Dziś na ringu „MI”: instalacja kanalizacyjna w budynku. REHAU

zobacz artykuł w formie pdf zobacz pdfa zobacz pdfa

W aprobacie technicznej systemu niskoszumowego w punkcie „Właściwości techniczne” znajdują się tabele z charakterystyką akustyczną systemu. Wyniki w tabelach pokazują poziom niskoszumowości systemu z konkretnym typem obejm.

Częstą praktyką wśród producentów systemów „niskoszumowych” staje się badanie zwykłych rur HT lub PP na obejmach tłumiących akustycznie, np. BISMAT 1000. Wówczas system taki osiąga dobre wyniki tłumienia akustycznego, ale tylko z tym konkretnym typem obejm. Często jednak system „niskoszumowy” oferowany jest ze standardowymi obejmami. W tym miejscu pojawia się problem, gdyż system nie jest wówczas zgodny z aprobatą techniczną, w której przedstawione wyniki niskoszumowości zostały zbadane dla określonego typu obejmy i zastosowanej z nią rury. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia był system niskoszumowy, powyższy przykład nie spełnia tych kryteriów.

REHAU

W systemie RAUPIANO PLUS aprobata techniczna i, co ważniejsze, badania niskoszumowości obejmują zarówno obejmy tłumiące akustycznie dystrybuowane przez firmę REHAU, jak i standardowe, dostępne na rynku uchwyty mocujące z wkładką elastomerową. Wyniki badań niskoszumowości dla systemu z uchwytem tłumiącym REHAU oraz standardowym dostępne są w aprobacie technicznej, jak i informacji technicznej.

Porównuj wielkości mierzone!
W aprobatach technicznych znajdziemy różne charakterystyki akustyczne systemów i tym samym różne wartości. Przeważnie prezentowana wartość to wyznaczany zgodnie z normą PN-EN 14366:2006 LSC,A dB(A), czyli „ważony poziomu dźwięku materiałowego”, nazywany też „charakterystycznym poziomem ciśnienia akustycznego”. Jego wartość jest niższa od poziomu ciśnienia akustycznego instalacji Lin w pomieszczeniu „niski parter z tyłu” dB(A), stanowiącego sumaryczny hałas dochodzący do pomieszczenia, generowany przez system kanalizacji niskoszumowej, a nie tylko dźwięki materiałowe. W katalogach firmy REHAU to właśnie poziom ciśnienia akustycznego jest przedstawiany jako wartość najbliższa rzeczywistości. A różnice obu wartości są znaczące. Obrazuje to przykład systemu RAUPIANO PLUS z obejmami izolującymi akustycznie, dla którego przedstawiana w katalogu wartość poziomu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu na niskim parterze wynosi 17 dB(A). Natomiast najczęściej podawana przez innych producentów wartość mierzona LSC,A wynosi dla systemu RAUPIANO PLUS 14 dB(A), a więc znacznie mniej.

REHAU

Warto zatem sięgać do aprobat technicznych producentów i wnikliwie analizować system przed jego zamontowaniem, aby nie zrobił tego inspektor nadzoru po fakcie. Wszystkie aprobaty dostępne są na stronie instytutu techniki budowlanej lub na życzenie u producenta systemu.

Dziś spełnij wymagania jutra!
Krajowe standardy ochrony akustycznej w budynkach mieszkalnych, biurowych, hotelach, szkołach czy szpitalach wciąż odbiegają od europejskich. Aktualne przepisy, w tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, traktują ochronę przed hałasem w sposób odbiegający od standardów znanych np. z normy VDI 4100. Niemniej jednak inwestorzy, chcąc podwyższyć standard życia, wymagają stosowania systemów niskoszumowych.

Problem niechcianego hałasu w budynkach jest znacznie bardziej powszechny, niż może się nam wydawać. Ile razy słyszeliśmy rozmowy sąsiadów czy spłukiwaną nad ranem wodę? Jednym ze źródeł dźwięków w budynkach są urządzenia sanitarne i rury kanalizacyjne. W systemie kanalizacyjnym występują zarówno dźwięki przenoszone przez drgania powietrza, jak i ciał stałych. Ścianka rury przewodu kanalizacyjnego wprawiana jest w drgania przez przepływające ścieki. Rodzaj i intensywność tych drgań zależy od różnych czynników, takich jak ciężar rury, materiał, z jakiego rura jest wykonana, oraz od jej wewnętrznej zdolności tłumienia drgań.

Rura i kształtki tłumiące
Podstawą każdego systemu kanalizacyjnego jest rura. To właśnie tłumiące właściwości rury o specjalnej budowie redukują drgania powietrza. Nowoczesne systemy rurowe charakteryzują się obecnie wielowarstwową budową. Ścianki rur RAUPIANO PLUS mają budowę trójwarstwową. Wewnętrzna i zewnętrzna warstwa to odporny na ścieranie polipropylen, wewnętrzną natomiast stanowi polipropylen wzmocniony włóknami mineralnymi, które nadają rurze wymaganą sztywność. Dodatkowym elementem poprawiającym właściwości tłumiące są wzmocnienia w obszarze zgięcia kolanek, które redukują hałas w obszarze zmiany kierunku.

Z badań przeprowadzonych w Instytucie Fizyki Budowlanej w Stuttgarcie wynika, że jeżeli nie występują podwyższone wymagania dotyczące ochrony akustycznej, w systemie RAUPIANO PLUS można zrezygnować z uchwytu tłumiącego. Przy zastosowaniu obejm standardowych RAUPIANO PLUS wykazuje właściwości izolacji akustycznej przewyższające wymogi DIN 4109.

Mocowanie tłumiące drgania
Aby zapewnić najwyższy stopień tłumienia dźwięków, należy zastosować specjalne obejmy tłumiące i uchwyty mocujące. System obejm tłumiących zbudowany jest z nieznacznie sprzężonej z rurą obejmy podtrzymującej, która stanowi jednocześnie połączenie rury ze ścianą, oraz z drugiej obejmy zwanej mocującą, która utrzymuje rurę w miejscu. Powstałe w ten sposób mechaniczne odprzężenie rury zapobiega przenoszeniu drgań ciał stałych.

Optymalizacja hydrauliczna
W normie europejskiej PN-EN 12056:2000 zestawiono wartości obciążeń hydraulicznych pionów kanalizacyjnych. Wprowadzono w niej dwa istotne pojęcia związane z budową trójników kanalizacyjnych: wlot skośny i kątowy.

Tradycyjne trójniki z wlotem kątowym posiadają odgałęzienie znajdujące się pod kątem większym niż 45o w stosunku do osi głównej. W odróżnieniu od tradycyjnych trójników kątowych zaletą zastosowania nowoczesnego trójnika z wlotem skośnym, którego podłączenie boczne znajduje się pod kątem mniejszym lub równym 45o do osi głównej, jest zwiększenie obciążenia hydraulicznego pionu bez zmiany jego średnicy.

Trójniki systemu RAUPIANO PLUS posiadają wloty skośne. Efektem ich zastosowania jest zwiększenie dopuszczalnego obciążenia hydraulicznego pionów kanalizacyjnych. I tak np. dla pionu kanalizacyjnego o średnicy 125 mm przepustowość hydrauliczna dla wlotu kątowego wynosi 5,8 l/s, a w przypadku wlotu skośnego 7,6 l/s. Warto więc zapoznać się z konstrukcją oferowanych przez producentów trójników, bowiem trójnik trójnikowi nierówny.

Pewność w zimne dni
W przypadku zastosowania na obszarach, gdzie w czasie układania występują zazwyczaj temperatury poniżej -10oC, zgodnie z PN-EN 1451 wymagane są dodatkowe badania. RAUPIANO PLUS przeszedł pomyślnie te badania, może być więc znakowany symbolem Eiskristall wg PN-EN 1451 i PN-EN 1411. Eiskristall to przede wszystkim pewność układania rur w niskich temperaturach. Napięte terminy realizacji często zmuszają wykonawców do prac w ujemnych temperaturach. Czy każdy system wytrzyma takie warunki atmosferyczne?

Michał Zając

Pytanie do…

Na co należy zwracać uwagę, analizując wyniki badań oferowanych systemów kanalizacji niskoszumowej?

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij