W sieci bez błędów(4). Skrzynia pełna… wody

zobacz artykuł w formie pdf zobacz pdfa zobacz pdfa

Postępująca urbanizacja otoczenia, uszczelnianie powierzchni miejskich poprzez budowę nowych placów, parkingów oraz dróg stwarza potrzebę zagospodarowania wód opadowych. W przypadku konieczności zagospodarowania deszczówki na miejscu stajemy przed wyborem odpowiedniej technologii zagospodarowania wody deszczowej.
skrzynki rozsączająceJedną z nich, oferowaną przez wielu producentów, są skrzynki rozsączające.

Rozsączanie i retencja
W zależności od warunków gruntowo-wodnych oraz wymagań zarządcy sieci kanalizacji deszczowej mogą być wykonywane zbiorniki rozsączające, retencyjne oraz układy mieszane retencyjno-rozsączające.
Do budowy zbiorników najczęściej wykorzystuje się skrzynki o różnych kształtach i wymiarach, wykonane z polipropylenu. Skrzynki układa się na warstwie wyrównującej, tworząc bryłę o dowolnym kształcie i wysokości określonej przez danego producenta. W zależności od przyjętego sposobu zagospodarowania wody deszczowej zbiornik owija się geowłókniną, uzyskując zbiornik rozsączający, lub zgrzewa folią PVC, PEHD, uzyskując zbiornik retencyjny. Na jakie cechy warto zwrócić uwagę przy wyborze konkretnych rozwiązań danego producenta?

Na rynku europejskim występuje ok. 30 producentów systemów zagospodarowania wód opadowych.

Ponieważ do dnia dzisiejszego nie opracowano normy dot. budowy systemów zagospodarowania wód opadowych, istnieje wielka różnorodność, związana z konstrukcją, wymiarami oraz rodzajem i funkcją skrzynek rozsączających.
W celu łatwiejszego ustalenia, który z producentów dysponuje technologią spełniającą oczekiwania coraz to bardziej wymagających inwestorów, warto ustalić kilka kryteriów ułatwiających ich wybór.

Konstrukcja skrzynek
Podczas analizy ofert poszczególnych producentów warto sprawdzić, jakie minimalne i maksymalne zagłębienia może przenieść dany układ systemu skrzynek rozsączających, zwłaszcza w przypadku obciążenia gruntem wraz z dodatkowym obciążeniem komunikacyjnym SLW 60 (tj. ciężar całkowity 600 kN, nacisk na jedno koło 100 kN, szerokość powierzchni przylegania opony 0,6 m, długość powierzchni przylegania opony 0,2 m).
W większości przypadków minimalne przykrycie określane jest na poziomie 0,4 m dla obciążeń komunikacyjnych do 2,5 tony oraz 1,0 m dla obciążeń komunikacyjnych SLW 60.
Natomiast maksymalne przykrycie warstwą gruntu wraz z dodatkowym obciążeniem komunikacyjnym oscyluje w granicach 3,0 m. Podane wielkości mogą różnić się w zależności od danego producenta, jednak ww. wielkości są określane jako parametry minimalne.

Dopuszczenia i RALskrzynki rozsączające
Dla zapewnienia prawidłowej oceny przez inwestora wartości danego rozwiązania kluczowym dokumentem opisującym cechy danego systemu jest Aprobata Techniczna, wydawana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Natomiast coraz częściej dokumentem potwierdzającym jakość danego rozwiązania jest znak jakości systemów zagospodarowywania wody deszczowej (Regenwassersysteme), nadawany przez Niemiecki Instytut Gwarancji Jakości i Oznakowania RAL (RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.) i chroniony jako wspólny znak towarowy zarejestrowany w Niemieckim Urzędzie ds. Patentów i Znaków Towarowych (Deutschen Patent- und Markenamt).
Rozwiązania posiadające oba takie dokumenty odnoszące się do konkretnego typu skrzynek oraz systemów zagospodarowania wód opadowych w znaczący sposób potwierdzają najwyższą jakość wyrobu budowlanego.

Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem
Analizując budowę poszczególnych systemów zagospodarowania wód opadowych, możemy wydzielić trzy typy systemów.

Pierwszy z nich to skrzynki nieposiadające możliwości inspekcji oraz czyszczenia hydrodynamicznego, często używane w rozwiązaniach przydomowych, w konfiguracjach kilku modułów połączonych ze sobą bezpośrednio i podłączonych do kanalizacji deszczowej.

Druga grupa to bardziej zaawansowane technologicznie układy skrzynek, które posiadają specjalne otwory w kształcie owalnym lub prostokątnym i dają możliwość bezpośrednio zaglądnięcia, np. kamerą CCTV, do wnętrza zbiornika wykonanego ze skrzynek.

Trzecią grupą najbardziej zaawansowanych systemów skrzynek, często wykorzystywanych dla odwadniania dużych obiektów budowlanych, są skrzynki posiadające w swojej budowie specjalne kanały inspekcyjne, ułatwiające przegląd wnętrza zbiornika kamerą, a także umożliwiające efektywne i potwierdzone badaniami czyszczenie hydrodynamiczne WUKO. skrzynki rozsączające

Omawiana grupa systemów skrzynek posiadających w swojej budowie specjalne zabezpieczenia przed zanieczyszczonymi wodami opadowymi jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem chroniącym geowłókninę separacyjną, w którą owinięty jest zbiornik rozsączający, przed procesem występującym we wszystkich systemach skrzynkowych, czyli kolmatacją. Zjawisko to polega na stopniowym zatykaniu się porów tkaniny separacyjnej na styku skrzynek rozsączających z warstwą ziemi. Proces ten trwający kilka lat przy silnie zanieczyszczonej zlewni może skutkować powstaniem nieprzepuszczalnego filtru, uniemożliwiającego infiltrację wody.

Dlatego też podczas wyboru danego rozwiązania istotną cechą jest rzeczywista możliwość sprawnego czyszczenia danego układu, przekładająca się na bezpośredni czas żywotności danego systemu. Dobrze dobrany układ studni podczyszczających oraz elementów inspekcyjno-kontrolnych, a także prawidłowa konserwacja w trakcie użytkowania w znaczący sposób wydłuża czas eksploatacji danego systemu.

Wartość rynkowa
Ostatnim kryterium istotnym w doborze danego systemu zagospodarowania wód opadowych jest cena. Ponieważ każdy producent skrzynek posiada swój własny wymiar, kształt oraz pojemność, aby móc ze sobą porównać różne systemy zagospodarowania wód opadowych według ww. kryteriów, tj.: konstrukcji skrzynek, dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie oraz znaku jakości RAL oraz wyposażenie w zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami, konieczne jest przeliczenie wartości danego systemu zagospodarowania wód opadowych jako wolumen metrów sześciennych danego zbiornika – czy to służącego do rozsączania, czy retencjonowania i sprawdzenia najkorzystniejszej oferty cenowej oferowanej przed danego producenta z uwzględnieniem minimalnych paramentów, jakie powinny być stawiane takim rozwiązaniom.

Podsumowując, myślę, iż artykuł ten przybliżył Państwu tematykę i pomoże w trafniejszym doborze skrzynkowych systemów zagospodarowania wód opadowych. Jednakże należy podkreślić tutaj, iż jest to dziedzina bardzo dynamicznie rozwijająca się, dająca nowe możliwości, a zawarte w niej wskazówki oraz kryteria doboru przełożą się na właściwy wybór danego rozwiązania i producenta.

Grzegorz Pliniewicz


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij