Ochrona przed śniegiem i lodem – uwagi i błędy wykonawcze. Rynna bez lodu

Najbardziej dokuczliwe objawy zimowej aury to zaśnieżone podjazdy i ciągi komunikacyjne oraz schody, zamarznięte rynny i rury spustowe, rozsadzone rury i inne elementy instalacji sanitarnej.

W artykule tym chciałbym przedstawić Państwu argumenty wskazujące na to, że warto zastanowić się nad wykonaniem instalacji:

 • ogrzewania wjazdu do garażu;
 • podgrzewania ciągów komunikacyjnych i schodów;
 • ochrony antyoblodzeniowej krawędzi dachów, rynien i rur spustowych;
 • zabezpieczenia rur z wodą przed zamarzaniem.

Garaż

Ogrzewanie wjazdu do garażu możemy wykonać na dwa sposoby.

Wykonując instalację ogrzewania na całej jego powierzchni, wykorzystuje się do tego przewody grzejne, układając je w taki sposób, aby na metrze kwadratowym osiągnąć moc około 300 W. Przewody układamy na siatkach montażowych lub mocujemy za pomocą specjalnej taśmy montażowej, którą najpierw kotwimy do podłoża.

Drugim sposobem ogrzania podjazdu jest wykonanie podgrzewania trakcji jezdnych naszego auta – ta metoda pozwala uprościć montaż przy zastosowaniu gotowych mat grzejnych o dużej mocy – zwykle około 300 W/m2.

W zależności od technologii, w jakiej wykonywany jest podjazd, przewody i maty grzejne mogą być układane pod kostką brukową – w warstwie podsypki piaskowej lub na utwardzonym podłożu i zalewane warstwą betonu.

Ciekawostka: na rynku występują również przewody o zwiększonej odporności na wysoką temperaturę, które mogą być montowane bezpośrednio w asfalt.

O tym należy koniecznie pamiętać:

 • Podczas projektowania i doboru instalacji należy zwrócić uwagę na ewentualne dylatacje podjazdu. Należy pamiętać, aby przewody grzejne nie przechodziły przez szczeliny dylatacyjne, gdyż takie ułożenie z pewnością objawi się awarią systemu spowodowaną zerwaniem przewodów przez pękający beton. Planując więc wykonanie ogrzewania podjazdu, który będzie dylatowany, musimy wykonać niezależne obwody grzejne dla każdej dylatowanej powierzchni.
 • Ogrzewając wjazd do garażu musimy również ogrzać odwodnienie liniowe – z reguły wykonuje się to, wykorzystując przewody grzejne o zmiennej charakterystyce mocy, tak zwane samoregulujące, które mogą być docinane do odpowiedniej długości.
 • Nie należy modyfikować gotowych mat i przewodów – to znaczy skracać ich i łączyć szeregowo – takie działania pozbawiają nas z pewnością gwarancji producenta.
 • Czujnik temperatury i wilgoci musi być umieszczony w polu grzewczym i właściwie wypoziomowany, tak aby mierzył temp. i wilgoć w realnych warunkach.
 • Nie należy wykonywać instalacji ogrzewania bez sterowania temperaturowo-wilgociowego – ogrzewanie nie walczy bowiem ze skutkami oblodzenia, a ma nie dopuścić do jego powstania. Układ musi załączyć się w chwili wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych.

Schody i ciągi komunikacji pieszej

Do instalacji ogrzewania antyoblodzeniowego schodów powinniśmy użyć przewodów o mocy 20-25 W/mb. Przewody na schodach układa się na poszczególnych stopniach i płycie spoczynkowej. Istotne jest, aby całość została umieszczona w betonie, a nie tuż pod powierzchnią. Z reguły wykonuje się 4 przebiegi przewodu na jednym stopniu. Ogrzewanie ciągów komunikacyjnych wykonuje się podobnie jak podjazdy, stosując już zamiennie przewody grzejne lub maty grzejne o mocy około 300 W/m2.

O tym należy koniecznie pamiętać:

 • Przy wykonywaniu instalacji ogrzewania schodów warto przewidzieć, gdzie i jak będą montowane balustrady. Układając przewody grzejne, pamiętajmy, aby zostawić wolne miejsce dla kotwienia kołków.
 • Możliwe jest sterowanie ogrzewaniem schodów razem z wjazdem do garażu lub instalacją rynnową – należy w tym celu zakupić odpowiedni regulator temperatury, który obsługuje więcej niż jedną strefę grzejną.

Ogrzewanie rynien

Instalacja ogrzewania rynien opiera się na zastosowaniu stałooporowych przewodów grzejnych lub przewodów samoregulujących. Przewody układa się w rynnach i rurach spustowych za pomocą specjalnych uchwytów mocujących, które ułatwiają montaż i zapewnią właściwą pozycję kabla grzejnego. Większość producentów oferuje do tego typu zastosowań przewody zbudowane z materiałów odpornych na promieniowanie UV. Niemniej warto upewnić się co do tego faktu przed zakupem. Przewody samoregulujące mają zmienną moc zależną od warunków, w jakich pracują. Oznacza to, że im jest zimniej, tym większą moc osiągają i odwrotnie – im temperatura wyższa, tym moc przewodów mniejsza. Tę charakterystyczną cechę zawdzięczają przewody samoregulujące materiałowi, z jakiego wykonano element grzejny. Jest to polimer wykonany w nanotechnologii, w którym rolę przewodnika prądu stanowią atomy węgla.

Przewody w rynnie układa się z reguły podwójnie za pomocą specjalnych klipsów. W rurach spustowych możliwe jest pojedyncze ułożenie przewodu grzejnego. Jeśli długość rynny nie przekracza 6 metrów, przewody mogą wisieć swobodnie, jeśli długość rury jest większa – konieczne jest zastosowanie linki z uchwytami, która odciąży przewody. Można do tego celu również wykorzystać łańcuchy. Do instalacji przewodów w rynnach i rurach spustowych wykorzystuje się szereg akcesoriów montażowych, między innymi:

 • uchwyty rynnowe,
 • taśmę montażową,
 • linkę z uchwytami,
 • uchwyty do rur spustowych,
 • uchwyty do krawędzi dachów,
 • taśmę instalacyjną do koryt dachowych.

Instalację ogrzewania podjazdu można wykonać w fazie jego budowy, podobnie jest ze schodami. Instalację w rynnach można układać, nawet gdy rynny są już zainstalowane. Konieczne jest wyłącznie wyprowadzenie zasilania do sterownika i instalacji czujników.

O tym należy koniecznie pamiętać:

 • Instalacja ogrzewania antyoblodzeniowego może być wykonywana w temperaturach nie spadających do wartości poniżej -5oC. Chodzi tu o właściwości plastyczne i mechaniczne przewodów – układanie w zakresie innym niż zalecany może doprowadzić do mechanicznego uszkodzenia.
 • Jeżeli przewody układamy w rynnie i rurach spustowych, należy pamiętać, aby przy odprowadzaniu wody lodowej do kanalizacji wpuścić przewód około 1 m poniżej poziomu gruntu.
 • Przewód zasilający może być przedłużany jedynie przewodami o takiej samej średnicy. Połączenie należy wykonać za pomocą złączek termokurczliwych (hermetycznych) lub odpowiednich puszek przyłączeniowych.

Ochrona rur przed zamarzaniem

Czasem, mimo iż czujemy się zabezpieczeni przed zimową aurą, mróz może zaatakować tam, gdzie się tego nie spodziewamy. W nieogrzewanych pomieszczeniach lub tam, gdzie rury biegną zbyt blisko zewnętrznej płaszczyzny nieocieplonej ściany, mróz może doprowadzić do rozsadzenia rur albo do ich zaczopowania.

Aby tego uniknąć, można wykonać prostą i niedrogą instalację grzejną. Przewody grzejne układa się na rurach z wodą do 3” wzdłużnie lub spiralnie, jeśli ogrzewana rura ma większą średnicę. Aby skompensować straty ciepła, przewody na rurach powinny być zaizolowane. Zakres stosowanej mocy zależy od materiału, z jakiego wykonany jest rurociąg, jego średnicy i warstwy izolacji termicznej.

Producenci oferują również swoiste „zrób to sam”, czyli przewody grzejne w odpowiednich odcinkach z termostatami zintegrowanymi z przewodem grzejnym, jednak do profesjonalnych instalacji należy użyć przewodów w odcinkach i zewnętrznych termostatów.

Ciekawostka: jeśli zamarza nam rura w ścianie, możliwe jest włożenie przewodu grzejnego do wewnątrz rurociągu. Jeden z producentów ma niezbędne atesty dopuszczające kontakt przewodu z wodą pitną.

O tym należy koniecznie pamiętać:

 • Wszelkie zawory i kołnierze powodują większe straty ciepła i powinny być dodatkowo ogrzane większą ilością przewodu grzejnego.

Uwaga końcowa

Po zamontowaniu systemu (dowolnego) dokonujemy pomiarów wartości rezystancji izolacji i przewodów grzejnych, dokonujemy również próbnego uruchomienia systemu grzejnego i automatyki.

Sterowanie

System ogrzewania antyoblodzeniowego ma za zadanie nie dopuścić do zgromadzenia się śniegu i lodu, a nie walczyć ze skutkami oblodzenia. Aby był on w pełni automatyczny, powinien składać się ze sterownika, czujników temperatury i wilgotności. Regulator załączy system, gdy łącznie wystąpi opad i spadek temperatury, który może prowadzić do oblodzenia. Takie działanie pozwala ograniczyć czas działania ogrzewania do niezbędnego minimum, a to przekłada się na minimalizację kosztów eksploatacyjnych układu. Sterowanie małymi instalacjami możliwe jest przy zastosowaniu regulatorów z podstawowymi funkcjami. Dla bardziej rozbudowanych dedykowane są termoregulatory, które mogą sterować kilkoma strefami niezależnie, np. instalacją rynnową i podjazdem do garażu. Czujniki wilgotności są w ogrzewaniu rynnowym umieszczane w rynnach, a czujnik temperatury powinien znaleźć się na północnej fasadzie budynku. W ogrzewaniu podjazdów czujniki temperatury i wilgotności są zintegrowanie w jednej obudowie. Tak sterowany system będzie pracował zaledwie kilkadziesiąt godzin w sezonie, podczas gdy ten reagujący jedynie na temperaturę – przez kilkadziesiąt dni.

Regulator należy zamontować na tablicy sterującej. Do tablicy doprowadza się przewody zasilające („zimne”) przewodu grzejnego lub maty grzejnej oraz przewody czujników temperatury i wilgoci.

Prawidłowo dobrana i zamontowana instalacja antyoblodzeniowa zapewni maksimum bezpieczeństwa przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych, a przy tym jest całkowicie bezobsługowa.

Jedyne, o czym należy pamiętać przed sezonem zimowym, to włączenie zasilania na tablicy sterującej, a reszta będzie się odbywać całkowicie automatycznie.

Arkadiusz Kaliszczuk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij