ABC wentylacji. Odzysk ciepła

zobacz artykuł w formie pdf  zobacz pdfa zobacz pdfa 

Podstawowym celem systemów wentylacji mechanicznej jest zapewnienie odpowiednich parametrów komfortu. Jeśli nie ma specjalnych wymagań oraz technologii, a głównym zadaniem systemu jest utrzymanie komfortu człowieka, należy przyjąć parametry powietrza pokazane w tabeli. Dodatkowo należy zwracać uwagę na jakość powietrza w pomieszczeniach. Szczególnie jakość powietrza oceniana poprzez stężenie dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń jest istotnym parametrem decyzyjnym w czasie doboru systemu i urządzeń wentylacyjnych.

Dobrze dobrane rozwiązanie, zaprojektowane indywidualnie dla danego obiektu, gwarantuje niskie koszty eksploatacji w połączeniu z utrzymywaniem wymaganych parametrów komfortu. Nie ma jednego rozwiązania, które spełni wszystkie wymagania i oczekiwania. Różnorodność budynków oraz systemów przy jednoczesnym rozwoju techniki sprawia, że każdorazowo trzeba indywidualnie rozpatrywać rodzaj zastosowanego urządzenia oraz sposób wykonania całego systemu, dlatego wybór rozwiązania powinien mieć charakter indywidualny. Inne rozwiązanie zastosujemy dla obiektów mieszkalnych, a inne dla obiektów użyteczności, w których osiągnięcie założonych parametrów jest warunkiem funkcjonowania obiektu.
Osobną grupę stanowią pomieszczenia specjalne, w których warunki klimatyczne oraz stosowane  rozwiązania są podyktowane przeznaczeniem lub technologią.

Spełnienie zadanych parametrów jest możliwe tylko w przypadku zastosowania urządzeń o szerokim zakresie funkcji. Nie zawsze ma to uzasadnienie ekonomiczne, a często jest niemożliwe, np. ze względu na ograniczenia architektoniczne, technologiczne itp., dlatego wybór systemu powinien być wielokryterialny z uwzględnieniem następujących aspektów:

* rodzaj oraz wielkość budynku,
* osiągnięcie wymaganych parametrów powietrza,
* ilość przebywających osób,
* możliwości montażowe oraz serwisowe,
* założenia ekonomiczno-inwestycyjne,
* możliwości zastosowania odzysku energii z powietrza usuwanego,
* wymagania specjalne,
* aktualne przepisy i normy.

Uwzględniając powyżej kryteria, można wyodrębnić grupy obiektów, w których stosuje się urządzenie wentylacyjno-klimatyzacyjne:

* Grupa pierwsza
Urządzenia kompaktowe, stosowane w obiektach mieszkalnych, charakteryzują się niewielkimi gabarytami, cichą pracą oraz wysokim stopniem sprawności odzysku ciepła. Niestety urządzenie tego typu, z założenia, nie uniemożliwiają pełnej kontroli nad parametrami dostarczanego powietrza i zwykle spełniają podstawowe zadania, jakie stawia się tego typu urządzeniom:

– filtracja w zakresie klasy EU3-EU7,
– odzysk ciepła lub wilgoci (wynikowy),
– dogrzewanie powietrza świeżego realizowane przez nagrzewnicę lub systemy gruntowego wymiennika ciepła (GWC),
– chłodzenie powietrza nawiewanego realizowane wynikowo przez systemy GWC, rzadziej chłodnice lub powietrzne pompy ciepła, stanowiące uzupełnienie systemów wentylacji.

Układy wentylacyjne z odzyskiem ciepła w domach i mieszkaniach powinny być dobierane z uwzględnieniem odpowiedniej wymiany powietrza, zapewniając skuteczną wentylację. Należy pamiętać, że nie zastępują instalacji ogrzewania lub chłodzenia działających w funkcji zadanych parametrów komfortu, ale je wspomagają, ograniczając zużycie energii pierwotnej.

* Grupa druga
Inaczej jest w obiektach komercyjnych użyteczności publicznej, w których system wentylacji mechanicznej może realizować również funkcję grzania, chłodzenia, dowilżania-osuszania w szerokim zakresie wydajności. W zależności od zapotrzebowania może wykonywać pełną obróbkę powietrza, gwarantując uzyskanie wymaganych parametrów powietrza w budynku. W tej grupie obiektów założone parametry osiągane są poprzez poszczególne sekcje centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Odpowiednia konfiguracja sekcji w centrali zapewnia przygotowanie powietrza o odpowiednich parametrach przy optymalnym wykorzystaniu innych mediów. Dodatkowo urządzenia, ze względu na wykonanie, mogą być stosowane wewnątrz, jak i na zewnętrza budynków, co ułatwia optymalne dopasowanie systemu bez specjalnej ingerencji w istniejącą architekturę.

Urządzenia tego typu często działają w oparciu o indywidualnie przygotowaną aplikację. Automatyka sterująca reguluje pracą układu, optymalizując zużycie energii poprzez odzysk energii, przy jednoczesnym uzyskaniu założonych parametrów komfortu. Przykładowa regulacja temperatury powietrza w pomieszczeniu lub temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń przez układ sterowania przebiega następująco:

– w pierwszej kolejności odzyskiem ciepła/chłodu przez regulacje pracą wymiennika obrotowego,
– w drugiej kolejności załączana jest nagrzewnica bądź chłodnica.

* Rozwiązania specjalne

Pomieszczenia i obiekty o specjalnym przeznaczeniu wymagają indywidualnego podejścia do systemu. Centrale wentylacyjne są nie tylko konfigurowane pod kątem zapewnienia wymaganych parametrów klimatycznych, ale charakteryzują się przy tym specjalnym wykonaniem elementów składowych.

Przykładem są centrale obsługujące pomieszczenia o dużych zyskach wilgoci (np. zespoły basenowe), wysokich wymaganiach higienicznych (pomieszczenia czyste, np. sale operacyjne, produkcja farmaceutyczna) lub akustycznych (sale koncertowe, studia nagraniowe). Bez względu na charakter budynku oraz rodzaj zastosowanego rozwiązania należy pamiętać o prawidłowym zaprojektowaniu i wykonaniu całej instalacji rozprowadzającej.

Dodatkowym aspektem prawidłowego funkcjonowania systemów wentylacji mechanicznej jest regularny serwis, gdyż bez tego nawet najlepsze urządzenie nie spełni swojej funkcji, nie poprawi warunków klimatycznych w budynku, a w skrajnym przypadku może doprowadzić do ich pogorszenia.

Sławomir Mencel

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij