Płyty gipsowo-kartonowe w łazience. Gładka ściana

zobacz artykuł w formie pdf zobacz pdfa zobacz pdfazobacz pdfa

Wszelkie zabudowy w pomieszczeniach, gdzie występuje podwyższona wilgoć, wymagają zastosowania odpowiednich materiałów. Coraz częściej wykorzystuje się systemy suchej zabudowy, które pozwalają na szybką zabudowę w dowolnych aranżacjach. Prawidłowe wykonanie wymaga zastosowania odpowiednich materiałów. W skład tzw. systemów hydro wchodzą specjalne płyty gipsowe lub gipsowo-kartonowe. W procesie produkcyjnym poddawane są one specjalnym zabiegom zwiększającym odporność na wilgoć. Mogą też być wykorzystane płyty cementowe posiadające podwyższoną odporność na oddziaływanie wody. Konieczne jest stosowanie odpowiednich konstrukcja hydroprofili, akcesoriów oraz izolacji.

Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych w łazienkach i w.c. należy wykonywać zgodnie z technologią, stosując się ściśle do wytycznych producentów konkretnego systemu. Dobierając system suchej zabudowy, należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby opłytowanie było obustronnie podwójne z płyt dobranych odpowiednio do warunków wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu.

Płyty gipsowo-kartonowe standardowe stosuje się w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza wynosi nie więcej niż 70% i gdzie występują dodatnie temperatury. Płyty impregnowane typu H2 stosuje się w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin – np. długa kąpiel pod prysznicem) podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%, pod warunkiem:

* obłożenia płyt na całej ich powierzchni materiałem odpornym na działanie wilgoci,

* zapewnienia dobrej wentylacji w pomieszczeniu,

* unikania stosowania płyt w ścianach zewnętrznych o niedostatecznej izolacyjności cieplnej.

Zalety

Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych łączą w sobie wiele zalet, których nie posiadają inne alternatywne technologie. Pierwszą, którą chciałbym wspomnieć, jest izolacyjność akustyczna. Kto z nas chce słyszeć odgłosy dobiegające z łazienki czy w.c.? Najbardziej popularne ścianki działowe, np. z cegły ceramicznej czy bloczków gipsowych, nie zapewnią nam komfortu akustycznego. Najlepszym rozwiązaniem jest ściana z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z profili stalowych wypełniona wełną mineralną, która zapewni nam ciszę i spokój w mieszkaniu.

Kolejną zaletą ścian tzw. instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych jest możliwość ukrycia instalacji wewnątrz ściany, co pozwala na wykonanie bardzo estetycznego pomieszczenia przy jednoczesnej oszczędności miejsca.

Płyty gipsowo-kartonowe są niepalne, co ma duży wpływ na bezpieczeństwo ogniowe pomieszczeń wykonanych właśnie w tej technologii.

W przypadku zmiany aranżacji łazienki ściany z płyt g-k pozwalają na łatwą rozbiórkę przy minimalnym zabrudzeniu w porównaniu do technologii murowanych.

Systemy suchej zabudowy pozwalają na wykonywanie ścian o dowolnych kształtach. Do formowania ścian łukowych służą płyty do gięcia na sucho.

Zgodnie z technologią…

Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych w łazienkach i w.c. należy wykonywać zgodnie z technologią, stosując się ściśle do wytycznych producentów systemu. Dobierając system suchej zabudowy, należy zwrócić szczególną uwagę, aby opłytowanie było obustronnie podwójne z płyt dobranych odpowiednio do warunków wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu. Wszelkie zabudowy w takich pomieszczeniach wymagają zastosowania odpowiednich materiałów odpornych na wilgoć.

Główne elementy składowe systemu to:

* Opłytowanie

– Płyty gipsowo-kartonowe impregnowane („zielone”) typu H2 (zgodne z normą PN-EN 520) do pomieszczeń, w których występuje wilgotność względna powietrza do 70% i okresowo do 10 godzin może wystąpić podwyższona wilgotność do 85%, tj. łazienki, w.c., kuchnie itp.

Płyty gipsowo-kartonowe standardowe stosuje się w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza wynosi nie więcej niż 70% i gdzie występują dodatnie temperatury. Płyty impregnowane typu H2 stosuje się w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin – np. długa kąpiel pod prysznicem) podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%, pod warunkiem:

a) obłożenia płyt na całej ich powierzchni materiałem odpornym na działanie wilgoci,

b) zapewnienia dobrej wentylacji w pomieszczeniu,

c) unikania stosowania płyt w ścianach zewnętrznych o niedostatecznej izolacyjności cieplnej.

– Płyty gipsowe obustronnie laminowane matą szklaną (zgodne z normą PN-EN 15238-1) TYPU H1

do pomieszczeń, w których może występować podwyższona wilgotność do 90% i gdzie występują dodatnie temperatury, łaźnie, natryski.

* Konstrukcja

– Profile hydroprofil C3 lub C5 o zwiększonej powłoce ocynku Z275.

Standardowe profile do systemów suchej zabudowy posiadają ocynk Z100 i można je stosować w warunkach do 60% wilgotności względnej powietrza lub do 70% pod warunkiem szczelnego osłonięcia płytami stanowiącymi szczelną barierę od wilgoci. Pomimo zastosowania płyt o dużej odporności nie mamy gwarancji zabezpieczenia konstrukcji przed podwyższoną wilgotnością. Wewnątrz ścian działowych może być poprowadzona instalacja sanitarna, która styka się bezpośrednio z profilami, a jest realnym źródłem wilgoci. Dlatego do takich zastosowań zaleca się zastosowanie profili o zwiększonej powłoce ocynku Z275 wykonanych z blach co najmniej w kategorii korozyjności C3.

– Producenci płyt gipsowo-kartonowych wprowadzili do swojej oferty również profile z blach w kategoriach korozyjności C5 do stosowania w środowiskach morskich o bardzo dużej wilgotności i zasoleniu. Profile takie posiadają dodatkowe powłoki malarskie jako dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocią.

* Szpachlowanie

Masy szpachlowe o zwiększonej wytrzymałości na wilgoć.

W systemach do tego typu zastosowań należy stosować specjalne masy zalecane przez producentów płyt. Masy takie zawierają specjalne dodatki hydrofobowe polepszające ich właściwości odporności na wilgoć. Można je stosować do szpachlowania połączeń między płytami z zastosowaniem taśmy spoinowej/zbrojącej oraz do szpachlowania całych powierzchni płyt.

* Dodatkowa izolacja hydrofobowa, tzw. folie w płynie.

W miejscach narażonych bezpośrednio na działanie wody (pod natryskiem, w okolicach wanny i umywalki) dodatkowo zaleca się zabezpieczenie powierzchni foliami w płynie, które tworzą powłokę szczelną, odporną na wodę.

Montaż bez błędów

Poniżej opiszę, jak należy montować systemy suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych w łazienkach i w.c.

* Wytyczanie ściany

Najpierw na podłodze wyznaczamy przebieg ściany za pomocą np. sznurka, zaznaczając zaprojektowane otwory drzwiowe. Następnie nanosimy przebieg ściany na otaczające ściany i strop za pomocą poziomicy i łaty (rys. 1).

KG

* Profile przyłączeniowe

Profile przyłączeniowe UW mocujemy do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych elementów mocujących, rozmieszczonych co max. 100 cm. Pod profilami układamy taśmę uszczelniającą.

* Profile słupkowe

Profile CW muszą być włożone w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil CW słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe rozmieszczamy w rozstawie co 60 cm (rys. 2).

KG

* Montaż stelaży

Stelaże należy montować zgodnie z wytycznymi producenta pomiędzy profilami słupkowymi. W szczególnych przypadkach należy profile CW zamienić na profile ościeżnicowe UA. Są one znacznie sztywniejsze. Stelaże mocuje się bezpośrednio do stropu.

* Cięcie płyt

W razie potrzeby przecinamy płytę za pomocą noża, którym zarysowujemy licową stronę płyty tak, by karton został przecięty. Po złamaniu płyty przecinamy karton od spodu.

* Pokrycie pierwszej strony ściany

W przypadku ścian pod płytki ceramiczne należy stosować ścianki z podwójnym opłytowaniem. Pokrycie pierwszej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyt o szerokości 120 cm, szczelnie do siebie dosuniętych. Odstęp między miejscami mocowania płyty (wkrętami) do profilu CW powinien wynosić maksymalnie 75 cm dla pierwszej warstwy płyt i 25 cm dla drugiej (rys. 3).

KG

* Izolacja przestrzeni między płytami

Po zamknięciu pierwszej strony ściany i po ułożeniu w środku ściany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej) należy umieścić między profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem (rys. 4).

KG

* Taśma spoinowa

Przy szpachlowaniu połączeń między płytami należy zawsze stosować taśmę spoinową.

* Szpachlowanie

Spoiny należy wypełnić masą szpachlową.

* Końcowe szpachlowanie

Dla uzyskania najwyższej jakości wykończenia wyschniętą spoinę pokrywamy cienką warstwą masy wygładzającej. Po wyschnięciu spoinę należy przeszlifować.

* Wykonanie otworu drzwiowego

Na ścianach działowych można bez problemu montować ościeżnice drzwiowe. Technika wykonania otworu zależy od spełnienia następujących warunków:

– maksymalna wysokość ściany: 260 cm,

– maksymalna szerokość drzwi: 90 cm,

– maksymalny ciężar drzwi: 25 kg.

Jeżeli ww. punkty są spełnione, słupek ościeżnicowy wykonuje się ze standardowych profili słupkowych CW. W przeciwnym razie jako słupki ościeżnicy należy zastosować profile usztywniające UA.

* Wykończenie

Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych nadają się pod wszelkiego rodzaju wykończenia: płytki ceramiczne, farby, tapety itp. Przed przyklejeniem płytek ceramicznych powinno się ścianę zagruntować. W miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody (wanna, umywalka) należy dodatkowo powierzchnie zabezpieczyć, np. folią w płynie.

Płyty gipsowo-kartonowe umożliwiają także wykonanie wszelkiego rodzaju zabudów w łazienkach (sufity podwieszane, zabudowy rur, szafki, bonie, skosy na poddaszach i inne elementy).

Unikaj tych błędów!

Najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania montażu płyt kartonowo-gipsowych:

* Zastosowanie złego opłytowania

Zawilgocona płyta może doprowadzić do rozwoju pleśni i grzybów. Środki hydrofobowe zmniejszają chłonność płyty. Płyty impregnowane mają zmniejszoną nasiąkliwość do poziomu poniżej 10% dla płyt typu H2 i poniżej 5% dla płyt typu H1.

* Brak dodatkowej izolacji wodnej w miejscach szczególnie narażonych na wilgoć.

Nawet przy zastosowaniu płytek ceramicznych nie mamy pewności, czy woda nie przesiąknie przez fugi. Woda z natrysku działa na powierzchnię pod ciśnieniem, co dodatkowo ułatwia penetracje w głąb materiału.

* Wycinanie profili.

Prowadzenie instalacji/rur przez profile w ściankach o pojedynczej konstrukcji zmniejsza sztywność ściany i w konsekwencji prowadzi do pękania płytek lub powstawania rys na ścianie (fot. 1).

Fot

* Nieprawidłowy montaż stelaży

Stelaże powinny być montowane zgodnie z wytycznymi producenta. Zaleca się montaż pomiędzy profilami. Przecięcie słupków prowadzi do zmniejszenia sztywności ściany, co prowadzi do pękania zabudowy (fot. 2).

Fot.2

Tomasz Jaroszuk

Jedna myśl na temat “Płyty gipsowo-kartonowe w łazience. Gładka ściana

  • 25 lipca 2018 o 10:04
    Permalink

    Ja jako budowlaniec korzystam z płyt G-W są droższe niż G-K, ale za to mają więcej zalet. Jest to idealna płyta budowlana odporna na uderzenia i wstrząsy, niezwykle wytrzymała, odporna na działanie wilgoci, ognia, chroni przed hałasem, a kładziona pojedynczo w zupełności wystarcza. Wszystkie te cechy doskonale łączy w sobie płyta gipsowo-włóknowa (…). Nadają się do wielu rzeczy np: obudowy sufitów i ścian, budowy ścian działowych, osłony przeciwpożarowej itp

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij