Jestem za, a nawet przeciw, czyli pokojowe rozmowy o technologiach. Ciepła woda od ręki.

zobacz artykuł w formie pdf zobacz pdfa  zobacz pdfa  

Elektryczne ogrzewacze pojemnościowe
Gazowe podgrzewacze wody przepływowej

Jarosław Pomirski

Elektryczny ogrzewacz pojemnościowy może być zainstalowany w praktycznie dowolnym pomieszczeniu pod warunkiem, że temperatura w nim nie spadnie poniżej 0oC. Z uwagi na małe moce grzałek elektrycznych instalowanych w ogrzewaczach (1-2 kW) jego podłączenie zazwyczaj nie wymaga modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej poza ewentualną instalacją dodatkowego gniazdka elektrycznego.

W przypadku gazowego ogrzewacza przepływowego miejsce jego instalacji jest o wiele bardziej rygorystycznie określone. Przepisy dotyczące instalacji i urządzeń gazowych, jako jednego z istotnych elementów wyposażenia obiektu budowlanego, zawarte są w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Znajdują się w nim również zapisy dotyczące wentylacji i odprowadzania spalin z pomieszczeń wyposażonych w urządzenia gazowe. Między innymi minimalna wymagana kubatura tych pomieszczeń wynosi 8 m3. Należy dodać, iż pomieszczenia te powinny mieć wysokość co najmniej 2,2 m, z tym że ww. rozporządzenie dopuszcza instalowanie gazowych urządzeń grzewczych w pomieszczeniach technicznych w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej o wysokości co najmniej 1,9 m, wzniesionych przed dniem wejścia w życie powyższego rozporządzenia.

Dodatkowym ograniczeniem w instalacji ogrzewacza przepływowego jest dostępność przewodów spalinowych lub też możliwość wykonania wyrzutu spalin przez ścianę zewnętrzną budynku (dla urządzeń wyposażonych w zamkniętą komorę spalania).

Innym ograniczeniem jest kwestia przyłącza gazowego, a w razie jego braku – cała procedura związana z jego wybudowaniem i uzyskaniem wymaganych pozwoleń.

* Bezpieczeństwo eksploatacji

Urządzenia gazowe wymagają starannej eksploatacji i rygorystycznego przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z ich obsługą. Szczególnie dotyczy to urządzeń instalowanych w małych pomieszczeniach.

W przypadku elektrycznych ogrzewaczy przepływowych bezpieczeństwo ich eksploatacji związane jest z prawidłowym stanem zasilającej ich instalacji elektrycznej. Stosowane obecnie w instalacjach elektrycznych wyłączniki różnicowo-prądowe gwarantują pełne bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń elektrycznych. Dodatkowo w celu zapobieżenia rozwojowi bakterii Legionella wymagane jest też okresowe podniesienie temperatury wody w ogrzewaczu powyżej 70oC. Może to być wykonane w sposób automatyczny – przez odpowiednio zaprogramowany termostat w droższych typach podgrzewaczy lub też ręcznie przez użytkownika.

* Koszty eksploatacji

Koszty eksploatacji wspomnianych wyżej systemów zależą w dużej mierze od kosztów nośników energii. Zakładając, że przeciętna osoba zużywa dziennie średnio ok. 60 l c.w.u. o temperaturze ok. 60oC, to roczne zapotrzebowanie na energię potrzebną do podgrzania wody dla 4-osobowej rodziny wyniesie ok. 5100 kWh.

W przypadku energii elektrycznej kosztować to będzie 5100 kWh*0,37 zł/kWh (cena energii w taryfie nocnej) = 1887 zł. W przypadku gazu koszt ten wyniesie 5100 kWh*0,25 zł/kWh (przy założeniu 85% sprawności ogrzewacza przepływowego) = 1275 zł.

Zdecydowaną przewagę wykazał przepływowy ogrzewacz gazowy – pozwalając zaoszczędzić 612 złotych rocznie na kosztach energii, czyli prawie 33% mniej niż w przypadku systemu elektrycznego.

* Obsługa i konserwacja

Porównując koszty eksploatacji, należy również pamiętać o kosztach związanych z instalacją oraz konserwacją systemu. Bezapelacyjnie w kategorii tej zwycięża ogrzewacz elektryczny. Cała obsługa sprowadza się do nastawienia na wbudowanym termostacie pożądanej temperatury, którą ma osiągnąć woda w zbiorniku i ogrzewacz automatycznie ją utrzymuje. Konserwacja sprowadza się jedynie do okresowej (co 1,5-2 lata w zależności od parametrów wody zasilającej) wymiany anody magnezowej i czyszczenia zbiornika. W przypadku ogrzewaczy wyposażonych w anody aktywne (niezużywalne) odpada nam ten obowiązek.

W przypadku ogrzewaczy przepływowych gazowych dla bezpieczeństwa użytkownika wymagany jest coroczny przegląd ogrzewacza dokonywany przez przeszkolonego serwisanta. Dodatkowo wymagane są również przeglądy instalacji gazowej oraz przewodów kominowych.

* Komfort

Na sam koniec kilka słów o komforcie użytkowania. Elektryczny ogrzewacz pojemnościowy daje nam do dyspozycji ograniczoną ilość ciepłej wody do dyspozycji. Dlatego ważne jest takie dobranie jego pojemności, aby zapewnił dostateczną jej ilość, uwzględniając liczbę domowników, ich zwyczaje i przyzwyczajenia. Zbyt mała pojemność zbiornika może spowodować, że zabraknie ciepłej wody. Zbyt duża zwiększy koszty inwestycji oraz będzie powodowała większe straty energii.

Wad tych nie posiada system gazowy, który nie jest ograniczony pojemnością zbiornika. Natomiast ograniczeniem systemu jest maksymalna moc pieca gazowego oraz wydajność. W przypadku gdy kilku użytkowników w tej samej chwili będzie korzystać z ciepłej wody, moc podgrzewacza może być zbyt mała, aby zapewnić dostateczną ilość wody o pożądanej temperaturze.

Jarosław Pomirski

Kamil Czajkowski

Obecnie na rynku dostępny jest szeroki wachlarz produktów służących do podgrzewania wody użytkowej. Wyróżnić możemy urządzenia wykorzystujące w tym celu paliwa gazowe (np. gazowe podgrzewacze wody przepływowej) oraz energię elektryczną (np. elektryczne pojemnościowe ogrzewacze wody). Przyglądając się dostępnym na rynku rozwiązaniom, na szczególną uwagę zasługują gazowe podgrzewacze wody przepływowej. Zasada działania polega na podgrzewaniu wody użytkowej w sposób przepływowy. Sygnałem do uruchomienia podgrzewacza jest wystąpienie przepływu wody, który rozpoczyna się w momencie otwarcia wypływu w punkcie czerpalnym (odkręcenia „kranu” z ciepłą wodą). Obecnie na rynku występuje wiele typów omawianych urządzeń. Firmy posiadają w ofercie gazowe podgrzewacze wody przepływowej z zapłonem piezoelektrycznym, elektronicznym bateryjnym lub hydrogeneratora, jak również z otwartą i zamkniętą komorą spalania. Nowoczesna technologia i wysokiej jakości materiały oraz podzespoły sprawiają, że podgrzewanie wody w urządzeniach tego typu jest szybkie i wygodne. Większość gazowych podgrzewaczy wody przepływowej pozwala na regulację wydatku wody oraz gazu. Klient może ustawić urządzenie stosownie do swoich potrzeb, uzyskując dodatkowe oszczędności w zużyciu gazu oraz wody.
Zaletą przepływowego sposobu podgrzewania wody jest brak ryzyka występowania bakterii Legionella w przeciwieństwie do podgrzewaczy pojemnościowych, gdzie woda użytkowa jest gromadzona w zasobniku i ryzyko takie może wystąpić.
Obecnie gazowe podgrzewacze wody przepływowej wyposażone są w szereg zabezpieczeń umożliwiających bezpieczną eksploatację. Niewielkie gabaryty pozwalają na montaż w pomieszczeniach, takich jak łazienki czy kuchnie. Innowacyjny wygląd aktualnie dostępnych na rynku urządzeń sprawia, że stanowią one ozdobę pomieszczeń, w których są zainstalowane.

Gazowe podgrzewacze wody przepływowej mogą być wykorzystywane zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. Stosowane mogą być w przypadku dostępu do sieci gazowej jak i jego braku, ponieważ istnieje możliwość zasilania gazem ziemnym sieciowym oraz płynnym (z butli). Wykorzystywanie gazu do grzania wody wiąże się z niższymi kosztami eksploatacji w porównaniu z olejem opałowym czy energią elektryczną. Jeżeli warunki techniczne budynku pozwalają na stosowanie gazowych urządzeń grzewczych, wówczas wybór podgrzewaczy tego typu jest w pełni uzasadniony zarówno pod kątem ekonomicznym, jak i funkcjonalnym.

Gazowe podgrzewacze wody przepływowej nie sprawdzają się natomiast w pomieszczeniach o małej kubaturze, w pomieszczeniach, gdzie dostateczna wentylacja nie może być zapewniona lub gdzie nie ma dostępu do kanału spalinowego, czyli w budynkach, w których warunki techniczne nie pozwalają na instalację gazowych urządzeń grzewczych. Kolejnym przypadkiem, w którym nie zaleca się stosowania urządzeń tego typu (podgrzewających wodę w sposób przepływowy), są rozległe instalacje wody użytkowej. W takich sytuacjach niezbędna może okazać się konieczność gromadzenia ciepłej wody w zasobniku pojemnościowym oraz zastosowanie cyrkulacji.

Klient, decydując się na zakup gazowego podgrzewacza wody przepływowej, zyskuje funkcjonalne urządzenie, które zapewnia komfort ciepłej wody użytkowej najczęściej na poziomie ok. 11 l/min (dla Δt = 30oC). Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych gwarantuje długą bezawaryjną pracę. Wykorzystywane systemy zabezpieczające pozwalają na bezpieczną eksploatację. Niewielkie gabaryty umożliwiają instalację w łazience lub kuchni, a atrakcyjna szata wzornicza sprawia, że urządzenie stanowi ozdobę najnowocześniejszych wnętrz zarówno w budownictwie jedno-, jak i wielorodzinnym.

Kamil Czajkowski, Termet

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij