Ring „MI”: nowoczesne rozwiązania w wentylacji. Uniwersal

zobacz artykuł w formie pdf   zobacz pdfa zobacz pdfa

Wybór pomiędzy wentylacją grawitacyjną a mechaniczną, czasami nawet hybrydową, jest tematem codziennym w projektach naszych instalatorów, którzy zgodnie z najlepszą techniczną wiedzą chcą zaproponować projekt optymalny – skuteczny, oszczędny, rygorystycznie
utrzymujący normatywy wywiewu dla pomieszczeń, a zarazem elastycznie dopasowujący się do wymagań dobowego zapotrzebowania na powietrze wentylacyjne.

Uniwersal

Wentylować grawitacyjnie – tak, hybrydowo – owszem, ciekawie i bardzo finezyjnie, ale gdy w grę wchodzi tylko mechaniczny sposób usuwania powietrza, to który system wentylacyjny wybrać i jakie wentylatory zastosować? Mnogość oferty rynkowej daje szeroki, ale niełatwy wybór.
Sprostać przecież należy ostrym wymaganiom akustycznym, zapewnić normatywy higieniczne, brać pod uwagę uciążliwość akustyczną, zmienność potrzeb wentylacyjnych w okresie dobowego zapotrzebowania, uwzględniając stale rosnący koszt energii elektrycznej i próbować sprostać wymaganiom w przepisach normy energetycznej budynków.

W świetle powyższych argumentów przeanalizujmy przydatność wentylatorów rodziny Pampero.
Sercem wentylatora jest wysokosprawny wirnik promieniowy z energooszczędnym silnikiem produkcji firmy Ebmpapst. Nowatorskie rozwiązanie napędu już od kilku lat staje się standardem na rynkach Europy Zachodniej.
Silnik EC pozwala przy niskim zastosowaniu mocy napędzać wirniki o wyższych parametrach przepływowych i pozwala w swojej konstrukcji na pełnozakresową regulację obrotów silnika wentylatora, inwestor stosuje więc maszynę, której pracę może indywidualnie dopasować do potrzeb swojego obiektu, w komplecie jest bowiem zadajnik obrotów, który poprzez generację napięcia 0-10 V pozwala regulować wentylator w zakresie od 0 do 100% jego możliwości.
Obroty raz ustawione utrzymują charakterystykę wentylatora na krzywej im odpowiadającej. W przypadku zmiany charakterystyki hydraulicznej krzywa A oporów hydraulicznych sieci może zmienić się w krzywą o przebiegu B, wyznaczając tym samym inny punkt pracy wentylatora.
W związku tym może drastycznie spaść wydajność powietrza odciąganego, a tym samym niekorzystnie pogorszą się warunki higieniczne powietrza w pomieszczeniach wentylowanych.

Stały przepływUniwersal
Producenci w swoich zamysłach projektowych, konstruując wentylator Pampero, przewidzieli taką możliwość, dzięki której wentylator potrafi utrzymać zadany przez inwestora normatyw higieniczny i tym samym stały przepływ powietrza w kanałach wentylacyjnych, niezależnie od zmiany hydrauliki przewodu wentylacyjnego. W tym celu wyposażono wentylator w rurkę impulsową, którą zamocowano w dyszy wlotowej do wirnika. Zadaniem jej jest umożliwienie pomiaru ciśnienia statycznego przed wirnikiem w gardzieli wlotowej. Pomiar tego ciśnienia w połączeniu z pomiarem ciśnienia statycznego na kanale wlotowym o średnicy nominalnej Ø315, jaką stanowi średnica otworu ssącego wentylatora na kryzie (rys. 5), pozwala na określenie ciśnienia różnicowego Δp, a stąd już łatwo określić poziom wydajności wentylatora ze wzoru:

V= Δp1/2/k.

Wartość współczynnika k jest określana przez producenta dla konkretnej typowielkości wentylatora. W przypadku wentylatora Pampero 315 – po pomiarach przepływowych współczynnik k wynosi 181,8.

Stosując wentylator Pampero, inwestor, znając stałą k, może (po zmierzeniu manometrem ciśnienia różnicowego między gardzielą wlotową wirnika a kryzą wlotową wentylatora) w prosty sposób określić wydajność wentylatora w danym przypadku montażowym, w sieci istniejącej w rzeczywistych parametrach hydraulicznych.

Tutaj już krok tylko do automatyzacji przepływu. Skoro wentylator w prosty sposób reguluje swoje obroty i istnieje możliwość pomiaru ciśnienia różnicowego, to czy nie istnieje „magiczna skrzynka”, która potrafi to wykorzystać i stworzyć wygodę inwestorowi lub rozwiązać ręce projektantowi wentylacji w tworzonym przez niego projekcie?

„Magiczna skrzynka”
Oczywiście jest taka możliwość, wystarczy zaopatrzyć układ w regulator ze zintegrowanym pomiarem ciśnienia i wygoda pracy układu staje się faktem. Regulator ten sam dopasowuje obroty wentylatora tak, by ustalony poziom zadanej wydajności wentylatora został utrzymany, bez względu na zmianę hydrauliki kanału wentylacyjnego.Uniwersal

Drugą zaletą regulatora jest fakt, że pozwala on na ustawianie dwóch poziomów zadanej wydajności dla dwóch różnych interwałów czasowych. Wystarczy zaopatrzyć układ automatyki w zegar sterujący i przy pomocy pokręteł ustawić różne poziomy wydajności wentylatora dla pór dziennej i nocnej jego pracy.
Często w porze nocnej potrzeby wentylacyjne są niższe. Zwiększając ekonomię pracy układu można zmniejszyć zużycie mocy i hałas urządzenia, a również zminimalizować stratę ciepła, które uchodzi wraz z powietrzem wywiewanym.

Konstrukcja wentylatora posiada sporych rozmiarów ekran, który ma znaczenie dwojakie. W znaczący sposób pozwala na ukierunkowanie strugi powietrza usuwanego do góry, jak również w znaczny sposób wygłusza pracę akustyczną wentylatora, minimalizując jego akustyczną uciążliwość dla otoczenia dzięki wyłożeniu od wewnątrz materiałem dźwiękoizolacyjnym.

Wyniki badań hałasu (poniżej 66 dBA w odległości 1 m od wylotu) wskazują, że wentylator i pod tym względem nie nastręcza kłopotów użytkownikowi. Wartości te klasyfikują go do grupy maszyn bardzo cichych.
Dobrze świadczy to o jego użyteczności w obiektach mieszkaniowych. Również hałas do wewnątrz pomieszczenia, zmniejszany przy pomocy tłumików opływowych, podstaw tłumiących lub specjalnej kulisy zawieszanej na kołnierzu podstawy dachowej, jest niski i daje komfort wypoczynku w bardzo dobrych warunkach higienicznych, nawet w przypadku ostatnich kondygnacji budynków mieszkalnych, gdzie uciążliwość wentylatora jest największa (hałas do kanału < 61 dBA w odległości 1 m od wlotu).

Wentylator z duszą
Stworzono wentylator, urządzenie techniczne, wykorzystano jednak przy jego konstrukcji wszelkie możliwe obecnie techniczne nowości celem wykonania urządzenia z dobrym wzornictwem.
Zastosowane laminaty poliestrowo-szklane, trwale barwione w sposób dowolny wg żądań użytkownika, dają mu formę estetyczną i ze wszech miar nowoczesną.
Konstrukcyjnie urządzenie jest wytrzymałe, a część newralgiczną – ramę układu wirującego – wykonano z włókna węglowego i żywicy epoksydowej, uzyskano dzięki temu lekkość, a zarazem dużą sztywność elementu.

To wszystko wraz z omawianymi w tekście zaletami układu wirującego czyni coś, czego może dotąd jeszcze nie było – dało urządzeniu technicznemu duszę. Ale kto napisał, że technika musi być jej pozbawiona? Ona też jej potrzebuje, jak wszystko, co w życiu dobre, piękne, funkcjonalne i zarazem bardzo użyteczne.

Krzysztof Nowak

Pytanie do…
Jakimi zaletami powinien się charakteryzować układ wirujący wentylatora?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij