Stacja mieszkaniowa Herz-Kärnten. Ciepła woda od ręki…

Firma Herz wprowadziła na nasz rynek nową stację mieszkaniową Herz-Kärnten o numerze katalogowym 1 4008 36, która uwzględnia wymagania polskiego prawa budowlanego w zakresie instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji centralnego ogrzewania. Stacja mieszkaniowa Herz-Kärnten jest to stacjonarne urządzenie do zabudowy mieszkaniowej, które służy do przygotowania ciepłej wody użytkowej w sposób dynamiczny oraz do zasilenia instalacji ogrzewania etażowego w mieszkaniu. Stacja mieszkaniowa w przeciwieństwie do zasobnika ciepłej wody użytkowej rozpoczyna pracę dopiero wtedy, gdy pojawi się zapotrzebowanie na ciepłą wodą użytkową. Stacja mieszkaniowa Herz-Kärnten zapewnia stałą temperaturę ciepłej wody użytkowej oraz jej odpowiedni strumień zarówno przy stałym, jak i zmiennym lub wielokrotnym poborze.

Dzięki zastosowaniu tzw. mostka termicznego (poz. 2, 3) stacja jest zawsze w gotowości przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dzieje się to dzięki temu, że jest zapewniona minimalna cyrkulacja czynnika grzewczego, która ma zapewnić jego odpowiednią temperaturę na wejściu do stacji mieszkaniowej. Pobór wody przez użytkownika, poprzez otwarcie baterii lub kurka z ciepłą wodą, powoduje przepływ wody zimnej przez wymiennik ciepła (poz. 6) w części wtórnej stacji i jej podgrzanie. Jednocześnie z przepływem wody zimnej do stacji, dzięki powstałej różnicy ciśnienia na części wody pitnej regulatora hydrodynamicznego Herz-FWW (poz. 1), następuje otwarcie regulatora w części wody grzewczej. Powoduje to jednocześnie przepływ czynnika grzewczego przez część pierwotną wymiennika ciepła. Woda grzewcza w części pierwotnej wymiennika ciepła przeponowo podgrzewa wodę pitną w części wtórnej wymiennika ciepła. Dzięki regulatorowi hydrodynamicznemu zmiana strumienia wody zimnej w części wtórnej instalacji (woda pitna) powoduje zmianę wydajności w części pierwotnej instalacji (woda grzewcza). Regulacja temperatury ciepłej wody użytkowej wypływającej ze stacji realizowana jest dzięki regulatorowi hydrodynamicznemu z głowicą termostatyczną z czujnikiem zewnętrznym (poz. 5). Czujnik zewnętrzny głowicy termostatycznej zabudowany jest na wylocie ciepłej wody użytkowej z wymiennika ciepła. Głowica termostatyczna doregulowuje temperaturę ciepłej wody użytkowej do wartości zadanej na pokrętle głowicy. Dla ochrony stacji przed zanieczyszczeniami unoszonymi przez wodę grzewczą w stacji zabudowano dodatkowo filtr (poz. 4).

Wyposażenie

 • Najważniejszym elementem stacji jest regulator hydrodynamiczny Herz-FWW (poz. 1), który jako centralny zespół stacji mieszkaniowej odpowiada za zapewnienie odpowiedniej temperatury ciepłej wody użytkowej wytworzonej dynamicznie przez stacje mieszkaniową. Modułem napędowym regulatora hydrodynamicznego jest różnica ciśnienia przed i za regulatorem, spowodowana przepływem ciepłej wody użytkowej pobieranej przez mieszkańca. Dynamicznie wytworzona różnica ciśnień przed i za regulatorem hydrodynamicznym przeniesiona jest na elastycznie zamocowaną membranę połączoną centralnie z trzpieniem. Występująca różnica ciśnień po obu stronach membrany powoduje powstanie parcia,  elastyczne odkształcanie się membrany i przesuwanie trzpienia. Przemieszczający się w regulatorze trzpień otwiera i zamyka dopływ czynnika grzewczego po stronie pierwotnej wymiennika ciepła;

 • Termostatyczny zawór obejścia Herz (poz. 2) wykonany jest z mosiądzu pokrytego chromem. 

Zawór posiada przyłącza gwintowane z gwintami zewnętrznymi. Na zaworze należy zabudować ogranicznik temperatury (poz. 3) powrotu, z którym tworzą tzw. mostek cieplny;

 • Ogranicznik temperatury wody powrotnej Herz-RTB (poz. 3)  służy do regulacji temperatury wody powrotnej w węźle w zakresie 25-60oC. Ograniczenie i zablokowanie zakresu wartości zadanej umożliwiają trzpienie blokujące (oddzielnie do zamówienia). Ogranicznik temperatury należy zabudować na zaworze termostatycznym mostka cieplnego (poz. 2);
 • Filtr zanieczyszczeń mechanicznych Herz (poz. 4) z przyłączami z gwintem zewnętrznym wyposażony jest w sitko wykonane ze stali chromo-niklowej z otworami 0,5 mm;

 • Dodatkowo temperatura ciepłej wody użytkowej regulowana jest zabudowaną na regulatorze hydrodynamicznym głowicą Herz z kapilarą i czujnikiem zewnętrznym (poz. 5);

 • Wymiennik ciepła płytowy (poz. 6) E8TH-40 ze stali nierdzewnej;

 • Złączka (prostka) w miejscu zabudowy wodomierza (poz. 7);
 • Regulator różnicy ciśnienia Herz (poz. 8) z wbudowanym zaworem strefowym jest regulatorem proporcjonalnym, przystosowanym do zabudowy pionowej bezpośredniego działania, czyli może pracować bez energii z zewnątrz. Dostarczany jest z fabrycznie zadaną różnicą ciśnienia 23 kPa i służy do stabilizacji różnicy ciśnienia w instalacji centralnego ogrzewania etażowego mieszkania zasilanego przez stację mieszkaniową. Zawór strefowy regulatora różnicy ciśnienia napędzany jest przez siłownik termiczny;

 • Złączka (prostka) w miejscu zabudowy ciepłomierza (poz. 9);
 • Siłownik termiczny Herz sterowany jest przez regulator pokojowy w standardzie on/off. Dostarczany jest jako normalnie zamknięty. Siłownik termiczny stanowi wyposażenie dodatkowe. Siłownik termiczny należy zabudować na regulatorze różnicy ciśnienia;
 • Konsola montażu wstępnego składająca się z kątownika montażowego z otworami oraz kulowych zaworów odcinających do wody grzewczej i wody pitnej. Konsola posiada możliwość mocowania do ściany. Podłączenie stacji mieszkaniowej do konsoli montażu wstępnego następuje przez wsunięcie króćców stacji w przyłącza konsoli i skręcenie złączek gwintowanych. Konsolę montażu wstępnego należy zamówić oddzielnie.

Zalety

Stacja mieszkaniowa Kärnten firmy Herz posiada wbudowany ogranicznik wody ciepłej o wydajności 15 [l/min]. Minimalne ciśnienie na wejściu do stacji wynosi 2,5 bara. Stacja wymiennikowa Herz Kärnten stanowi wysoko zaawansowane technologicznie rozwiązanie dla potrzeb nowoczesnych obiektów mieszkaniowych i biurowych. Dzięki zastosowaniu stacji wymiennikowych Herz można znacząco obniżyć koszty inwestycyjne i eksploatacyjne przy racjonalnym wykorzystaniu powierzchni pod zabudowę systemu instalacyjnego.

Zalety stacji mieszkaniowej Herz:

 • możliwość jednoczesnego przygotowania c.w.u. i ogrzewania pomieszczeń,
 • stała temperatura c.w.u. przy różnym zapotrzebowaniu,
 • możliwość indywidualnego ustawienia parametrów stacji,
 • minimalne wymiary,
 • stacja nie wymaga zasobnika wody,
 • brak możliwości rozwoju bakterii Legionella,
 • wysoka odporność na osadzanie się kamienia kotłowego,
 • niska temperatura wody powrotnej,
 • minimalne straty temperatury,
 • prosta obsługa,
 • wysoki komfort użytkowania.

Grzegorz Ojczyk

Rys. Widok i schemat stacji Kärnten.

www.herz.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij