Ring „MI”: instalacja kanalizacyjna w budynku. Pentair Water

zobacz artykuł w formie pdf zobacz pdfa zobacz pdfa

Wewnętrzny system kanalizacyjny przeznaczony jest do odprowadzenia wody brudnej i ścieków z fekaliami do zewnętrznego systemu kanalizacyjnego. W przypadku gdy posadowienie zewnętrznej kanalizacji grawitacyjnej umożliwia bezpośrednie podłączenie rury kanalizacyjnej z budynku, mamy problem odprowadzenia ścieków z budynku załatwiony. Pozostaje nam jednak do rozwiązania sprawa zabezpieczenia burzowego lub, inaczej mówiąc, zabezpieczenie przed cofką. Natomiast w przypadku, gdy nie możemy bezpośrednio podłączyć się grawitacyjnie do zewnętrznego systemu kanalizacji, musimy zastosować urządzenia, które przepompują powstałe w budynku ścieki. I tu produkty marki Jung firmy Pentair Water znajdują zastosowanie.

Pentair

Na rys. 1 przedstawiono przykładowy budynek, z którego powstające ścieki są odprowadzane ciśnieniowo – przepompowywane za pomocą zabudowanych urządzeń do systemu zewnętrznej kanalizacji sanitarnej. Produkty te, ze względu na przepompowywane medium, można podzielić na urządzenia do przepompowywania wody brudnej i ścieków oraz do wody brudnej i ścieków z fekaliami. Z kolei, ze względu na miejsce zabudowy, można je podzielić na zabudowę bezpośrednio w sąsiedztwie miejsca powstawania wody brudnej oraz na zabudowę w wydzielonym pomieszczeniu.

Do wody brudnej i ścieków
Do wody brudnej i ścieków przeznaczone są urządzenia typu Hebefix, Plankofix oraz Baufix. Urządzenie Hebefix przeznaczone jest do bezpośredniej zabudowy w sąsiedztwie powstawania wody brudnej, np. pod umywalką. Urządzenie to składa się ze stojącego lub zawieszonego zbiornika z tworzywa sztucznego z mufą dopływową dla rury PCV oraz dodatkowymi dolotami bocznymi, których ilość zależy od typu urządzenia. Dzięki dolnym dolotom można podłączyć Hebefix do zlicowanego z poziomem gruntu brodzika prysznicowego w sposób zabezpieczający przed cofnięciem się ścieku.
Zbiorniki urządzenia mają pojemność od 15 (Hebefix V) do 220 l. W urządzeniach tych można zabudować jedną lub dwie pompy. W przypadku, gdy są to pompy w wykonaniu antyeksplozyjnym, użytkownik może to urządzenie zastosować do przepompowywania ścieków z fekaliami.Pentair

Kolejnym urządzeniem przewidzianym do zabudowy w wewnętrznej sieci kanalizacyjnej jest Plankofix. Służy ono do przepompowywania wody brudnej z prysznica. Urządzenie jest przeznaczone do zabudowy w przygotowanym zagłębieniu w podłodze, a główną cechą tej zabudowy lub, inaczej mówiąc, ideą tego rozwiązania jest fakt, że pokrywa górna urządzenia jest w jednej płaszczyźnie z posadzką. Umożliwia to zabudowę prysznica w dowolnym miejscu, z którego bez barier mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

W przypadku adaptacji piwnic do pomieszczeń, w których chcemy zabudować pralkę, umywalkę, a równocześnie wodę z mycia podłogi bezpośrednio wprowadzić do systemu kanalizacji, możemy skorzystać z urządzenia typu Baufix. Jest to kompaktowy zbiornik do zabudowy w ławie fundamentowej lub w posadzce piwnicy. Kształt zbiornika w połączeniu z obracaną i teleskopową pokrywą o zmiennej wysokości pozwala na optymalne dopasowanie do poziomu posadzki w miejscu zabudowy. W pokrywie górnej zabudowanej w płaszczyźnie posadzki, która równocześnie jest kratką ściekową, zabudowany jest syfon, który zapobiega wydostawaniu się powstających w zbiorniku zapachów.

Do ogrzewania budynków służą zabudowane kotły, coraz częściej kondensacyjne.
Stanowią one kolejne miejsce powstawania ścieku zwanego kondensatem, który musimy również odprowadzić. To samo dotyczy urządzeń klimatyzacyjnych.
Do tego celu służy nam pompa kondensatu typu K2. Jest ona przeznaczona do odpompowania kondensatu o wartości pH większej lub równej 2,7. Napływ kondensatu nie powinien przekraczać 200 l/min. W przypadku większych napływów lub dodatkowego napływu wody brudnej zalecamy zabudowę zbiornika Hebefix z pompa U3KS specjal.

Mając rozwiązany problem z odprowadzeniem wody brudnej i ścieków, musimy sobie jeszcze poradzić ze ściekami zawierającymi fekalia. Tu możemy zastosować urządzenie typu WCFix. Może to być urządzenie do bezpośredniej zabudowy za muszlą lub do zabudowy zatynkowej. Urządzenia te umożliwiają prawie w dowolnym miejscu aranżacje dodatkowego WC lub dodatkowej łazienki. Określone parametry pracy urządzenia powodują, że eksploatacja dopuszczalna jest wyłącznie tam, gdzie grono użytkowników jest niewielkie. Dodatkowo do tego urządzenia można jeszcze podłączyć umywalkę, prysznic lub bidet.

Przedstawione urządzenia w zależności od potrzeb mogą być zastosowane w różnych konfiguracjach co do typu i ilości. Raz będzie to np. tylko urządzenie WCfix do wypompowania ścieku z fekaliami z dodatkowej łazienki w piwnicy, a innym razem będzie to kilka różnych urządzeń. Fakt zabudowy kilku urządzeń w jednym budynku zwiększa prawdopodobieństwo awarii proporcjonalnie do ilości urządzeń. Ta częstość awarii oraz fakt zastosowania w sposób dość ograniczony danego urządzenia, jeżeli chodzi o rodzaj ścieku, był przyczynkiem do powstania urządzeń typu Compli, które przeznaczone są do odbioru i przepompowania wszystkich ścieków łącznie z fekaliami powstających w budynku.

Agregaty typu compli, jak wyżej wspomniano, są przeznaczone do przepompowywania ścieków zawierających fekalia. Z punktu widzenia konstrukcji i nazewnictwa są to tłocznie ścieków fekalnych w wersji mini. Korpusy zabudowanych pomp znajdują się na zewnątrz agregatu, a kontakt z pompowanym medium ma tylko wirnik. W urządzeniach tych są zabudowane pompy z wolnym przelotem oraz z narzędziem tnącym. Te drugie są przeznaczone do przepompowywania ścieków z hal produkcyjnych lub domków letniskowych. System tnący Mulicut umożliwia pompowanie ścieków w rurociągach o średnicach poniżej DN 80 na duże odległości do studni rozprężnej lub rurociągu grawitacyjnego. Znajdujące się na zewnątrz narzędzie tnące zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pracy oraz łatwą obsługę serwisową.

Zbiorniki urządzeń są wykonane z polietylenu, mają łatwy dostęp do przyłączy. Wysokość kanału dolotowego można dopasować w zależności od wysokości dolotu. Szczelność urządzeń umożliwia ich zastosowanie w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem. Sterowanie urządzeniem musi być zabudowanie w pomieszczeniu niezagrożonym zalaniem i dobrze wentylowanym. Urządzenie jest wyposażone w jedną lub dwie pompy. W przypadku domów jednorodzinnych można wybrać urządzenie z jedną pompą, w przypadku pozostałych budynków należy zastosować urządzenie z dwoma pompami.

Zabezpieczenie przed cofką
W ten oto sposób dokonaliśmy przeglądu aktualnej oferty urządzeń firmy Pantair do zastosowań w kanalizacji wewnętrznej w budynkach. Pozostaje jeszcze zagadnienie związane z zabezpieczeniem przed cofką oraz z prawidłową zabudową urządzeń. Na rys. 2 pokazano wzorcowy przykład zabudowy urządzenia pompującego i sposób zabezpieczenia przed cofką.

Widzimy, że rurociąg tłoczny jest za pomocą pętli syfonowej wyprowadzony nad poziom cofki. Wykorzystanie prostej zasady fizyki pozwala na zabezpieczenie przed cofką. W układzie tłocznym należy również zabudować stosowne zawory zwrotne. I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga dotycząca układów tłocznego odprowadzenia ścieków. Żaden z tych układów nie będzie działał prawidłowo, jeżeli nie zabudujemy systemu odpowietrzenia z każdego urządzenia umożliwiającego ciągłe wyrównanie ciśnienia w urządzeniu.

Niezależnie od typu budynku oferta Pentair Water pozwala spełnić każde wymagania w zakresie ciśnieniowego systemu wewnętrznej kanalizacji. Dobrane odpowiednio do danego typu budynku urządzenie sprawnie i niezawodnie przepompuje każdy rodzaj wody brudnej i ścieków z fekaliami.

Arkadiusz Wolnik

Pytanie do…

Która z firm może spełnić każde wymagania w zakresie ciśnieniowego systemu wewnętrznej kanalizacji?

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij