Ring „MI”: przygotowanie i dystrybucja c.w.u. Oventrop

zobacz artykuł w formie pdf zobacz pdfa zobacz pdfa

W poprawnie zaprojektowanej instalacji ciepłej wody użytkowej nie ma tzw. stref i działek martwych, w których wskutek choćby czasowego braku przepływu następowałaby stagnacja wody i podwyższenie ryzyka rozrostu bakterii. Jednak – pomimo staranności na etapie projektowania instalacji wykonanej wg modelu tradycyjnego – nie jesteśmy w stanie w 100% wykluczyć zanieczyszczenia pałeczkami Legionelli. Głównym źródłem ryzyka zagrożenia higienicznego są w takich systemach zasobniki, w których magazynuje się wodę pitną. To w nich, w razie braku rozbioru, woda może ulegać zanieczyszczeniu bakteriologicznemu.

Właściwa temperatura

Kolejnym ważnym aspektem z punktu widzenia zagrożenia higienicznego w instalacjach wody użytkowej (zarówno ciepłej, jak i zimnej) jest zapewnienie odpowiednich temperatur – woda zimna nie powinna być cieplejsza niż 20°C, woda ciepła powinna mieć temperaturę minimum 55°C. Na utrzymanie odpowiedniej temperatury ma wpływ wiele różnych czynników, jak np. standard izolacji cieplnej, temperatura zasilania instalacji, nagrzewanie się pionów wodnych w szachtach, w których prowadzone są rury centralnego ogrzewania itp. Niestety na wymienione czynniki nie zawsze mamy wpływ na etapie projektowania instalacji.

Przypadki zakażeń i zachorowań na chorobę zwaną legionellozą notowane są w Polsce przez PZH i NIZP od roku 2006. W oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane są analizy w obiektach użyteczności publicznej, w tym przede wszystkim w szpitalach. W wyniku nowelizacji przepisów oraz stwierdzenia tzw. dodatnich wyników analiz instalacji zasiedlonych przez bakterie Legionella zwiększa się świadomość społeczeństwa w zakresie konieczności zapobiegania możliwości rozwoju tych groźnych bakterii. Dodatkowym bodźcem, skutecznie motywującym administratorów obiektów użyteczności publicznej, są pierwsze wyroki sądowe, które zapadły w konsekwencji stwierdzenia zaniedbań skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu ich użytkowników. Przykładem może być wygrany proces mieszkańca spółdzielni mieszkaniowej w Lublinie, który w wyniku przebytego atypowego zapalenia płuc spowodowanego bakterią Legionella jest całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji. W tym przypadku zasądzone zostało zadośćuczynienie finansowe na rzecz poszkodowanego (Sąd Apelacyjny w Lublinie, Sygn. akt I ACa 90/13).

Na etapie projektowania i wykonawstwa instalacji istotne jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych, które służą minimalizacji ryzyka skolonizowania instalacji przez opisane bakterie. Oventrop oferuje produkty pozwalające na realizację tego celu w praktyce. Głównym założeniem inżynierów pracujących nad ich rozwojem jest przygotowanie wody pitnej bez potrzeby jej magazynowania.

Podgrzew przepływowy

Firma dostarcza rozwiązania zarówno na potrzeby domów jedno- lub dwurodzinnych, jak i obiektów o większej kubaturze, przeznaczonych do użytkowania przez większą liczbę ludzi (w tym obiektów użyteczności publicznej).

Najnowocześniejsze z nich działają w oparciu o podgrzew wody w trybie przepływowym w zintegrowanym wymienniku ciepła. Przygotowanie wody pitnej odbywa się bez konieczności jej magazynowania. W momencie wystąpienia zapotrzebowania na wodę (np. rozbioru na którymś z punktów czerpalnych) na wymiennik jest kierowane ciepło z obiegu grzewczego. Woda pitna ulega podgrzaniu i natychmiastowemu zużyciu, a pobór ciepła ustaje natychmiast po zamknięciu rozbioru.

Jednym z urządzeń wykonanych w oparciu o podgrzew przepływowy są moduły świeżej wody o nazwie Regumaq – kompaktowe grupy pompowo-wymiennikowe (fot. 1), wyposażone we wszystkie elementy wykonawcze, kontrolne i sterujące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji ciepłej wody użytkowej. Moduły Regumaq przeznaczone są do montażu w kotłowniach lub innych pomieszczeniach technicznych, a rola instalatora ogranicza się do doprowadzenia rur na stronie pierwotnej (podłączenie wody zimnej i ciepła technologicznego) oraz wtórnej (rozprowadzenie po budynku, w razie potrzeby z rurą cyrkulacyjną).

Jedno urządzenie wystarczy do obsługi domu jedno- lub dwurodzinnego; po zestawieniu w kaskadę możliwe jest przygotowanie ciepłej wody na potrzeby większych budynków mieszkalnych lub obiektów użyteczności publicznej.

Centrala grzewcza

Moduł Regumaq w nieco innym wykonaniu wchodzi w skład centrali grzewczej Regucor WHS, produkowanej z myślą o użytkownikach mniejszych instalacji (np. domy jedno- lub dwurodzinne). Centrala umożliwia podłączenie kilku różnych źródeł ciepła (instalacji solarnej, pompy ciepła, kotła gazowego, olejowego, kominka czy kotła na paliwo stałe), jego magazynowanie, zaopatrzenie w ciepło instalacji grzewczej i przygotowanie ciepłej wody w trybie przepływowym.

Moduł świeżej wody zamontowany w centrali grzewczej Regucor WHS (fot. 2) pozwala na podgrzanie od 10 do 30 l wody na minutę.

Istotne zalety urządzenia:

• modułowa konstrukcja,

• optymalnie dobrane urządzenia do magazynowania i odbioru ciepła,

• wszystkie przewody powrotne (z dwóch obiegów grzewczych i podgrzewacza wody) podłączono z uwzględnieniem warstwowego rozkładu temperatury w buforze. Zapewnia to stabilność warstwowania temperatury istotną w instalacji ciepłej wody z cyrkulacją,

• podłączenie grup pompowych do najniższej warstwy zasobnika skutkuje najniższymi z możliwych stratami ciepła (praca w niskim przedziale temperatur),

• wysoka sprawność energetyczna,

• obniżenie nakładu pracy i kosztów związanych z wykonaniem instalacji dzięki wstępnie zmontowanym grupom pompowym, ukrytemu prowadzeniu rur i możliwości połączenia z instalacją na jednym poziomie.

Wszystkie wyżej wymienione zalety przyczyniły się przyznania przez jury konkursu centrali grzewczej „Regucor WHS” Oventrop nagrody Plus X Award w pięciu podstawowych kategoriach:

* innowacyjność,

* wysoka jakość,

* wygoda obsługi,

* funkcjonalność,

* ekologia.

Oprócz nagrody Plus X Award „Regucor WHS” został dodatkowo wyróżniony jako „Najlepszy produkt roku 2012”.

Przepływowy podgrzew wody znajduje również zastosowanie w budynkach wielorodzinnych, względnie obiektach użyteczności publicznej o specjalnym przeznaczeniu (np. apartamentowce wypoczynkowe). Problem magazynowania dużych ilości wody pitnej na potrzeby takich budynków stanowi ogromny problem higieniczny w tradycyjnych systemach instalacyjnych. Ze względu na dużo większe zapotrzebowanie na wodę spore są też objętości wody magazynowanej. Zasobniki są miejscem szczególnie narażonym na ryzyko skażeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi korzystających z takich budynków. Oventrop od wielu lat dostarcza produkty znajdujące zastosowanie w instalacjach, w których magazynowanie ciepłej wody nie występuje.

Węzły cieplne

Najbardziej znane z nich są mieszkaniowe węzły cieplne Regudis W (fot. 3), dostępne obecnie w wielu wariantach. Poszczególne warianty różnią się rozwiązaniem systemu grzewczego (ogrzewanie podłogowe, grzejnikowe itp.); w każdym z nich wbudowany jest wymiennik, w którym woda podgrzewana jest w trybie przepływowym.

Ciepło w wymaganej ilości dostarczane jest do wymiennika przez instalację grzewczą, woda zimna do podgrzania przez instalację wodną. Podgrzewem c.w.u w stacji Regudis steruje proporcjonalny regulator przepływu z hydraulicznym systemem sterowania, niewymagający zasilania energią zewnętrzną. Uruchomienie dowolnego punktu rozbioru po stronie ciepłej wody powoduje przekierowanie części zimnej wody do wymiennika ciepła, w którym jest ona podgrzewana.

W czasie podgrzewu wody użytkowej obieg grzewczy systemu zasilającego grzejniki bądź ogrzewanie podłogowe zostaje przerwany (tzw. priorytet c.w.u.).

Mieszkaniowe węzły cieplne Regudis z oferty Oventrop z powodzeniem zdobywają rynek polski. Oprócz higienicznego, przepływowego podgrzewu wody użytkowej zapewniają wysoki komfort użytkowania – niezależną regulację temperatury wody pitnej i sterowanie obiegiem grzewczym. Użytkownicy pracującej instalacji doceniają stabilność temperatury ciepłej wody osiągniętą dzięki zamontowaniu w każdym z węzłów regulatora różnicy ciśnień, wspomagającego pracę regulatora proporcjonalnego oraz chroniącego obieg grzewczy przed krytycznym wzrostem ciśnienia dyspozycyjnego.

Zawory równoważące

Oprócz zaawansowanych rozwiązań w zakresie bezpośredniego przygotowania wody użytkowej Oventrop dostarcza produkty znajdujące zastosowanie w instalacjach tradycyjnych. Szczególną sympatią projektantów i administratorów rozległych instalacji wewnętrznego zaopatrzenia w ciepłą wodę cieszą się zawory równoważące statycznie (Aquastrom C) i termodynamicznie (Aquastrom T Plus i Aquastrom VT). Zawory te umożliwiają poprawne zrównoważenie instalcji c.w.u., warunkujące uzyskanie w każdym jej miejscu oczekiwanych parametrów (temperatury i natężenia) przepływu.

Przepływowy podgrzew wody staje się standardem w technice instalacyjnej w krajach takich jak Niemcy czy Austria. Na rynku polskim do takiej sytuacji jeszcze daleko, ale mamy nadzieję, że również polska branża instalacyjna przekona się z czasem do jego wdrożenia. Oventrop służy listą referencyjną oraz wsparciem merytorycznym. W przypadku pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Joanna Pieńkowska

Pytanie do…

Jakie dwa rozwiązania oparte na zasadzie przepływowego podgrzewu wody mogą zostać zastosowane w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub użyteczności publicznej?

{nice1}

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij