ABC ogrzewania – radzi SALUS-Controls. Komfortowe sterowanie

zobacz artykuł w formie pdf zobacz pdfa 

Aby zapewnić dokładność i wygodę sterowania ogrzewaniem podłogowym, a tym samym zwiększyć wydajność oraz oszczędność systemu grzewczego, należy stosować urządzenia dedykowane do tego typu ogrzewania, ponieważ wymaga tego system o dużej bezwładności cieplnej, jakim jest „podłogówka”. SALUS EXPERT to szeroka gama produktów przeznaczona do sterowania ogrzewaniem podłogowym. To produkty, dzięki którym ogrzewanie podłogowe jest o wiele bardziej wydajne, oszczędne i zapewnia dopasowany do indywidualnych potrzeb komfort cieplny. Podstawową zaletą produktów z serii SALUS EXPERT jest możliwość sterowania temperaturą w każdym pomieszczeniu osobno w celu osiągnięcia optymalnego komfortu cieplnego, co wprost przekłada się na wymierne oszczędności zużycia energii, sięgające nawet do 35%. Dedykowane systemy PWM (modulacja szerokości impulsów elektronicznych) oraz VP (system ochrony zaworów), zainstalowane w regulatorach temperatury z serii EXPERT, gwarantują użytkownikowi utrzymanie i osiągnięcie zadanej temperatury w danym pomieszczeniu. SALUS EXPERT to możliwość dobrania indywidualnego systemu na bazie wielu wersji wszystkich produktów 230/24V/triac/bezprzewodowa. Do listwy sterującej KL06 możemy podłączyć do 6 regulatorów temperatury i do 24 siłowników.

Salus

Zastosowanie nowoczesnej technologii w połączeniu z bardzo prostą obsługą i montażem gwarantuje funkcjonalność urządzeń serii EXPERT.

Krzysztof Pryszcz

Tabela. porównawcza kategorii niebezpieczeństwa z zagrożeniami zgodnie z dwoma dyrektywami (starą i nową).

Kategoria niebezpieczeństwa

Piktogram zgodny z dyrektywą 1999/45/WE, wraz z symbolem literowym

Piktogram zgodny z rozporządzeniem 1272/2008

Zagrożenia fizyczne, dla zdrowia i dla środowiska

 

o właściwościach wybuchowych

E  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/pictograms/explos.gif

Niestabilne materiały wybuchowe

materiały wybuchowe

materiały samoreaktywne

nadtlenki organiczne

 

o właściwościach utleniających

O 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/pictograms/rondflam.gif

Gazy, ciecze, ciała stałe utleniające

 

łatwopalne

F+

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/pictograms/flamme.gif

Gazy, aerozole, ciecze, ciała stałe  łatwopalne, substancje i mieszaniny samoreaktywne,

ciecze, ciała stałe piroforyczne, substancje i mieszaniny samonagrzewające się,

substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają łatwopalne gazy

 

żrące

C 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/pictograms/acid_red.gif

Działania korodujące na metal,

działania żrące na skórę,

poważne uszkodzenia oczu

 

toksyczne

T +, T 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/pictograms/skull.gif

Toksyczność ostra

 

drażniące

Xi 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/pictograms/exclam.gif

Toksyczność ostra, działania drażniące na oczy, skórę;

działania uczulające na skórę,

działania drażniące drogi oddechowe,

skutek narkotyczny

 

uczulające

Xn lub Xi 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/pictograms/silhouete.gif

Działania uczulające na drogi oddechowe

 

rakotwórcze

T 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/pictograms/silhouete.gif

Rakotwórczość

 

mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość

T 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/pictograms/silhouete.gif

Działania mutagenne na rozrodczość, działania szkodliwe na rozrodczość, działania toksyczne na narządy docelowe narażenie  jednorazowe i powtarzalne

 

 

niebezpieczne dla środowiska

N 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/pictograms/Aquatic-pollut-red.gif

Stwarzające zagrożenia dla środowiska wodnego

 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/pictograms/bottle.gif

Gazy pod ciśnieniem

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij