieczne całkowite pokrycie elementu zaprawą izolacyjną, w niektórych przypadkach takie działanie jest wręcz niekorzystne ze względu na to, że niektóre zaprawy izolacyjne, szczególnie szlamy jednoskładnikowe, mają dużo większą sztywność niż wklejany element. Po wyschnięciu wykonywana jest dalsza części izolacji podpłytkowej na pozostałych powierzchniach ścian i podłóg. W przypadku wykonywania uszczelnień podłoży trudno przyczepnych, takich jak np. stal, polietylen, zaleca się odpowiednie przygotowanie tego podłoża. Nie tylko oczyszczenie jest tu ważne, czasem bardzo istotne jest pokrycie rury warstwą zwiększającą przyczepność, np. żywicą epoksydową posypaną piaskiem kwarcowym. Żywica epoksydowa będzie tu mieć dwojakie zadanie. Z jednej strony ma wysoką przyczepność do różnorakich materiałów i w połączeniu z piaskiem będzie tworzyć warstwę kontaktową, z drugiej strony ograniczy możliwy wpływ izolacji na uszczelniany materiał. W wielu przypadkach szlamy uszczelniające działają korozyjnie na ocynkowane blachy, także blachy tytanowo-cynkowe. Zjawisko występuje najczęściej na balkonach i tarasach przy obróbce blacharskiej, ale warto dmuchać na zimne. Warto też sprawdzić informacje od producenta izolacji, jak zachowuje się izolacja w kontakcie z danym podłożem.

Specjalistyczne rozwiązania
Jednakże nie tylko takie uszczelnienia są wykorzystywane na budowach. Bardzo często w trakcie budowy wymagane jest wykonanie uszczelnienia przejścia rurowego na bieżąco w trakcie np. betonowania. Do dyspozycji są wtedy specjalistyczne produkty, np. poliuretanowe. Oczywiście na samym początku przychodzi na myśl pianka poliuretanowa nisko- lub wysokoprężna, często zwana najlepszym przyjacielem budowlańca, ale poliuretany mają dużo szersze zastosowanie w bardzo wielu specjalistycznych wyrobach. Poliuretany to w skrócie usieciowane polimery. Można je modyfikować, dzięki czemu mogą mieć bardzo odmienne cechy, np. jedne materiały mogą być twarde i sztywne, a inne bardzo elastyczne i miękkie. Charakterystyczną cechą tych materiałów jest odporność na działanie wody, czynników atmosferycznych, rozcieńczone kwasy i zasady, rozpuszczalniki organiczne, oleje oraz smary. Poliuretany mogą mieć też specjalne cechy, np. pęcznienie pod wpływem wody, i takie najczęściej stosuje się do uszczelnień w postaci np. kitu lub specjalnych taśm. Dzięki temu połączenie jednego elementu z drugim jest bardzo szczelne. Wszelakie kity poliuretanowe wykorzystuje się zarówno do uszczelnień przejść rurowych, instalacyjnych, jak i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych, wypełniania rys itp. Ciekawym zastosowaniem wśród pian są wyroby ogniochronne, które posiadają wysoką odporność na ogień, wysoką temperaturę, hamują też przepływ dymu oraz spalin między uszczelnianymi przejściami. Poliuretan ma bardzo wysoką przyczepność do podłoży mineralnych takich jak beton oraz metalu, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, kamienia itp. W przypadku podłoży mineralnych, związanych, nieosypujących nie wymaga się specjalnego przygotowania. W przypadku innych podłoży, oprócz odpowiedniego oczyszczenia, odtłuszczenia, wymaga się czasem gruntowania właściwym środkiem (w zależności od producenta).

Temat uszczelniaczy jest bardzo szeroki. Możemy tu znaleźć też rozwiązania bitumiczne, akrylowe, krzemianowe itp. do różnorakich zastosowań, ale to osobny temat.

Uszczelnienia tych z pozoru małych elementów są bardzo istotne dla funkcjonowania izolacji jako całości, diabeł zawsze tkwi w szczegółach, a niedbalstwo to podstawowa przyczyna uszkodzeń. Bardzo ważne, aby stosować się do instrukcji czy kart technicznych. Bardziej skomplikowane elementy przejść rurowych są doskonale rozrysowane na rysunkach technicznych, które można pobrać ze stron internetowych prawie każdego producenta.

Bartosz Polaczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij