zobacz artykuł w formie pdf   zobacz pdfa zobacz pdfa 

Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania pompa pracuje podobnie do tego, jak działały standardowe stałoobrotowe pompy, przy jednoczesności wykorzystanie nowych wysokosprawnych silników pozwalających na znaczące zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Wraz z wprowadzeniem w 1929 roku przez inżyniera Wilhelma Oplendera urządzenia nazwanego przyspieszaczem obiegu skończyła się epoka hegemonii instalacji grawitacyjnych w systemach ogrzewania budynków. Wykorzystanie pomp obiegowych w celu dostarczenie czynnika cieplnego równomiernie w całej instalacji, również w najgorzej usytuowanych jej miejscach, stało się wygodnym i popularnym po dziś dzień rozwiązaniem. W obecnych czasach ciężko znaleźć już dom, w którym nie jest zainstalowana chociażby jedna pompa obiegowa. Również budownictwo mieszkaniowe nie poradziłoby sobie bez dużych pomp obiegowych montowanych w węzłach cieplnych. Stąd niezmiennie od wielu lat instalacje centralnego ogrzewania wyposażone są w pompy obiegowe, najczęściej o konstrukcji bezdławnicowej, tzw. pompy mokrobieżne.

Od kilku lat dostępne w sprzedaży były też pompy obiegowe z płynną regulacją prędkości obrotowej, czyli tzw. pompy elektroniczne.
Zastosowanie tego rozwiązania pozwalało na dostosowanie pracy pomp (poprzez modulację prędkości obrotowej) do zmiennego zapotrzebowania na ciepło, jakie występuje w układach grzewczych, przyczyniając się tym samym do obniżenia zużycia energii elektrycznej oraz, co równie ważne, cichej pracy instalacji. Pomimo dostępności tego rozwiązania i rosnącego zainteresowania konsumentów w dalszym ciągu stosowane były pompy stałoobrotowe, co narażało klienta na znacząco większe koszty eksploatacyjne (koszty energii elektrycznej) oraz częstą pracę z nadwyżką różnicy ciśnień (wysokości podnoszenia) powodującą powstawanie nieprzyjemnych dla użytkownika hałasów w instalacji.

Nowe przepisy
Dopiero wraz z wprowadzeniem przez Unię Europejską dyrektywy ErP 2009/125/WE od 1 stycznia 2013 roku zakazano wprowadzania na rynek europejski bezdławnicowych pomp obiegowych do instalacji grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych pozbawionych płynnej regulacji prędkości obrotowej.  Wprowadzenie nowych przepisów ma za zadanie przede wszystkim globalne zmniejszenie konsumpcji energii elektrycznej  (oraz produkcji energii elektrycznej), a tym samym również redukcję emisji CO2 do atmosfery w myśl przepisów dyrektywy Eko Projektu, z perspektywą do 2020 roku. Do tego czasu, poprzez wprowadzenie nowych przepisów, zużycie energii elektrycznej przez pompy obiegowe w Unii Europejskiej ma zostać zredukowane z 50 TWh/rok do wartości ok. 27 TWh/rok.

Zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”, redukcja zużycia energii zaczyna się już od naszego gospodarstwa domowego poprzez zastosowanie nowych elektronicznych pomp obiegowych.

Zmiany dla instalatorów
Z dużą zmianą technologii spotkali się przede wszystkim instalatorzy oraz firmy wykonawcze, które przez lata montowały praktycznie takie same pompy, z regulacją 3-biegową.
Aktualnie dostępne rozwiązania pomp elektronicznych z płynną regulacją wydajności oraz przynajmniej dwoma różnymi charakterystykami hydraulicznymi (trybami pracy) wymagają nabycia nowych przyzwyczajeń instalacyjnych, ale przede wszystkim zapomnienia ustawiania pomp na maksymalnym 3 biegu prędkości obrotowej, jak miało to miejsce w ponad 80% starszych instalacji wyposażonych w pompy stałoobrotowe.

Problematyka instalacyjna tak naprawdę związana jest głównie z przyzwyczajeniami nabytymi przez lata wykonywania instalacji, a sama regulacja nowych pomp jest bardzo prosta i równie szybka. Chwili zastanowienia wymaga jedynie wybór odpowiedniego trybu pracy pompy dla naszej instalacji.

Nowe elektroniczne pompy Wilo posiadają wszystkie tak cenione przez konsumentów funkcje charakteryzujące tę rodzinę. Natomiast płynna regulacja wydajności oraz nastawa parametrów pracy realizowane są za pomocą „czerwonego pokrętła”, które pozwala na wybór odpowiedniego trybu pracy:

* ∆ p-c: charakterystyka stałociśnieniowa (szczególnie desygnowana do instalacji ogrzewania płaszczyznowego – instalacje podłogowe),

* ∆ p-v: charakterystyka proporcjonalno-zmiennociśnieniowa (szczególnie polecana przy instalacjach grzewczych z zastosowaniem zaworów termostatycznych).

Zgodnie z wymogami dyrektyw nowe elektroniczne pompy obiegowe (bezdławnicowe) muszą posiadać możliwość pracy w trybie zmiennociśnieniowym, dla których obliczana jest wartość współczynnika efektywności energetycznej EEI. Warto w tym miejscu przypomnieć, że wspomniany współczynnik EEI zastąpił znane w pompach stałooborowych klasy energooszczędności oznaczane literkami od A do G.

Charakterystyka ∆p-v pozwala na zmniejszania wytwarzanej wartości różnicy ciśnień wraz z dławieniem instalacji, czyli sytuacja jest zgoła odmienna od pracy pomp stałoobrotowych, dzięki czemu możemy liczyć na znaczącą redukcję konsumpcji energii elektrycznej, ale również bardzo cichą pracę. Tryb ten przeznaczony jest jednak głównie do nowych instalacji ogrzewania grzejnikowego, wyposażonych w indywidualne zawory termostatyczne zainstalowane na każdym z grzejników.

Druga charakterystyka ∆p-c oznacza tryb pracy ze stałym ciśnieniem. Tak więc wartość „wysokości podnoszenia”, a tak naprawdę różnicy ciśnienia wytwarzanego przez pompę, którą ustawimy na wyświetlaczu pompy elektronicznej, będzie utrzymywana w całym zakresie pracy pompy zarówno dla maksymalnych przepływów, jak również całkowitego zdławienia instalacji. Tryb ten jest proponowany przez Wilo szczególnie do instalacji ogrzewania płaszczyznowego, które w naszych warunkach instalowane jest w formie tzw. podłogówki. Dzięki wyborowi tej charakterystyki unikamy sytuacji niedogrzania części pętli, przy mniejszym zapotrzebowaniu na ciepło. Jednocześnie pompa pracuje bardzo cicho, nie narażając użytkownika na szumy wydobywające się z szafki rozdzielacza.

W codziennej pracy często jednak spotykamy się z pytaniami „po co pompa elektroniczna” w instalacji bez regulacji, jak np. układ ładowania bufora ciepłej wody użytkowej. Nic bardziej mylnego, dzięki nastawie ∆p-c pompę możemy ustawić na minimalne wysokości podnoszenia (ponieważ opory na długości odcinka od pompy do zasobnika są bardzo małe), a w zamian otrzymamy odpowiedni przepływ przy poborach mocy liczonych w kilku do maksymalnie kilkunastu watów.

Idzie nowe!
Dodatkowo do tego rodzaju instalacji, gdzie często mocno rozbudowane pompy elektroniczne, wyposażone w takie funkcje jak chociażby obniżenie nocne czy dynami Adapt, nie będą mogły w 100% pokazać swoich możliwości, firma Wilo przygotowała nowy produkt, jakim jest pompa Wilo-Yonos PICO-S z nową dla elektronicznych pomp, a znaną w stałoobrotowych pompach, charakterystyką 3 stałych prędkości obrotowych. Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania pompa pracuje podobnie do tego, jak działały standardowe stałoobrotowe pompy, przy jednoczesnym wykorzystaniu nowych wysokosprawnych silników pozwalających na znaczące zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Bartosz Tywonek

Pytanie do…
Co się dzieje z parametrami pracy pompy elektronicznej przy całkowitym zdławieniu przepływu i jaki ma to wpływ na działanie instalacji w porównaniu do pracy standardowej pompy stałoobrotowej?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij