Ochrona przed śniegiem i lodem – jak ustrzec się błędów wykonawczych. Bezpiecznie pod rynną

zobacz artykuł w formie pdf   zobacz pdfa  zobacz pdfa 

Magazyn InstalatoraNa etapie budowy lub remontu domu istnieje doskonała możliwość, aby pomyśleć o nadchodzącej zimie i zawczasu zabezpieczyć się przed jej kapryśnym urokiem. Najbardziej dokuczliwe objawy zimowej aury to: zaśnieżone podjazdy i ciągi komunikacyjne oraz schody, zamarznięte rynny i rury spustowe, rozsadzone rury i inne elementy instalacji sanitarnej. Aby się tego ustrzec, można wykonać instalację:

* ogrzewania wjazdu do garażu;
* podgrzewania ciągów komunikacyjnych i schodów;
* ochrony antyoblodzeniowej krawędzi dachów, rynien i rur spustowych;
* zabezpieczenia rur z wodą przed zamarzaniem.

Wjazd do garażu
Ogrzewanie wjazdu do garażu możemy wykonać na dwa sposoby:

* Wykonując instalację ogrzewania na całej jego powierzchni – wykorzystuje się do tego przewody grzejne, układając je w taki sposób, aby na metrze kwadratowym osiągnąć moc około 300 W. Przewody układamy na siatkach montażowych lub mocujemy za pomocą specjalnej taśmy montażowej, którą najpierw kotwimy do podłoża.

* Drugim sposobem ogrzania podjazdu jest wykonanie podgrzewania trakcji jezdnych naszego auta – ta metoda pozwala uprościć montaż przy zastosowaniu gotowych mat grzejnych o dużej mocy – zwykle około 300 W/m2.

W zależności od technologii, w jakiej wykonywany jest podjazd, przewody i maty grzejne mogą być układane pod kostką brukową – w warstwie podsypki piaskowej lub na utwardzonym podłożu i zalewane warstwą betonu. Warto w tym miejscu wspomnieć, że na rynku występują również przewody o zwiększonej odporności na wysoką temperaturę, które mogą być montowane bezpośrednio w asfalcie.

Uwagi:
* Podczas projektowania i doboru instalacji należy zwrócić uwagę na ewentualne dylatacje naszego podjazdu. Należy pamiętać, aby przewody grzejne nie przechodziły przez szczeliny dylatacyjne, gdyż takie ułożenie z pewnością objawi się awarią systemu spowodowaną zerwaniem przewodów przez pękający beton. Planując więc wykonanie ogrzewania podjazdu, który będzie dylatowany, musimy wykonać niezależne obwody grzejne dla każdej dylatowanej powierzchni.

* Ogrzewając wjazd do garażu, musimy również ogrzać odwodnienie liniowe; z reguły wykonuje się to, wykorzystując przewody grzejne o zmiennej charakterystyce mocy, tak zwane samoregulujące, które mogą być docinane do odpowiedniej długości.

* Nie należy modyfikować gotowych mat i przewodów, to znaczy skracać ich i łączyć szeregowo; takie działania pozbawia nas z pewnością gwarancji producenta.

* Czujnik temperatury i wilgoci musi być umieszczony w polu grzewczym i właściwie wypoziomowany, tak aby mierzył temp. i wilgoć w realnych warunkach.

* Nie należy wykonywać instalacji ogrzewania bez sterowania temperaturowo-wilgociowego, ogrzewanie nie walczy bowiem ze skutkami oblodzenia – ma nie dopuścić do jego powstania; układ musi załączyć się w chwili wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych.

Schody bez lodu
Do instalacji ogrzewania antyoblodzeniowego schodów powinniśmy użyć przewodów o mocy 20-25 W/m.b. Przewody na schodach układa się na poszczególnych stopniach i płycie spoczynkowej. Istotne jest, aby całość została umieszczona w betonie, a nie tuż pod powierzchnią. Z reguły wykonuje się 4 przebiegi przewodu na jednym stopniu. Ogrzewanie ciągów komunikacyjnych wykonuje się podobnie jak podjazdy, stosując już zamiennie przewody grzejne lub maty grzejne o mocy około 300 W/m2.

Uwagi:
* przy wykonywaniu instalacji ogrzewania schodów warto przewidzieć, gdzie i jak będą montowane balustrady. Układając przewody grzejne, pamiętajmy, aby zostawić wolne miejsce dla kotwienia kołków;
* możliwe jest sterowanie ogrzewaniem schodów razem z wjazdem do garażu lub instalacją rynnową – należy w tym celu zakupić odpowiedni regulator temperatury, który obsługuje więcej niż jedną strefę grzejną.

Ogrzewanie rynien
Instalacja ogrzewania rynien opiera się na zastosowaniu stałooporowych przewodów grzejnych lub przewodów samoregulujących. Przewody układa się w rynnach i rurach spustowych za pomocą specjalnych uchwytów mocujących, które ułatwiają montaż i zapewnią właściwą pozycję kabla grzejnego. Większość producentów oferuje do tego typu zastosowań przewody zbudowane z materiałów odpornych na promieniowanie UV. Niemniej warto upewnić się co do tego faktu przed zakupem. Przewody samoregulujące mają zmienną moc zależną od warunków, w jakich pracują. Oznacza to, że im jest zimniej, tym większą moc osiągają i odwrotnie – im temperatura wyższa, tym moc przewodów mniejsza. Tę charakterystyczną cechę zawdzięczają przewody samoregulujące materiałowi, z jakiego wykonano element grzejny. Jest to polimer wykonany w nanotechnologii, w którym rolę przewodnika prądu stanowią atomy węgla.

Przewody w rynnie układa się z reguły podwójnie za pomocą specjalnych klipsów. W rurach spustowych możliwe jest pojedyncze ułożenie przewodu grzejnego. Jeśli długość rynny nie przekracza 6 metrów, przewody mogą wisieć swobodnie. Jeśli długość rury jest większa, konieczne jest zastosowanie linki z uchwytami, która odciąży przewody. Można do tego celu również wykorzystać łańcuchy. Do instalacji przewodów w rynnach i rurach spustowych wykorzystuje się szereg akcesoriów montażowych, między innymi:

* uchwyty rynnowe,
* taśmę montażową,
* linkę z uchwytami,
* uchwyty do rur spustowych,
* uchwyty do krawędzi dachów.
* taśmę instalacyjną do koryt dachowych.

Instalację ogrzewania podjazdu można wykonać w fazie jego budowy, podobnie jest ze schodami. Instalację w rynnach można układać, nawet gdy rynny są już zainstalowane. Konieczne jest wyłącznie wyprowadzenie zasilania do sterownika i instalacji czujników.

Uwagi:
* instalacja ogrzewania antyoblodzeniowego może być wykonywana w temperaturach niespadających do wartości poniżej -5oC. Chodzi tu o właściwości plastyczne i mechaniczne przewodów – układanie w zakresie innym niż zalecany może doprowadzić do mechanicznego uszkodzenia;

* jeżeli przewody układamy w rynnie i rurach spustowych, należy pamiętać, aby przy odprowadzaniu wody lodowej do kanalizacji wpuścić przewód około 1 metra poniżej poziomu gruntu;

* przewód zasilający może być przedłużany jedynie przewodami o takiej samej średnicy; połączenie należy wykonać za pomocą złączek termokurczliwych – hermetycznych lub odpowiednich puszek przyłączeniowych.

Ochrona rur
Czasem, mimo iż inwestor, czy właściciel budynku czuje się zabezpieczony przed zimową aurą, mróz może zaatakować tam, gdzie się tego nie spodziewa. W nieogrzewanych pomieszczeniach lub tam, gdzie rury biegną zbyt blisko zewnętrznej płaszczyzny nieocieplonej ściany, mróz może doprowadzić do rozsadzenia rur albo ich zaczopowania.

Aby tego uniknąć, można wykonać prostą i niedrogą instalację grzejną. Przewody grzejne układa się na rurach z wodą do 3” wzdłużnie lub spiralnie, jeśli ogrzewana rura ma większą średnicę. Aby skompensować straty ciepła, przewody na rurach powinny być zaizolowane. Zakres stosowanej mocy zależy od materiału, z jakiego wykonany jest rurociąg, jego średnicy i warstwy izolacji termicznej.

Producenci oferują również bardzo proste rozwiązania, czyli przewody grzejne w odpowiednich odcinkach z termostatami zintegrowanymi z przewodem grzejnym, jednak do profesjonalnych instalacji należy użyć przewodów w odcinkach i zewnętrznych termostatów.

Jeśli rura zamarza w ścianie, możliwe jest włożenie przewodu grzejnego do wewnątrz rurociągu. Należy zwrócić uwagę na to, czy producent przewodu grzejnego ma niezbędne atesty dopuszczające kontakt przewodu z wodą pitną.

Uwagi:
* wszelkie zawory i kołnierze powodują większe straty ciepła i powinny być dodatkowo ogrzane większą ilością przewodu grzejnego.

Co na koniec?
Po zamontowaniu systemu dokonujemy pomiarów wartości rezystancji izolacji i przewodów grzejnych, dokonujemy również próbnego uruchomienia systemu grzejnego i automatyki.

System ogrzewania antyoblodzeniowego ma za zadanie nie dopuścić do zgromadzenia się śniegu i lodu, a nie walczyć ze skutkami oblodzenia. Aby był on w pełni automatyczny, powinien składać się ze sterownika i czujników temperatury i wilgotności. Regulator załączy system, gdy łącznie wystąpi opad i spadek temperatury, które mogą prowadzić do oblodzenia. Takie działanie pozwala ograniczyć czas działania ogrzewania do niezbędnego minimum, a to przekłada się na minimalizację kosztów eksploatacyjnych układu. Sterowanie małymi instalacjami możliwe jest przy zastosowaniu standardowych regulatorów przeznaczonych do tego celu. Dla bardziej rozbudowanych polecam termoregulatory, którymi można sterować kilkoma strefami niezależnie, np. instalacją rynnową i podjazdem do garażu. Czujniki wilgotności są w ogrzewaniu rynnowym umieszczane w rynnach, a czujnik temperatury powinien znaleźć się na północnej fasadzie budynku. W ogrzewaniu podjazdów czujniki temperatury i wilgotności są zintegrowanie w jednej obudowie. Tak sterowany system będzie pracował zaledwie kilkadziesiąt godzin w sezonie, podczas gdy ten reagujący jedynie na temperaturę – przez kilkadziesiąt dni. Regulator należy zamontować na tablicy sterującej. Do tablicy doprowadza się przewody zasilające („zimne”) przewodu grzejnego lub maty grzejnej oraz przewody czujników temperatury i wilgoci.

Prawidłowo dobrana i zamontowana instalacja antyoblodzeniowa zapewni maksimum bezpieczeństwa przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych. Jest przy tym całkowicie bezobsługowa. Jedyne, o czym należy pamiętać przed sezonem zimowym, to włączenie zasilania na tablicy sterującej, a reszta będzie się odbywać całkowicie automatycznie.

Arkadiusz Kaliszczuk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij