Ring „MI”: urządzenia grzewcze na paliwa stałe. ZMK SAS

Na przestrzeni ostatnich kilku lat nastąpił dynamiczny rozwój technologii spalania paliw alternatywnych, jak pelety czy biomasa pochodzenia rolniczego. Wpływ na rozwój tej dziedziny z pewnością miały problemy z dostępnością, jakością i poziomem cen nośników energii do tej pory tradycyjnych (węgiel, gaz, olej).

Od kilku lat obserwujemy bardziej dynamiczny wzrost sprzedaży kotłów grzewczych małej mocy przystosowanych do efektywnego spalania biomasy. Możliwość skorzystania w wielu regionach z różnych form dofinansowania do instalacji kotła na pelety (biomasę) wzmacnia dodatkowo tę tendencję. Wysoka sprawność tych urządzeń powyżej 90%, a dodatkowo możliwość uzyskania czystej energii z peletu to argumenty nie bez znaczenia przy ekologicznym i ekonomicznym podejściu do tematu ogrzewania. Większy wybór producentów i sieci dystrybucyjnej peletu oraz stabilniejsza cena rynkowa zachęcają do montażu tego typu instalacji w domach jednorodzinnych. Aby jednak mówić o naprawdę ekologicznym spalaniu i odpowiednich wartościach emisyjnych, oprócz dedykowanej peletowi konstrukcji kotła konieczne jest zapewnienie wysokiej i powtarzalnej jakości tego paliwa, gdzie zawartość popiołu jest poniżej 0,7%, a wilgotność nie przekracza 10%. Ani z ekologicznego, ani  ekonomicznego punktu widzenia stosowanie peletu kiepskiej jakości nie na sensu. Nikt przecież nie chciałby niewydajnego spalania i strat, gdy spora część niedopalonego opału zamiast wytworzyć ciepło trafi do popielnika.

Wciąż jednak kryterium niskiej ceny paliwa powoduje, że zamiast w pełni efektywnego spalania zadowalamy się połowicznym sukcesem, a od producentów kotłów wymagane są konstrukcje, które pomogą wyeliminować problemy wynikające z niskiej jakości peletu.

Poprawa spalania

Oczywiście nawet w przypadku peletu gorszej jakości jest możliwość poprawienia parametrów jego spalania i uniknięcia większych strat paliwa oraz zachowania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa w użytkowaniu. ZMK SAS poleca kotły specjalnie skonstruowane do spalania biomasy jak SAS AGRO-ECO z paleniskiem nadmuchowym lub kocioł z zamontowanym palnikiem MULTI FLAME. Znamienną cechą tych rozwiązań jest to, że system podawania paliwa (rozwiązanie chronione prawnie – wzór użytkowy zastrzeżony świadectwem ochronnym nr 67472) z zasobnika opału do przestrzeni paleniskowej palnika, zaopatrzony jest w dwie rury dystrybucji paliwa – dwa ślimaki transportowe rozdzielone kanałem przesypowym zapewniającym odstęp pomiędzy nimi. Dodatkowo prędkości podajników górnego oraz dolnego zostały zróżnicowane za pomocą przekładni zębatych, dzięki czemu kanał przesypowy pozostaje zawsze pusty – nie gromadzi paliwa. Rozwiązanie takie eliminuje niebezpieczeństwo cofnięcia się płomienia do zasobnika opału w trakcie normalnej pracy, postoju podajnika, a również w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej (brak zasilania). Dzięki temu nie jest konieczne stosowanie zabezpieczenia w postaci strażaka wodnego (zbiornik z wodą połączony z zaworem za pomocą przewodu, system zraszania uruchamiany poprzez zmontowany na rurze podajnika termostat). Oczywiście rozwiązanie posiada także dodatkową ochronę w postaci elektronicznego czujnika temperatury.

Pamiętaj o paliwie

Ruszta ruchome w palenisku nadmuchowym w kotle SAS AGRO-ECO, a także w palniku SAS MULTI FLAME pozwalają na automatyczne oczyszczenie paleniska, zapobiegając powstawaniu spieków, i umożliwiają dopalenie paliwa. Jednak najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie odpowiedniej jakości paliwa, którą potwierdzają stosowne certyfikaty. Jeśli już inwestujemy w zaawansowany technologicznie kocioł z myślą o ekologicznym i oszczędnym ogrzewaniu, to konsekwentnie należałoby zapewnić do tego procesu odpowiednie paliwo.

Poniżej chciałbym udzielić odpowiedzi na pytanie ringowe postawione w poprzednim ringu poświęconym urządzeniom grzewczym na paliwa stałe („Magazyn Instalatora 1/2014 – przyp. red.):

  • Pytanie: Czy w palniku na pelet wymagane jest automatyczne czyszczenie rusztu ?
  • Odpowiedź: Kotły z możliwością spalania peletu obecnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Wiąże się to z komfortem obsługi (czystość, automatyczny proces rozpalania), ekologią, promowaniem biomasy poprzez dofinansowania do zakupu urządzeń przeznaczonych do spalania peletu. Osoba decydująca się na zakup kotła peletowego poszukuje urządzenia jak najbardziej bezobsługowego, niezawodnego, zapewniającego komfort obsługi porównywalny do kotłów gazowych.

Jakość produkowanych peletów, w zależności od technologii ich wytwarzania, a także użytego materiału (trociny, kora, słoma), jest bardzo zróżnicowana. Pelet przeznaczony do spalania w kotłach małej mocy powinien spełniać wymagania normy austriackiej ÖNORM M 7135 lub niemieckiej DIN 51731. Tego typu biomasa ma postać zgranulowanych i sprasowanych pod działaniem ciśnienia suchych i czystych trocin z drzewa liściastego i iglastego.

Dostępne na rynku konstrukcje palników do spalania tego rodzaju paliwa bazują na cyklicznym przedmuchu paleniska, co jest niewystarczające przy spalaniu paliw o parametrach odbiegających od wymagań normatywnych. Pelet mający tendencję do tworzenia szlaki przy spalaniu może prowadzić do zaklejania dopływu powietrza, zapychania się paleniska, a w efekcie może powodować jego wygasanie i nieprawidłowy przebieg procesu spalania. W takim przypadku rozwiązaniem może być okresowe ręczne oczyszczanie paleniska, niestety dość uciążliwe w codziennej obsłudze, bądź zmiana opału i poszukiwanie paliwa spełniającego wymagania jakościowe. Ze względu na zróżnicowanie peletu (4 klasy jakościowe) dostępnego na rynku wyposażenie palnika w automatyczne czyszczenie rusztu jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia bezproblemowej obsługi kotła.

Produkowane przez firmę ZMK „SAS” kotły do spalania biomasy SAS AGRO-ECO oraz kotły wyposażone w palnik peletowy SAS MULTI FLAME posiadają w standardzie samooczyszczające się palenisko w postaci automatycznych rusztów ruchomych. Załączane cyklicznie ruszty umożliwiają odprowadzenie z przestrzeni paleniskowej pozostałości po spalaniu, tj. popiołu, w szczególności w formie spieków, żużlu. Rozwiązanie to umożliwia utrzymanie paleniska w stanie „czystym” bez przerywania ciągłości procesu spalania. Ruszty ruchome po wykonaniu cyklu oczyszczania paleniska przyjmują pozycję w szczelinach dolnej części paleniska. Pozycjonowanie rusztów uzyskiwane jest poprzez działanie czujnika kontroli położenia (hallotronu). Częstotliwość rusztowania można korygować na regulatorze sterującym pracą palnika w zależności od jakości spalanego peletu.

Opracowana w ZMK SAS konstrukcja palnika do spalania peletu z zastosowaniem układu podwójnego ślimaka – rusztem ruchomym oczyszczającym palenisko nadmuchowe – objęta jest prawem ochrony przez zgłoszenie oznaczone numerem W.121368, nadanym przez Urząd Patentowy RP.

Marcin Barański

Pytanie do…

Jakie są zalety rusztów ruchomych stosowanych w kotłach na paliwa stałe?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij