Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej. Kurek na przeglądzie

Co kontrolować?

Ustaliliśmy już, kto i kiedy może wykonać przegląd instalacji gazowej, teraz zajmijmy się tym, co w trakcie przeglądu należy skontrolować. W tym momencie sprawy się nieco komplikują. Obecnie polskie przepisy bardzo lakonicznie określają zakres okresowej kontroli stanu technicznego instalacji w tym gazowej stanowiącej wyposażenie techniczne budynku. Do dyspozycji mamy dwa rozporządzenia:

* Rozporządzanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836).

* Rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z póź. zm.).

Pierwsze z nich zawiera jedyny zapis, który może być potraktowany jako wskazówka dotycząca zakresu przeglądu instalacji gazowej (§5 ust. 2 pkt.8). Wynika z niego, że szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny „przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku”. Co prawda w przypadku instalacji gazowych może być to potraktowane jako wskazanie trochę „na wyrost”, bo przecież kurek główny, czyli granica miedzy instalacją a siecią gazową znajduje się na zewnątrz budynku, tzn. że przez ścianę zewnętrzną budynku przechodzi instalacja, a nie przyłącze. Jednak przypominam, że istnieje jeszcze wiele budynków, w których kurek główny znajduje się w piwnicy w tzw. pomieszczeniu „wlotu gazu” bądź pomieszczeniu „gazomierza”. W takim przypadku przepis ten dotyczy ich bezpośrednio. W tym miejscu pozwolę sobie przypomnieć Państwu, że przewód gazowy przechodzący przez zewnętrzne ściany budynku powinien być prowadzony w rurze osłonowej wypełnionej elastycznym uszczelnieniem gazoszczelnym.

Oczywistą rzeczą wydaje się sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, tzn. sprawdzić należy wszystkie połączenia przewodów, armatury, gazomierzy i urządzeń gazowych. Sprawdzenie kurków odcinających urządzenia gazowe powinno być wykonane zarówno w położeniu zamkniętym, jak i otwartym.

Poza tym należy sprawdzić zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jej budowy i użytkowania. Przepisy te zmieniały się na przestrzeni lat, co należy uwzględnić w trakcie kontroli. Obecnie obowiązujące przepisy zostały określone w Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 §156 ÷ §179. Podlegają im wszystkie instalacje wybudowane po roku 2002 oraz te, które po roku 2002 podlegały remontowi, przebudowie lub modernizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij