W związku z podpisanym w dniu 22 września br. podczas konferencji prasowej PORT PC porozumieniem,  wiele mówiono o konieczności współpracy międzynarodowej. Przedstawiciele trzech stowarzyszeń związanych z rozwojem technologii pomp ciepła: niemieckiego Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V, austriackiego Wärmepumpe Austria (WA) oraz PORT PC  podpisali list intencyjny. List ten stanowi deklarację współpracy w zakresie wymiany opracowywanych przez poszczególne organizacje materiałów. To pierwsza tego typu deklaracja w branży pomp ciepła podpisana w Europie.

W pierwszym wystąpieniu Prezes PORT PC Paweł Lachman przedstawił bieżącą sytuację branży pomp ciepła w Polsce, wskazał na potencjał przyrostu rynku pomp ciepła na poziomie ok. 30% rocznie. W chwili obecnej przyrost ten wynosi 20% rok do roku. Jest to bardzo dobry wynik, który daje nadzieję na to, że polska weszła na kolejny etap jeśli chodzi o rozwój rynku pomp ciepła. Jeszcze niedawno rynek pomp ciepła wyglądał podobnie w Austrii. W roku 2002 pompy ciepła stanowiły 10% instalowanych urządzeń grzewczych w nowych budynkach, w chwili obecnej jest to już ponad 70%. Bardzo ważnym elementem wystąpienia było przedstawienie kompleksowego programu działań PORT PC w zakresie dolnych źródeł dla pomp ciepła.  W nawiązaniu do wystąpienia prezesa Lachmana głos zabrali instalatorzy, którzy poprzez uczestnictwo w szkoleniu EUCERT uzyskali europejski certyfikat instalatora pomp ciepła. Ich zdaniem szkolenia prowadzone są na bardzo wysokim poziomie, a certyfikat decydował o wygranej w przetargu.

Podczas Kongresu przedstawiciel niemieckiego stowarzyszenia BWP, Tony Krönert wygłosił prezentację na temat najlepszych praktyk stosowanych w odniesieniu do pomp ciepła w Niemczech, omówił również rynek pomp ciepła w swoim kraju, znaki jakości oraz cele jakie stawia przed sobą BWP. Zwrócił uwagę, że wprowadzane od 2016 roku w Niemczech przepisy EnEV dopuszczają wykorzystanie jedynie pomp ciepła i kotłów gazowych z pompami ciepła jako urządzeń grzewczych w budynkach nowych. Osiągnięcie wysokich klas energetycznych budynków A i  A+  będzie możliwe przy zastosowaniu pomp ciepła lub pomp ciepła hybrydowych.

Dr inż. Marek Miara z Instytutu Fraunhofera w Niemczech przedstawił ciekawą prezentację dotyczącą  programu Międzynarodowej Agencji Energetycznej IEA Heat Pump Programme (HPP). Wskazał na zalety uczestnictwa w programie i wyraził nadzieję, że już wkrótce również Polska będzie jednym z objętych nim krajów. Prace w ramach HPP wspierają rozwój pomp ciepła na szczeblu międzynarodowym i wzmacniają wymianę wiedzy.  Z pewnością byłby to kolejny krok w  stronę rozwoju polskiego rynku pomp ciepła.

Zagadnienia związane z pompami ciepła bezpośrednio wiążą się z budownictwem energooszczędnym
i w takim właśnie kontekście podczas konferencji przedstawione zostały Nowe Warunki Techniczne dotyczące nowych budynków, które mają wejść w życie w 2017 i 2021 roku. Wystąpienie pana dr inż. Piotra Jadwiszczaka wzbudziło duże zainteresowanie wśród uczestników kongresu. Poruszało zagadnienia związane z wpływem Nowych Warunków Technicznych na rynek techniki grzewczej, odnawialnych źródeł energii czy systemów wentylacji. Uzupełnienie wystąpienia stanowiła publikacja pt: „Zastosowanie pomp ciepła w świetle nowych warunków technicznych w 2014, 2017 i 2021r. oraz programu NF40”, rozdawana wraz z materiałami kongresowymi.

Prezentacje wygłosił również Wojciech Lubczyński z Polskich Sieci Elektroenergetycznych. W swoim wystąpieniu wskazał na dużą szanse jaką stanowią pompy ciepła w odniesieniu do rozwoju sieci elektroenergetycznych. Ten duży potencjał, zdaniem PSE, pompy ciepła zawdzięczają możliwości  akumulowania ciepła, dzięki czemu nie muszą korzystać z energii elektrycznej w momentach dużego obciążenia sieci.

Dr inż. Leszek Wojtan, przybliżył zastosowanie pomp ciepła dużej mocy sięgającej nawet 150 MW. Ciekawym zagadnieniem było przedstawienie możliwości doskonałej integracji pomp ciepła z systemem ciepłowniczym czy z siecią elektroenergetyczną.

O standardach techniki grzewczej wprowadzanych do polski, w postaci wytycznych PORT PC mówił
V-ce Prezes Zarządu PORT PC dr inż. Adolf Mirowski. Objaśnił powody opracowania wytycznych oraz ich znaczenie i rolę. Jego wystąpienie przybliżyło uczestnikom zawartość merytoryczną poszczególnych publikacji wydanych przez PORT PC.

Tradycyjnie już Kongres zakończył panel dyskusyjny z udziałem ekspertów OZE. Podczas panelu Paweł Bartoszewski, przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przyznał, że pierwsza transza 100mln zł przeznaczona na program PROSUMENT wspiera tylko jedną technologię OZE – fotowoltaikę. Zdaniem uczestników kongresu jest to niezgodne z początkowymi założeniami programu, który miał wspierać sześć różnych technologii OZE.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość nabycia nowych wytycznych wydanych przez PORT PC. Opracowania tym razem obejmują zagadnienia związane z  szacowaniem współczynnika SCOP (SPER) dla elektrycznych
i gazowych pomp ciepła, standardy dotyczące twardości wody grzewczej, czy równoważenia hydraulicznego instalacji. Jak widać wytyczne nie odnoszą się już jak poprzednio tylko do pomp ciepła. Powstały w celu zapełnienia luki jaka istnieje w normalizacji krajowej nie tylko w odniesieniu do pomp ciepła, ale do całej branży urządzeń grzewczych i chłodniczych. Brak odpowiednich standardów stanowi barierę dla rozwoju branży.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij