ABC wentylacji. Wentylacja w kotłowni

Statystycznie około 40% gospodarstw domowych w małych miejscowościach i na wsiach posiada urządzenia, w których pali się paliwami stałymi. Są to piece kaflowe o różnej konstrukcji, piece kuchenne, kominki i piece do ogrzewania, które montowane są w kotłowniach. Wszystkie te urządzenia, w których spala się paliwo stałe (drewno, koks, torf, węgiel brunatny, węgiel kamienny itp.), wymagają doprowadzenia powietrza do spalania. Jeśli urządzenia zamontowano w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych, to powietrze można doprowadzić w następujące sposoby:

  • stosując wentylację nawiewną (wywiew grawitacyjny – przewody wentylacji grawitacyjnej muszą mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016 m2),
  • otwierając lub rozszczelniając okna,
  • doprowadzając przewodem powietrze bezpośrednio do komory spalania.

Podczas eksploatacji urządzeń spalających paliwa stałe należy przestrzegać następujących zasad:

  • nie montujemy tych urządzeń w pomieszczeniach sypialnych, lecz jeśli je tam zamontujemy, to palimy w nich tylko w ciągu dnia, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wydobywania się gazu,
  • w pomieszczeniach z paleniskami na paliwa stałe, pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione,
  • urządzenia na paliwa stałe mogą być instalowane w budynkach do trzech kondygnacji włącznie,
  • w sytuacji jak w punkcie opisanym powyżej można zastosować wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną
  • dla bezpieczeństwa warto zamontować czujkę CO lub czujkę wykrywającą CO i dym, która w porę zaalarmuje nas o zagrożeniu.

W kotłowni na paliwa stałe powietrze do spalania musi być doprowadzone z zewnątrz, najlepiej przez ścianę zewnętrzną, przez otwór o wielkości nie mniejszej niż 50% pola poprzecznego przekroju komina, a wywiew o wielkości nie mniejszej niż 25% tego pola, lecz nie mniejszy niż 200 cm2.

Dostarczane świeże powietrze ma zapewnić dobre samopoczucie ludzi oraz umożliwić całkowite spalenie paliwa. Jeśli nie dostarczymy odpowiedniej ilości powietrza do spalania, wówczas wystąpi zjawisko niepełnego spalania i powstania zabójczego tlenku węgla [CO], który jest silnie trującym gazem (cichy zabójca),bezwonnym i bezzapachowym.

Aby zapewnić całkowite spalanie we wszystkich rodzajach palenisk na paliwa stałe, należy doprowadzić większą ilość powietrza [L], niż jest to potrzebne teoretycznie [Lt].

Na przykład minimalne, teoretyczne zapotrzebowanie powietrza do całkowitego spalenia węgla kamiennego wynosi:

Lt = ~1 m3 na 1200 W.

Stosunek rzeczywiści doprowadzanej ilości powietrza L do ilości teoretycznej Lt nazywa się współczynnikiem nadmiaru powietrza l i wówczas:

L = l * Lt.

Dla paliw stałych, dla palenisk z ręcznym zasypem współczynnik l wynosi 1,5-2,0.

Objętość spalin obliczmy ze wzoru:

Vc = Vs min. + (l-1) * L [m3],

gdzie Vs min. – objętość spalin suchych.

Gdy wartość opałowa paliwa [Qo] jest znana, to teoretyczna wartość zapotrzebowania powietrza do spalania oraz objętość spalin Vs powstających po spaleniu można obliczyć ze wzorów:

Lt = (1,01 * Qo)/1000 + 0,5 [m3/kg],

Vs = (0,85 * Qo)/1000 + 1,65 [m3/kg].

Spaliny wylotowe Vsw mają większą objętość od objętości spalin suchych Vs o zawartość pary wodnej powstającej ze spalania wodoru zawartego w paliwie oraz z wilgoci zawartej w powietrzu, która jest nośnikiem tlenu do procesu spalania i odparowania wilgoci zawartej w paliwie.

Przedstawione dane mają uzmysłowić użytkownikom urządzeń na paliwa stałe, jak ważne jest dostarczenie powietrza do spalenia tych paliw, jak ważne jest wietrzenie pomieszczeń, w których są zamontowane, oraz wentylacja. Ilość powietrza do spalania i oddychania oraz wielkość otworów wentylacyjnych powinny być obliczone dla każdego przypadku indywidualnie.

Dorota Węgrzyn

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij