Uszkodzenia przyłączy kanalizacyjnych w Polsce. Szczelne połączenie

zobacz artykuł w formie pdf zobacz pdfa  zobacz pdfa  

Zgodnie z badaniami prowadzonymi w Polsce od 1995 roku (dotyczącymi stopnia sprawności sieci kanalizacyjnej) jedną z najczęstszych szkód występujących w przewodach kanalizacyjnych jest wadliwie lub nieszczelnie wykonane przyłącze z kolektora kanalizacyjnego do przykanalika. Jednostkowa intensywność uszkodzeń w wybranych obiektach kanalizacyjnych w Polsce dla przykanalików wynosi – 0,06 uszkodzenia/km/rok. Praktycznie rzecz ujmując, wartość 1,0 uszkodzenia /km/rok klasyfikuje dany przewód do całkowitej odnowy*.

REHAU

Materiały i średnice
Zasadniczo wszystkie badania pokazują, że najczęściej stosowaną średnicą przykanalika w kanalizacji są:

* DN 160 w przypadku kanalizacji sanitarnej – wykonane z tworzyw np. PN-EN 1401 lub 1852,
* DN 200 w przypadku kanalizacji deszczowej – wykonane z tworzyw np. PN-EN 1401 lub 1852.

W przypadku kolektorów można stwierdzić, iż najczęściej stosowanymi średnicami są:

* DN 200 – DN 315 w przypadku kanalizacji sanitarnej,
* DN ≤ 315 w przypadku kanalizacji deszczowej.

Jeśli chodzi o materiały stosowane w budowie kolektorów deszczowych, można stwierdzić, iż występują tutaj wszystkie dostępne na rynku materiały. Zasadniczo w kanalizacji sanitarnej stosujemy rury z tworzyw sztucznych, takich jak PP/PVC/PE, GFK, kamionka etc. W kanalizacji deszczowej większą przewagę mają rury z betonu lub żelbetu i GFK. Oczywiście w kanalizacji deszczowej występują też inne materiały.

Miejsce przecieku

REHAU

Jak pokazano na fotografii 1, w przypadku połączenia różnych materiałów często dochodzi do nieszczelności wynikających z nieprawidłowego montażu. Różne materiały często wymagają specjalnych elementów przejściowych do wykonania połączenia. Skala możliwych kombinacji w tym przypadku jest bardzo duża i z tego powodu nieszczelności na przyłączach są jednym z głównych problemów eksploatacyjnych na polskich sieciach.

Ujmując ten problem inaczej, można stwierdzić, iż jedną z najczęściej powstających szkód w przewodzie kanalizacyjnym jest nieszczelnie lub wadliwie wykonany przykanalik. Dodatkowo w związku z tym, iż struktura materiałowa sieci kanalizacyjnych w Polsce w ostatnich latach ulega znacznym przemianom coraz większym problemem staje się poprawne wykonanie połączenia między kolektorami kanalizacyjnymi a przykanalikami wykonanymi z różnych materiałów (beton/żelbet/kamionka/żywice poliestrowe/PVC/PP/PE).

Najczęstsze uszkodzenia

REHAU

Najczęstszymi występującymi uszkodzeniami są:

* nieszczelne połączenia między źle wykonanymi kształtkami,
* wchodzenie rury przykanalika w światło kolektora,
* zarastanie korzeniami miejsc nieszczelnych podłączeń przykanalików,
* podłączanie przykanalika w nielegalny sposób z błędnie wykonanym lub niewykonanym uszczelnieniem.

Skutki
Skutki nieszczelnych przyłączeń przykanalików:

* zanieczyszczenie wód gruntowych wyciekającymi ściekami,
* dodatkowe obciążenie oczyszczalni ścieków spowodowane infiltracją do kolektora wód gruntowych,
* zamulenie przewodów kanalizacyjnych,
* problemy z eksploatacją kolektorów, zwłaszcza przy płukaniu wysokociśnieniowym.

Rozwiązanie problemu

REHAU

Rozwiązaniem tych wszystkich problemów może być zastosowanie system szczelnych przyłączy dostępnych na rynku. Kształtki tego typu służą do podłączania przykanalików kanalizacyjnych z PVC i PP, żeliwa, kamionki, żywicy poliestrowej z kolektorami kanalizacyjnymi z rur betonowych, żelbetowych, kamionkowych i PVC. Struktura materiałowa sieci kanalizacyjnej w Polsce wykazuje, iż ww. materiały stanowią 94,5% sieci kanalizacyjnej*.

Szczelne połączenie tych materiałów uzyskuje się dzięki zastosowaniu specjalnie przystosowanej uszczelki manszetowej i korony z zamontowaną uszczelką wargową, wkręcaną za pomocą specjalnych kluczy montażowych. Wkręcana korona montażowa pozwala na uszczelnienie powierzchni między ścianką kolektora kanalizacyjnego a stożkową powierzchnią korony. W innych rozwiązaniach uszczelnienie uzyskuje się poprzez uszczelnienie powierzchni wewnętrznej lub zewnętrznej kolektora.

Brak nachodzenia rur w świetle kolektora uzyskuje się poprzez różne uszczelki manszetowe o różnej grubości zastosowanej w zależności od grubości ścianki kolektora. Systemy szczelnych przyłączy powinny posiadać polską Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej i spełniać najostrzejsze wymagania norm europejskich definiujących maksymalny spadek dna kanału, m.in.: PN-EN 476.

Przykład montażu
Poniżej przedstawiam przykładowy montaż przyłącza szczelnego:

* Wykonanie wiertnicą otworu o średnicy 200 ± 0,1 mm w miejscu podłączenia przykanalika (fot. 2). W czasie wykonywania otworu należy wiertnicę przymocować na stałe do podłoża.

* Uszczelkę manszetową umieszczamy w kolektorze betonowym. Przed montażem należy powierzchnię ściany kolektora uprzednio oczyścić z  kurzu i nieczystości. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, by uszczelka manszetowa szczelnie przylegała  do ścian kolektora.

* Wnętrze uszczelki manszetowej należy posmarować środkiem ślizgowym. Potem należy ręcznie wkręcić koronę w uszczelkę, aż do odczucia oporu. Następnie przy pomocy klucza montażowego należy dokręcić koronę do ostatniego możliwego w  uszczelce obrotu (fot. 3).

* Wsunąć w koronę rury przykanalika z zastosowaniem środka ślizgowego, aż do zetknięcia się rury z ogranicznikiem korony. W ten sposób uzyskujemy gotowe połączenie kolektora betonowego i przykanalika wykonanego z tworzywa (fot. 4).

Problemy z nieszczelnymi przykanalikami na pewno w przyszłości będą się nasilały i rozwiązanie tego problemu w sposób absolutnie szczelny jest w przyszłości koniecznością. Zróżnicowanie tych systemów, jak i ich coraz większa dostępność, pozwolą na trwałe rozwiązanie tego problemu w przyszłości. Uważam, iż wkrótce zalety tego typu systemów również zostaną docenione przez wszystkie polskie przedsiębiorstwa kanalizacyjne.

Marcin Motylski

Fot. z archiwum REHAU.

Literatura:
Źródło: Wyd. Kwietniewski 2004.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij