ABC instalacji odprowadzania spalin. Komin na dachu

zobacz artykuł w formie pdf zobacz pdfa zobacz pdfa 

Stosowanie normy PN-89/B-10425 – „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze” – wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75 poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

* par. 140. u. 1: Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, (…) powinny spełniać wymagania Polskich Norm dla przewodów kominowych.

* par. 142. u. 1: Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu.

* par. 142. u. 2: Wymagania u.1 uznaje się za spełnione, jeżeli wyloty przewodów kominowych zostaną wyprowadzone ponad dach  w sposób określony Polską Normą  dla kominów murowanych.

Wyloty przewodów kominowych należy wyprowadzać ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed zawiewaniem wiatru. W rejonach silnych wiatrów oraz w miejscach, gdzie obok komina występuje przeszkoda (zasłona), należy stosować odpowiednie nasady kominowe.

Wyloty kominów powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość co najmniej:

* 0,6 m od poziomu kalenicy – dla dachów płaskich niezależnie od konstrukcji, o kącie nachylenia połaci < 12°, a także dla dachów o kącie > 12° o pokryciu łatwo zapalnym;

* dla dachów stromych i usytuowaniu kominów obok przeszkody, na dachach wgłębionych powinny się znajdować co najmniej:

– 0,3 m wyżej górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości < 1,5 m od tej przeszkody;

– na poziomie górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości od 1,5 do 3 m od tej przeszkody;

– 0,3 m ponad płaszczyzną poprowadzo­ną pod kątem 12° w dół od poziomu przeszkody do kominów usytuowanych w odległości od 3 m do 10 m od tej przeszkody.

– dach o nachyleniu połaci dachowej ponad 12o należy uważać za przeszkodę, zatem stosuje się wymagania z rys. 4c zamieszczonego w normie.

W nadbudówkach i mansardach na dachach wyloty kominów powinny znajdować się powyżej nadbudówek z zachowaniem warunków.

Sposób zakończenia przewodów kominowych ponad dachem należy wykonywać zgodnie z: PN-89/B-10425 – „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”:

* p. 3.3.2.3. Przewody wentylacyjne należy prowadzić od wlotu do wylotu komina (rys. 1 normy PN-89/B-10425). W kominach powinny być wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza się stosowanie górnych otworów wylotowych pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

* p. 3.3.13 Wyloty przewodów należy wyprowadzić ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed zadmuchiwaniem, zgodnie z 3.3.2.1.

* p. 3.3.2.1 Prowadzenie przewodów (zgodnie z rys. 4 normy PN-89/B-10425).

* Zgodnie z rys. 1, znajdującym się w PN-89/B-10425, każdy przewód kominowy (wentylacyjny również) powinien mieć dwa boczne wyloty na dwie strony komina. Wylot na jedną stroną jest częstą przyczyną odwrócenia ciągu w przewodzie i nawiewania powietrza do mieszkań spowodowanego wiatrem wiejącym w kierunku tego pojedynczego otworu. Dwa wyloty boczne do każdego przewodu wentylacyjnego powodują również zwiększenie prędkości przepływającego wiatru. Wtedy podciśnienie przepływającego wiatru „zasysa” powietrze z przewodu wentylacyjnego i zwiększa w ten sposób ciąg grawitacyjny (na który, oprócz wiatru, mają wpływ m.in.: temperatury powietrza oraz wysokość komina).

* niedopuszczalne jest wyprowadzanie pod jedną czapą wylotów grawitacyjnych i mechanicznych ze względu na ryzyko zawiewania (zadmuchiwania) powietrza do wnętrza przewodów grawitacyjnych.

* odwrócenie ciągu w przewodzie grawitacyjnym następuje również za sprawą zbytniego uszczelnienia mieszkania. Brak dopływu odpowiedniej ilości powietrza do mieszkania (zamknięcie okien i drzwi oraz niezapewnienie dopływu powietrza poprzez odpowiednie nawiewniki lub uchylanie okien) jest przyczyną odwrócenia ciągu w jednej z kratek wentylacyjnych. Jeśli powietrze usuwane jest z mieszkania poprzez kratki, np. w kuchni i łazience, to odwrócenie ciągu nastąpi w toalecie. W takiej sytuacji do mieszkania wpadają zapachy znad dachu. Jeśli wszystkie przewody wyprowadzono pod jedną czapą, to czujemy „zapachy” od wszystkich lokatorów. Jeśli każdy przewód posiada indywidualne boczne wyloty ponad dachem, to zjawisko takie nie występuje.

Marcin Ziombski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij