ABC ogrzewania. Elektra

zobacz artykuł w formie pdf zobacz pdfa zobacz pdfa 

– ogrzewania wjazdu do garażu,
– podgrzewania ciągów komunikacyjnych i schodów,
– ochrony antyoblodzeniowej krawędzi dachów, rynien i rur spustowych,
– zabezpieczenia rur z wodą przed zamarzaniem.

* Ogrzewanie wjazdu do garażu montujemy na całej jego powierzchni – wykorzystuje się do tego przewody grzejne Elektra TuffTec™ lub VCD25, układając je w taki sposób, aby na metrze kwadratowym osiągnąć moc ok. 300 W. Przewody układamy na siatkach montażowych lub mocujemy za pomocą specjalnej taśmy montażowej.

Drugim sposobem ogrzania podjazdu jest wykonanie podgrzewania trakcji jezdnych pod koła naszego auta – ta metoda pozwala uprościć montaż przy zastosowaniu gotowych mat grzejnych Elektra SnowTec® o mocy 300 W/m2.Elektra

Przewody i maty grzejne układa się pod kostką brukową – w warstwie podsypki piaskowej lub na utwardzonym podłożu i zalewa warstwą betonu.

Elektra oferuje również przewody TuffTec™ o zwiększonej odporności na wysoką temperaturę, które mogą być montowane bezpośrednio w asfalcie.

Projektując instalację należy uwzględnić dylatacje. Przewody grzejne nie mogą przez nie przechodzić, gdyż to z pewnością doprowadzi do awarii systemu. Ogrzewamy również odwodnienie liniowe – używa się do tego przewodów samoregulujących, które docinamy do odpowiedniej długości (Elektra SelfTec®PRO).

Czego należy unikać:

– nie należy skracać ich i łączyć szeregowo mat i przewodów,
– czujnik temperatury i wilgoci musi być umieszczony w polu grzewczym i właściwie wypoziomowany,
– każda instalacja musi być sterowana – układ musi załączyć się w chwili wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych.

* Ogrzewanie schodów i ciągów komunikacji pieszej
Do tego ogrzewania używamy przewodów o mocy 20-25 W/mb (Elektra VC, VCD). Przewody układa się na poszczególnych stopniach i płycie spoczynkowej. Istotne jest, aby całość została umieszczona w betonie, a nie tuż pod materiałem wykończeniowym. Należy wykonać 4 przebiegi przewodu na jednym stopniu.

Ogrzewanie ciągów komunikacyjnych wykonujemy używając mat SnowTec® lub przewodów grzejnych VCD – mocy jednostkowa to 300 W/m2.

Uwaga! Przy wykonywaniu instalacji ogrzewania schodów warto przewidzieć, gdzie i jak będą montowane balustrady. Układając przewody musimy zostawić wolne miejsce dla kotwienia kołków.

* Ogrzewanie rynien
Przewody układa się w rynnach i rurach spustowych. Służą do tego przewody Elektra VCDR i samoregulujące SelfTec®PRO obie grupy z powłoką odporną na promieniowanie UV. Do instalacji przewodów w rynnach i rurach spustowych Elektra oferuje szereg akcesoriów montażowych: uchwyty rynnowe, linki z uchwytami, uchwyty do rur spustowych, uchwyty do krawędzi dachów, taśmę instalacyjną do koryt dachowych.

Czego należy unikać:

– instalacja może być wykonywana w temperaturach niespadających do wartości poniżej -5°C –układanie w zakresie innym niż zalecany może doprowadzić do mechanicznego uszkodzenia,
– przy odprowadzaniu wody lodowej do kanalizacji wpuścić przewód około 1 metra poniżej poziomu gruntu.

* Ochrona rur przed zamarzaniem
W nieogrzewanych pomieszczeniach lub tam gdzie rury biegną zbyt blisko zewnętrznej płaszczyzny nieocieplonej ściany, mróz może doprowadzić do ich rozsadzenia lub zaczopowania. Przewody grzejne układa się na rurach z wodą wzdłużnie lub spiralnie. Aby skompensować straty ciepła przewody na rurach powinny być zaizolowane. Zakres stosowanej mocy zależy od materiału, z jakiego wykonany jest rurociąg, jego średnicy i warstwy izolacji termicznej. Dla domowych majsterkowiczów Elektra oferuje przewody grzejne w odpowiednich odcinkach z regulatorami zintegrowanymi z przewodem grzejnym (FreezeTec®).

W przypadku rur zaizolowanych, możliwe jest zastosowanie przewodów SelfTec®DW, które mogą być instalowane wewnątrz rurociągów i mają certyfikat dopuszczający do kontaktu z woda pitną.

Czego należy unikać:
– wszelkie zawory i kołnierze powodują większe straty ciepła i powinny być dodatkowo ogrzane większą ilością przewodu grzejnego.

* Sterowanie
System ogrzewania antyoblodzeniowego ma za zadanie nie dopuścić do gromadzenia się śniegu i lodu. Regulator załączy system, gdy wystąpi opad i spadek temperatury, który może prowadzić do oblodzenia. Takie działanie pozwala ograniczyć czas ogrzewania do minimum, a to przekłada się na koszty eksploatacji. Czujnik wilgoci umieszcza się w rynnie, a czujnik temperatury na północnej fasadzie budynku. W ogrzewaniu podjazdów czujniki temperatury i wilgoci są zintegrowanie w jednej obudowie i umieszcza się je w polu grzejnym. Dzięki regulacji opartej na detekcji temperatury i wilgoci, system będzie pracował zaledwie kilkadziesiąt godzin w sezonie. Regulator należy zamontować na tablicy sterującej. Do tablicy doprowadza się przewody zasilające („zimne”) przewodu grzejnego lub maty grzejnej oraz przewody czujników temperatury i wilgoci.

ekspert: Arkadiusz Kaliszczuk
Elektra
www.elektra.pl
akaliszczuk@elektra.pl
tel. 22 843 32 82

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij