zobacz artykuł w formie pdf zobacz pdfa zobacz pdfa

Sonda spiralna nazywana jest także koszowym gruntowym wymiennikiem ciepła (w skrócie koszowy GWC). Jest to dobre rozwiązanie zwłaszcza na małych działkach budowlanych i wszędzie tam, gdzie nie można wykonać odwiertów pod sondy pionowe, np. z powodu trudnych warunków gruntowych.

Wydajność cieplna przypadająca na jedną sondę Helix® (rozwiązanie firmy REHAU) wynosi nawet do 700 W. Odporność materiału PE-Xa na temperaturę do +95°C umożliwia późniejsze połączenie sondy z systemem solarnym, np. w celu regeneracji gruntu i magazynowania energii w okresach nadwyżki ciepła. Montaż jest łatwy i nie wymaga pozyskiwania zezwoleń geologicznych zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym (do 30 m brak konieczności wykonywania projektu robót geologicznych). Odwiert pod sondę spiralną wykonuje się za pomocą standardowych maszyn budowlanych, do których przymocowany jest świder. Nie ma więc potrzeby zatrudniania firm wiertniczych. Sondę spiralną można stosować zarówno w nowo wznoszonych obiektach, przede wszystkim domach energooszczędnych, jak również w poddawanych renowacji starych budynkach.

Rehau

Dane techniczne sondy spiralnej

Budowa teleskopowa sond umożliwia rozwijanie ich z 1,1 m długości transportowej do 3,0 m długości montażowej. Do budowy sond użyto wysokiej jakości materiału PE-Xa, który umożliwia spiralne skręcenie rur z małym promieniem gięcia. Ponadto PE-Xa, ze względu na efekt pamięci kształtu, umożliwia nadawanie nietypowych kształtów po poddaniu materiału wysokiej temperaturze i odpowiednim procesie schłodzenia. Zasilanie i powrót wykonano z jednego odcinka przewodu z PE-Xa, co eliminuje połączenia przy głowicy sondy jak w przypadku standardowych sond pionowych z PE. Sondy charakteryzują się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne, a co za tym idzie – pełną niezawodnością podczas montażu lub transportu. Podczas długotrwałego użytkowania zapewniają z kolei: niezmienioną wytrzymałość czasową w przypadku rys/pęknięć o głębokości do 20 % grubości ścianki rury, odporność na powstawanie rys (obciążenia punktowe).

Projektowanie i montaż sond spiralnych

Przy projektowaniu i wymiarowaniu sond RAUGEO Helix® należy postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w dyrektywie VDI 4640 lub wytycznymi PORT PC (Część 1. „Dolne źródła ciepła”, wydanie 01/2013). Podstawą do projektowania sond Helix® jest zapotrzebowanie budynku na ciepło. Na podstawie tego zapotrzebowania wyznacza się wydajność sond geotermalnych. Zależy ona od liczby godzin pracy przy pełnym obciążeniu, a także od warunków geologicznych i hydrologicznych.

W tabeli 1 zaprezentowano wydajność sond RAUGEO Helix® w zależności od rodzaju gruntu przy 1800 godzinach pracy i pełnym obciążeniu.

Tabela

W celu określenia rodzaju gruntu, który w znacznym stopniu wpływa na wydajność sond RAUGEO Helix, można zwrócić się do instytucji dysponującej danymi geologicznymi lub wykonać odwiert próbny. W celu dokonania dokładnego wymiarowania sond, poza wyznaczeniem rodzaju gruntu, zaleca się także określenie miejscowych warunków związanych z wodą gruntową. Na wydajność sond mają wpływ przede wszystkim głębokość wody gruntowej i spadek hydrauliczny. Jeśli dane dotyczące rodzaju gruntu i wody gruntowej nie są dostępne, wówczas przy wstępnym projektowaniu punktem wyjścia może być zakładana przeciętna wydajność sond RAUGEO Helix® wynosząca 300 W.

Do wstępnego szacowania wymaganej ilości sond RAUGEO Helix® można wykorzystać dane z tabeli 2.

Tabela

Wbudowywanie sond spiralnych

Montaż sond RAUGEO Helix® można przeprowadzić za pomocą nieskomplikowanych narzędzi i maszyn, do których może być podłączony świder. Średnica świdra musi wynosić przynajmniej 450 mm. Otwór powinien mieć głębokość około 5 m. W przypadku piaszczystego podłoża lub silnego napływu wody gruntowej należy zastosować rury osłonowe, które zapobiegają zasypywaniu się otworu podczas jego wykonywania. Minimalny odstęp sond od budynków wynosi 1,5 m. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku montażu sond pod budynkiem. Odstępy między sondami RAUGEO Helix® powinny wynosić 3-4 m. Przy bardzo dobrych warunkach związanych z wodą gruntową odstępy mogą być mniejsze. Odstęp sond od innych instalacji zaopatrujących budynek w media musi wynosić przynajmniej 1,5 m. W przypadku, gdy ten odstęp jest mniejszy, przewody instalacji muszą być chronione odpowiednią izolacją.

Warianty montażu

Montaż sond RAUGEO Helix® może odbywać się na różne sposoby w zależności od warunków gruntu i ilości dostępnego miejsca. W celu zapewnienia minimalnej straty ciśnienia w całym systemie przewody sond Helix powinny być prowadzone do rozdzielacza w równoległych obwodach. Możliwy jest montaż zespołów do 3 sond Helix, które mogą być zainstalowane szeregowo. Sondy RAUGEO Helix lub zespoły wspólnie połączonych sond powinny być prowadzone równolegle do rozdzielacza. Rozdzielacz powinien być zainstalowany w najwyżej położonym punkcie. Należy zaplanować odpowiednie urządzenie odpowietrzające. Rozdzielacze powinny być wyposażone w przepływomierze w celu kontrolowania natężenia przepływu w poszczególnych obwodach sond.

Rehau

Przed uruchomieniem całego systemu należy przeprowadzić próbę ciśnieniową przy ciśnieniu 1,5-krotnie wyższym niż ciśnienie robocze zgodnie z normą PN-EN 805. Należy kontrolować, czy zasilanie wszystkich sond jest równomierne.

Jakub Koczorowski

Pytanie do…

Dlaczego sonda spiralna Helix® wykonana jest z PE-Xa?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij