Ring „MI”: systemy ogrzewania płaszczyznowego. Oventrop

Przyczyny niedomagań nie da się bowiem często jednoznacznie i szybko przypisać konkretnemu produktowi. Zjawisko ma tendencję nasilania się wraz ze wszechobecnym postępem technologicznym. Współpracujące ze sobą w instalacji produkty są coraz bardziej zaawansowane technicznie. Wiodący producenci materiałów instalacyjnych wyszli naprzeciw problemom i rozpoczęli kompletację systemów składających się z elementów produkcji własnej (z reguły podstawowych w danym systemie) uzupełnianych o komponenty kupowane u innych, wyspecjalizowanych producentów. Gwarancją producenta objęty jest zarówno system, jak i wszystkie sygnowane marką producenta elementy. Instalatorom i ich klientom zaoferowano „gwarancję z jednej ręki”. Wyraźnie uproszczona procedura reklamacyjna znalazła uznanie branży i tendencja do „zamykania” ofert w systemy nasila się. Oventrop był jednym z prekursorów tego procesu i nadal intensywnie przebudowuje swoją ofertę, wzbogacając ją zgodnie z opisanymi trendami. Do naszych podstawowych produktów (armatury i regulatorów do instalacji co., wodociągowych, gazowych i olejowych) dodaliśmy system rurowy pod nową marką własną „Combi- System” wraz z kompletną ofertą armatury i elementów systemów ogrzewania (wzgl. chłodzenia) płaszczyznowego pod nazwą  „Cofloor”.

Podstawowymi elementami systemu „Cofloor” są:

 • rury Copex (Pe-X z barierą antydyfuzyjną) Copert (PERT, z barierą antydyfuzyjną) lub Copipe (Pe-x/Al/Pe-X, wielowarstwowa)
 • złączki i kształtki
 • rozdzielacze i inna armatura
 • napędy i termostaty
 • rozdzielacze i szafki
 • płyty systemowe z izolacją
 • taśmy brzegowe, profile dylatacyjne, dyble, itp.

Oszczędzając czytelnikom kolejnej powtórki opisu cech klasycznego ogrzewania podłogowego, omówimy pokrótce ciekawy system z oferty Oventrop, umożliwiający wykonanie niekonwencjonalnej instalacji płaszczyznowej o unikalnych cechach.

Bez belki!

„Unidis” to system ogrzewania (chłodzenia) płaszczyznowego z rozdzielaczem bez belki zasilającej. System „Unidis” służy do wykonania grzewczej instalacji płaszczyznowej w sposób znacznie odbiegający od tradycyjnych rozwiązań. Nowy produkt jest efektem pracy inżynierów zatrudnionych w dziale rozwoju firmy Oventrop. W systemie „Unidis” rozdziału czynnika grzewczego (zasilanie pętli) dokonuje się z użyciem zaizolowanych rur z trójnikami, ułożonych bezpośrednio na wylewce. Wychłodzone powroty pętli poprowadzone są w jastrychu do belek zbierających rozdzielacza, w których zintegrowano wkładki do równoważnia pętli. Takie rozwiązanie zapobiega niekontrolowanemu nagrzewaniu się szafki rozdzielacza (zamontowanej np. w przedpokoju) i fragmentu podłogi w strefie bezpośrednio z nim sąsiadującej. Większość emitowanego przez te elementy ciepła jest z reguły tracona.

Podstawowymi elementami wchodzącymi w skład systemu „Unidis” są podtynkowe regulatory temperatury „Unibox EBV” i dopasowane do nich kanały montażowe oraz rozdzielacze zbierające „Floorbox”. Wszystkie inne, konieczne do wykonania instalacji elementy można znaleźć w dziale 13 katalogu Oventrop, w grupie produktów systemu wchodzących w skład systemu „Cofloor”.

Zalety systemu „Unidis” w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych:

 • eliminacja centralnego wprowadzania do jastrychu gorących odcinków pętli zasilających,
 • ograniczenie niekontrolowanego oddawania ciepła od nagrzanej szafki rozdzielacza i podłóg pomieszczeń, przez które prowadzone są dolotowe odcinki pętli (jak to ma miejsce w tradycyjnym układzie),
 • w pomieszczeniu, w którym umieszczono szafkę rozdzielacza (korytarz, przedpokój) można ułożyć regulowaną pętlę grzewczą,
 • regulacja temperatury pomieszczenia z użyciem łatwo dostępnych termostatów niewymagających zasilania elektrycznego (ograniczenie elektrosmogu) i niewymagających konserwacji,
 • wzmocnienie efektu tzw. samoregulacji oraz poprawa jakości regulacji temperatury poprzez zastosowanie mechanicznie kontrolowanego bypass-u („Unibox E BV”),
 • szybsze nagrzewanie powierzchni po fazie osłabienia (w przypadku „Unibox E BV”) poprzez podtrzymanie minimalnego nagrzania płyty (w zwykłym trybie pracy płyta nie wychładza się całkowicie),
 • szczególna przydatność w instalacji zasilanej przy użyciu pompy ciepła dzięki utrzymywaniu minimalnego przepływu (w przypadku „Unibox E BV”).

Podstawowe elementy systemu

 • Rozdzielacz „Floorbox MH”

Zamontowany w szafce podtynkowej rozdzielacz wyposażony jest w odpowiednią armaturę. Powroty z pętli oraz z dodatkowych grzejników prowadzone są w jastrychu i podłączone do belek zbierających. Wbudowane w nie wkładki równoważące umożliwiają hydrauliczne zrównoważenie pętli grzewczych. Rozdzielacz posiada dwa kolektory. Kolektor zasilający jest wyposażony w zawór kulowy od strony pionu doprowadzającego ciepło ze źródła, kurki: odpowietrzający i opróżniający oraz dwa króćce do podłączenia rur zasilających pętle grzewcze. Kolektor powrotny wyposażony jest w:

– zawór kulowy od strony pionu,

– pasówkę do montażu ciepłomierza,

– zawór równoważący do równoważenia instalacji, do której podłączono większą ilość rozdzielaczy,

– kurek opróżniający.

Wszystkie elementy rozdzielacza są montowane fabrycznie, poddane próbie szczelności i zabudowane w szafce podtynkowej, której wymiary są zharmonizowane z geometrią profili systemów ściennych do suchej zabudowy.

 • „Unibox E BV”

Podtynkowy regulator temperatury, składający się z termostatu, zaworu z bajpasem i obudowy. Indywidualnie ustawialny by-pass umożliwia uzyskanie pożądanego komfortu w pomieszczeniu poprzez redukcję negatywnego wpływu bezwładności cieplnej płyty podłogowej oraz wysoki stopień wykorzystania ciepła z dodatkowych źródeł.

 • Kanał montażowy

Kanał montażowy umożliwia dokładny i łatwy montaż regulatora „Unibox E BV” i przeznaczony jest do stosowania w ścianach murowanych, gipsowo-kartonowych, betonowych, prefabrykowanych itp.

Stosunkowo drogi regulator „Unibox E BV” może być zamontowany na późniejszym etapie budowy. W celu ułatwienia montażu kanał wykonany jest w sposób umożliwiający adaptację jego wymiarów do sytuacji w miejscu zabudowy. W konstrukcji nie użyto śrub, a odpowiednia perforacja umożliwia dopasowanie kształtu kanału do sytuacji na budowie przez wyłamanie zbędnych jego fragmentów. Regulator „Unibox E BV” montowany jest w górnej części kanału. W dolnej przestrzeni kanału poprowadzone są oba odcinki rury, wznośny i opadowy, oczywiście w odpowiedniej izolacji. Dolny odcinek kanału w kształcie ceownika umożliwia dopasowanie głębokości zagłębienia do wysokości posadzki. Głębokość zabudowy dopasowywana jest za pomocą trzech kątowników. Rurę można wprowadzić zarówno z przodu, jak i z tyłu kanału montażowego. W pokrywie kanału i w jego tylnej ściance przygotowane zostały łatwe do udrożnienia przejścia do wprowadzenia i wyprowadzenia rury w izolacji. Możliwość wejścia „od tyłu” ułatwia podłączenie regulatorów bezpośrednio z korytarza, dzięki czemu unika się problemów z prowadzeniem dolotów przez mieszkanie.

 • Warianty systemu „Unidis”

Stosując moduły „Floorbox UH/UV”, unikamy konieczności montażu centralnych rozdzielaczy mieszkaniowych. W zależności od wariantu rury podłączyć można z dołu lub z boku modułu. Równoważenie i odcięcie pojedynczej pętli grzewczej odbywa się z użyciem regulatora podtynkowego „Unibox” oraz modułu odcinającego „Unibox RLA”. Rozdzielacze „Floorbox MH” oraz moduły „Floorbox UH/UV” mogą współpracować z regulatorami „Unibox E BV” i „Unibox E T”, również w odmianach z obsługą trybu chłodzenia („Unibox E BVC/E TC”). W pomieszczeniach, w których regulatory „Unibox” z maskownicą będą z jakichkolwiek względów zasłonięte, można użyć termostatów „Uni FH” lub „Uni FHC” z nastawnikiem zdalnym.

Kazimierz Mróz

Pytanie do…

Jak działa system ogrzewania (chłodzenia) płaszczyznowego z rozdzielaczem bez belki zasilającej?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij