Niejasne dyrektywy dla urządzeń grzewczych. Pytania o etykietowanie

We wrześniu 2015 r. zaczną obowiązywać wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (tzw. dyrektywa ErP – Energy rated Products) dla urządzeń o mocy do 400 kW oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (tzw. ekoetykietowanie, ecolabelling) – dla urządzeń do 70 kW oraz dla zbiorników o poj. do 500 l.

Rozpoczęta przez SPIUG akcja informacyjna, pokazała, że istnieją rozbieżności co do interpretacji przepisów, które mają obowiązywać od 26.09.2015 na rynku w Polsce, ale także w innych krajach europejskich. Podstawowymi pytaniami, jakie zadają sobie obecnie producenci oraz dystrybutorzy urządzeń grzewczych są m.in.: czy i na jakich zasadach będzie można sprzedawać gazowe kotły konwencjonalne, oraz jakie będą mechanizmy wdrażania w/w zasad u nas w kraju.

Przygotowywany przez stowarzyszenie katalog pytań wynika z naszych wewnętrznych konsultacji, także z partnerami – naszymi odpowiednikami w innych krajach.

Ponieważ nie znaleźliśmy jednoznacznych odpowiedzi na podane zagadnienia oraz spotkaliśmy się ze sprzecznymi interpretacjami poszczególnych przepisów, SPIUG podjął się zadania wyjaśnienia tych wątpliwości przed wejściem cytowanych przepisów w życie, aby wypracować wspólna dla wszystkich uczestników rynku instalacyjno-grzewczego w Polsce ich interpretację, w celu uniknięcia nieporozumień i negatywnych zawirowań na rynku wynikających z różnego podejścia do wdrażanego prawa europejskiego. Do współpracy w wyjaśnieniu tych spraw zaprosiliśmy Ministerstwo Gospodarki. W dalszej kolejności, będziemy się zwracać do odpowiednich organów Unii Europejskiej.

Wynika to z aktualnie obowiązujących procedur. Rola Rządu Polskiego skończyła się wraz z uchwaleniem odpowiednich rozporządzeń UE. Na obecnym etapie ewentualne zapytania do KE mogą być kierowane m.in. przez stowarzyszenia branżowe, jako reprezentanta uczestników danego rynku. Dlatego, zanim Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych jako organizacja branżowa, wystąpi z odpowiednim zapytaniem w tej sprawie do Komisji Europejskiej, chcielibyśmy poznać opinie na ten temat Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki.

Katalog pytań i zagadnień, które naszym zdaniem powinny być wyjaśnione przed wejściem w życie zatwierdzonych przepisów obejmuje m.in.:

  • W Rozporządzeniach Komisji (UE) Nr 811, 812, 813, 814/2013, w sprawie wykonania dyrektywy ErP, podana jest każdorazowo „Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku”. Procedurę weryfikacji mają przeprowadzać „organy państw członkowskich”. Czy będzie w Polsce wydane odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie?
  • Pytania co do tej krajowej procedury: jakie „organy” w Polsce brałyby w tym udział? Według jakich zasad, budżetu i przepisów realizowany byłby ew. program badań i na czyj wniosek odbywałyby się takie badania? Kto byłby jednostka kontrolną oraz jakie konsekwencje są przewidywane jako wynik wymienionych działań
  • Wyjaśnienie interpretacji definicji „Producenta” i „Wprowadzającego towar do obrotu”
  • Jak wygląda możliwość sprzedaży kotłów gazowych z otwartą komorą spalania po 25.09.2015. Jest to związane z sytuacją, że w Polsce jest bardzo dużo zainstalowanych konwencjonalnych kotłów gazowych gdzie ich wymiana na kocioł kondensacyjny może nie być możliwa z uwagi na niemożliwość wymiany z przyczyn możliwości technicznych. Jakie byłyby zasady instalacji kotłów w takim wypadku i jak wyglądałyby procedury kontrolne i konsekwencje wynikające z takiej kontroli?
  • Wyjaśnienie kwestii ofert z etykietami energetycznymi, szczególnie w wypadku kompletowanych tzw. zestawów, urządzeń do instalacji.
  • Niejasne jeż też jakie kary grożą za niestosowanie się do dyrektywy i kto będzie organem kontrolującym?

Istnieje szereg interpretacji dotyczących odpowiedzi na powyższe pytania, co nie jest korzystne z punktu widzenia uporządkowanego funkcjonowania rynku instalacyjno-grzewczego.

Więcej na ten temat w artykule pt. „Kocioł z etykietą” („Magazyn Instalatora” 11/2014 – przyp. red.)

Janusz Starościk, SPIUG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij