ABC armatury. Cenne krople

zobacz artykuł w formie pdf zobacz pdfa zobacz pdfa 

 Wielkość zużycia ciepłej wody użytkowej w budownictwie mieszkaniowym zależy od kilku czynników, m. in. od:

* wyposażenia technicznego mieszkań, tj. armatury czerpalnej, opomiarowania,
* pory roku,
* ilości domowników i ich wieku.

W przypadku określania zużycia wody zimniej i ciepłej, a także wielkości energii potrzebnej do przygotowania wody ciepłej, niezbędna jest wiedza o temperaturach wody pobieranej z instalacji wody zimniej i wody ciepłej. Do kąpieli optymalna temperatura wody zmieszanej, wypływającej z wylewki baterii czerpalnej, wynosi około 38°C.
Aby uzyskać wodę o tej temperaturze, należy zmieszać w pewnym stosunku wodę z instalacji wody zimnej z wodą ciepłą, która jest rozprowadzana przewodami instalacji wody ciepłej. Zmieszanie tych dwóch rodzajów wody umożliwiają baterie czerpalne o różnych konstrukcjach.
Całkowite zużycie wody w granicach 100-150 dm3 (M x d) można przyjąć dla mieszkań o wysokim standardzie wyposażenia w armaturę czerpalną i urządzenia techniczne, a więc tam, gdzie zastosowano racjonalizację zużycia wody. W wielkości dobowego zużycia wody można wyróżnić zużycie racjonalne (niezbędne) oraz straty wody. Pod pojęciem racjonalnego zużycia wody rozumie się taką ilość wody, która w pełni zaspokaja wszystkie potrzeby człowieka. Straty powstają w wyniku przecieków wody oraz jej marnotrawstwa.
Źródłem marnotrawstwa wody może być również niedostateczne wyposażenie sanitarne mieszkań. I tak, np. brak umywalki w łazience powoduje konieczność mycia rąk pod baterią wannową (bateria o dużej wydajności!). W czasie 30 s mycia rąk pod baterią umywalkową z perlatorem zużywa się od 3 do 4 dm3 wody, natomiast w tym samym czasie i dla tej samej czynności z użyciem baterii wannowej zużyje się od 8 do 10 dm3 wody!

Zużycie c.w.u. w przeciętnym gospodarstwie domowym uległo w ostatnich latach znacznemu zmniejszeniu. Spowodowało to głównie powszechne stosowanie wodomierzy mieszkaniowych, które wymuszają racjonalne gospodarowanie wodą. Analizy zużycia wody w mieszkaniach wyposażonych w wodomierze wykazały, iż ilość zużywanej wody zmniejsza się średnio od 10 do nawet 35%, a opłaty od 20 do 50%. Sposoby oszczędzania wody i energii w bateriach czerpalnych można ogólnie podzielić na te, które umożliwiają zmniejszenie wypływu wody z baterii oraz te, które wpływają na skrócenie czasu korzystania z baterii.
Zasada działania perlatora polega na wytworzeniu mieszaniny wodno-powietrznej, w baterii czerpalnej, która zmniejsza udział wody w wypływającym strumieniu z wylewki. Perlator powoduje znaczne zmniejszenie przepływu wody, a w rezultacie zmniejszają się wahania ciśnienia w instalacji wodociągowej oraz znacznie zmniejsza się zużycie wody. Zastosowanie perlatora ogranicza marnotrawstwo wody, natomiast użycie regulatora wydatku może prawie całkowicie je wyeliminować.

Ograniczniki wypływu mogą pełnić podwójną funkcje w baterii czerpalnej:

* wstępnie ograniczają strumień wypływającej wody do 60% jego maksymalnego wypływu,
* wstępnie ograniczają wypływ wody ciepłej do takiej ilości, aby woda zmieszana, wypływająca z wylewki, miała temperaturę około 37°C, czyli taką, która jest najczęściej używana. W bateriach z ogranicznikami wypływu można szybko ustawić żądaną temperaturę wody bez konieczności jej wcześniejszego sprawdzania.

Ten prosty mechanizm umożliwia skrócenie czasu wypływu wody z baterii czerpalnej bez ograniczania potrzeb higienicznych użytkownika.
Zamiana baterii dwuuchwytowej na jednouchwytową umożliwia zmniejszenie przepływu wody o 25%. Wynika to z faktu, że w baterii jednouchwytowej szybciej można ustawić żądaną temperaturę wypływającej wody. Konstrukcja mieszacza baterii jednouchwytowej umożliwia utrzymywanie przez cały czas takiej samej pozycji mieszania wody zimnej i ciepłej – w tradycyjnej baterii dwuuchwytowej temperatura wody zmieszanej może się wahać w zależności od konstrukcji i stopnia zużycia głowic w zaworach wody zimnej i ciepłej.

Baterie termostatyczne utrzymują temperaturę wypływającej wody niezależnie od zmian temperatury i ciśnienia wody zasilającej baterie. Najczęściej stosowane są jako baterie wannowe i prysznicowe. Zasada działania tych baterii umożliwia skrócenie do minimum czasu nieużytecznego, tzn. czasu potrzebnego na ustawianie właściwej temperatury wody w trakcie trwania kąpieli.
Baterie bezdotykowe wyposażone są w sensory, które automatycznie sterują włączaniem i wyłączaniem wypływu wody. Działanie i konstrukcja baterii eliminują do minimum wpływ nawyków użytkownika na zużycie wody (np. otwarty wypływ podczas mydlenia rąk lub mycia zębów). Wypływ następuje w momencie zbliżenia dłoni do baterii i automatycznie ustaje po ich odsunięciu. Wielkość przepływu i temperaturę wody można ustawić raz, bez konieczności każdorazowego regulowania podczas korzystania z baterii. Regulatory przepływu, które są zainstalowane w bateriach bezdotykowych, zapewniają wypływy zawsze takiej samej ilości wody, niezależnie od ciśnienia wody zasilającej baterię, tj. około 6 dm3/min. Przy uwzględnieniu zastosowania regulatorów przepływu oraz skrócenia czasów trwania poszczególnych operacji podczas korzystania z baterii umywalkowych, można oszacować, że baterie bezdotykowe mogą oszczędzić do 50% wody w porównaniu z bateriami dwuuchwytowymi. W przypadku baterii prysznicowych wymiana baterii dwuuchwytowej na bezdotykową umożliwia do 60% oszczędności zużywanej wody.
Warto inwestować w modernizację starszych instalacji c.w.u., a nowe projektować w oparciu o najnowsze technologie tak, aby w przyszłości generować oszczędności wody, energii oraz pieniędzy zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej.
Jarosław Czapliński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij