Uwaga! Jesteś w ukrytej kamerze, czyli kwiatki instalacyjne… Siad swobodny

Na zdjęciach pokazanych w artykule pt. „Dobre podejście do baterii” („Magazyn Instalatora” 12/2014 – przyp. red.) pokazano błędy popełniane przez firmy instalacyjne w nowo wznoszonych budynkach. Były to:

  • Zbyt wysoko doprowadzona rura zasilająca do spłuczki podtynkowej.
  • Nieprawidłowo usytuowane (zbyt blisko narożnika ściany) podejścia do baterii natryskowej.
  • Rzadko dziś stosowane w nowo budowanych budynkach podejścia wodociągowe do baterii ściennej, zbyt wysoko wyprowadzone od powierzchni podłogi.
  • Nieprawidłowo wykonane podejście kanalizacyjne do spłuczki podtynkowej.

Nie udało mi się w jednym odcinku omówić wszystkich kwestii prawidłowego montażu różnych przyborów sanitarnych, więc dziś spróbuję tę tematykę dokończyć.

  • Umywalka z zamontowaną baterią ścienną jest coraz mniej popularnym rozwiązaniem. Umieszczenie baterii na ścianie powyżej umywalki (około 25-35 cm nad nią) powoduje szybsze zanieczyszczenie przyboru oraz często nie pozwala na zamontowanie bezpośrednio nad umywalką lustra. Bateria ścienna umywalkowa powinna być montowana na wysokości 25-35 cm, licząc od oczek podejść czerpalnych do górnej krawędzi miski przyboru (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru). Umieszczenie w takim przypadku górnej wylewki na tak dużej wysokości nad przyborem powoduje, że wypływająca woda rozbryzguje się na misce umywalki (problem ten może zostać częściowo zniwelowany przez zastosowanie perlatora). Normy europejskie dopuszczają montaż baterii ściennej nawet poniżej 200 mm nad przyborem. Jednocześnie należy pamiętać, aby zachować tzw. przerwę powietrzną między końcówką wylewki (perlatorem) a górną krawędzią przyboru sanitarnego. Zawarte jest to w „Wymaganiach technicznych COBRTI Instal”: Zeszyt 1 („Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem”, Warszawa, czerwiec 2001). W przypadku norm krajowych wysokość montażu oczek czerpalnych należy przyjąć w dolnej granicy, tj. na wysokości 1100 mm. Oczka powinny być wytrasowane w osi umywalki z rozstawem 150 mm i muszą znaleźć się na tej samej wysokości w płaszczyźnie poziomej (można w tym celu użyć szablonu – płytki montażowej ze stałym rozstawem oczek, ewentualnie w zastępstwie można użyć starej, zużytej baterii ściennej bez rozetek). Dzięki temu będziemy mieli gwarancję, że przyłącza wody zimnej i ciepłej będą idealnie „patrzyły” ze ściany, co jest niezbędnym warunkiem prawidłowego montażu baterii. Wszelkie korekty położenia należy dokonać za pomocą zestawu krzywek (zwanych nyplami mimośrodowymi) dołączonych do baterii. Pamiętać należy, aby podejście wody ciepłej do baterii wykonane było z lewej strony! Wysokość montażu podejścia kanalizacyjnego jest identyczna jak przy baterii stojącej, tj. około 50 cm dla zaworu spustowego podłączonego do półsyfonu (rozwiązanie bardzo rzadko stosowane, wymagające użycia półsyfonu z ręczną dźwignią) i około 55 cm dla zwykłego syfonu.
  • Umywalka z baterią stojącą wielootworową – jest rozwiązaniem modnym, zwłaszcza w pomieszczeniach urządzonych w stylu retro. Bateria taka wymaga specjalnych umywalek z trzema otworami montażowymi wykonanymi fabrycznie (takie otwory można również wykonać samemu przy użyciu przecinaka – co jest jednak trochę ryzykowne, gdyż można przy braku ostrożności uszkodzić przybór sanitarny). Bateria umywalkowa trzyotworowa składa się z wylewki i dwóch głowic odcinających wodę, połączonych z wylewką w sposób sztywny pod obrzeżem umywalki. Miejsce rozmieszczenia oczek pod zawory kątowe powinno być w miarę możliwości mało widoczne. Przy montażu umywalki na wysokości 85 cm wysokość podejść wodociągowych powinna wynieść około 60-65 cm z rozstawem od 15-25 cm (największy rozstaw stosujemy w przypadku umywalek zamocowanych na postumencie). Podejście kanalizacyjne wykonujemy w osi przyboru na wysokości 50-55 cm od poziomu podłogi.

Wymiary umywalek są różnorodne – zdecydowanie się na określoną wielkość jest kwestią wygody.

  • Miska ustępowa – aby móc swobodnie na niej siedzieć, sedes powinien znajdować się na wysokości około 40-45 cm nad posadzką. Standardowe wymiary miski ustępowej to 45 cm szerokości i 55 cm długości. Dokładne spłukanie miski ustępowej wymaga doprowadzenia wody pod odpowiednim ciśnieniem i w wystarczającej ilości. Objętość wody uzależniona jest od pojemności zamknięcia wodnego w misce. Wysokość podejścia wodociągowego do spłuczki typu kompakt powinno się dostosować do położenia króćca zaworu napełniającego wychodzącego ze zbiornika zestawu. Dane o tej wysokości powinniśmy zaczerpnąć z materiałów informacyjnych producentów ceramiki sanitarnej. Wysokość montażu podejścia pod zawór kątowy, do niedawna ściśle określona, zaczyna być sprawą otwartą. W przybliżeniu możemy stosować następujące wartości:

– dolnopłuk – 80-100 cm (średnio 90 cm),

– kompakt – 70-90 cm (średnio 80 cm),

– spłuczka podtynkowa – wysokość montażu zależy od konstrukcji stelaża, przedział wartości jest bardzo duży – od 75-120 cm z uwagi na stelaże do wysokiej i niskiej zabudowy; nie ma to jednak większego znaczenia, bowiem podejście wodociągowe wykonuje się tutaj w trakcie montażu stelaża.

Uwaga! Podejście do spłuczki podtynkowej musi (!) być wykonane z rur z tworzywa sztucznego, miedzi, ewentualnie z rur stalowych. Zabronione jest wykonywanie doprowadzenia wody za pomocą gumowych, elastycznych wężyków przyłączeniowych w oplocie metalowym.

Uwaga! Na rynku pojawiły się spłuczki kompaktowe zasilane od dołu (pod zbiornikiem napełniającym) produkcji chińskiej i zawór napełniający znajduje się w tym przypadku w podstawie zbiornika napełniającego – wysokość podejścia wodociągowego powinniśmy dostosować do wysokości króćca tego zaworu umieszczonego nad podłogą. Podejście należy w tym wypadku wykonać nisko nad podłogą z boku spłuczki na wysokości około 20-30 cm od podłogi. Należy zwrócić uwagę, aby oczko podejścia nie znajdowało się zbyt blisko cysterny, ponieważ w przypadku podłączenia zasilania wężykiem może on ulec załamaniu, co może skutkować jego pęknięciem. Zbyt duża odległość oczka podejścia do zbiornika spłukującego jest nieestetyczna i wymusza zakup długiego (droższego) wężyka przyłączeniowego. Najlepiej, jeżeli długość wężyka nie przekracza 20-30 cm.

  • Podejścia pod ciśnieniowe zawory spłukujące

Nowoczesne konstrukcje zaworów spłukujących posiadają płynne zamknięcie i nie generują tzw. uderzeń hydraulicznych. Korpus zaworu posiada najczęściej gwint ¾” i należy uwzględnić to przy projektowaniu odpowiedniej średnicy podejścia wodociągowego, gdyż w przeciwnym wypadku nie będzie możliwe prawidłowe spłukiwanie sanitariatu. Wysokość podejścia wodociągowego dla tego urządzenia wynosi 1,1 m od podłogi. Stare rozwiązania konstrukcyjne generowały bardzo duży hałas (spłukiwacz o nazwie Tajfun) oraz działały destrukcyjnie na całą instalację z powodu gwałtownego zamykania się. Obecnie wprowadzono zakaz montowania tego typu urządzeń w budownictwie wielorodzinnym.

  • Kabina – optymalne wymiary brodzika to 90 x 90 cm (mniejsze wymiary kabin nie są zbyt wygodne). Bateria powinna być zamontowana na wysokości 1,0-1,50 metra nad poziomem posadzki brodzika natrysku (najbardziej optymalna wysokość to 1,25 m), natomiast główka natrysku stałego bocznego nad posadzką brodzika natrysku powinna znajdować się na wysokości 1,8-2,0 m (licząc od sitka główki). Jeżeli kabina ma drzwi skrzydłowe, to trzeba zapewnić przestrzeń do ich swobodnego otwierania tak, aby nie uderzały o inne elementy wyposażenia łazienki, w mniejszych łazienkach lepszym rozwiązaniem są kabiny prysznicowe, w których zastosowano drzwi przesuwne.

Uwaga! Wybierając kabinę natryskowa z drzwiami otwieranymi na zewnątrz, musimy liczyć się z mokrą podłogą podczas ich otwierania. Ściekająca po powierzchni wewnętrznej drzwi woda stwarza bardzo duże zagrożenie dla użytkownika. W tym newralgicznym miejscu należy bezwzględnie położyć na podłodze dywanik łazienkowy z powierzchnią antypoślizgową.

  • Wanna – brzeg wanny powinien znajdować się mniej więcej 60 cm nad podłogą, zaś optymalne umiejscowienie baterii wynosi 0,1-0,18 m od jej górnej krawędzi. Minimalnymi rozmiarami wanny w kształcie prostokątnym (umożliwiającej swobodne rozprostowanie nóg) są wymiary 70 x 160 cm. Dla wanien standardowych o wysokości 55-60 cm wysokość oczek czerpalnych wyniesie w granicach 65-78 cm licząc od podłogi. Pozostałe typy wanien powinniśmy trasować tylko w oparciu o dokumentację techniczną. Przy wannach prostokątnych odległość środka baterii czerpalnej od ściany powinna pokrywać się z osią wanny. Bateria wannowa może być też trasowana na długości wanny, jednak w odległości nie większej niż 1/3 długości, licząc od spływu. Dla wanny o długości 1,5 metra środek baterii wypadnie w odległości około 50 cm, licząc od ściany, przed którą znajduje się przelew. W przypadku wanien niesymetrycznych lub narożnych źle wytrasowana bateria może wypaść na siedzisku wanny lub w miejscu głowy użytkownika, dlatego montując baterię, należy w każdym przypadku dokonywać obliczeń w oparciu o konkretny typ wanny i dane producenta. Istnieje możliwość przekształcenia wanny w kabinę natryskową poprzez zamontowanie parawanu na płaskiej krawędzi wanny. Wówczas na ścianie warto zamontować natrysk ręczny poprzez zastosowanie uchwytu przegubowego lub pręta montażowego. W przypadku tego drugiego rozwiązania łatwiej i wygodniej można regulować wysokość rączki natryskowej do wzrostu użytkownika. Pręty montażowe z reguły mają długość w granicach 60-100 cm. Przy wyznaczaniu współrzędnych otworów pod śruby powinniśmy brać pod uwagę to, aby wysokość od górnej części pręta montażowego do podłogi wynosiła 185-205 cm.

Dobrze zaprojektowana łazienka służy każdego dnia przez wiele lat, dlatego warto poświęcić czas na przemyślane rozplanowanie poszczególnych elementów znajdujących się w niej. Wysiłek włożony na etapie powstawania łazienki na pewno się opłaci.

Andrzej Świerszcz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij