Zielone Zamówienia Publiczne w praktyce. Ekologiczne ogrzewanie wody

19 października 2014 roku weszła w życie zmiana ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 91 ust. 2a ustawy stosowanie ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty zostało znacznie ograniczone.

Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. Natomiast w przypadku jednostek sektora finansów publicznych i państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej powinny one dodatkowo wykazać w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Ponadto w art. 91 ust. 2 wśród kryteriów oceny ofert wymieniono m.in. aspekty środowiskowe i koszty eksploatacji. Wprowadzone zmiany prowadzą do wniosku, że publiczni nabywcy w coraz większym stopniu będą zobligowani do przeprowadzania swoich zamówień w sposób zrównoważony i „zielony”, a co za tym idzie – uwzględnianie kryteriów środowiskowych i rachunku kosztów cyklu życia produktu powinno stać się coraz bardziej powszechne.

Odpowiedzią na rosnące wymagania ustawy PZP może być projekt Green ProcA – Zielone Zamówienia Publiczne w praktyce realizowany przez partnerów z siedmiu krajów europejskich: Niemiec, Włoch, Słowacji, Węgier, Bułgarii, Rumunii oraz Polski. Zaletą jest doświadczenie wielu z partnerów we wdrażaniu konkretnych projektów z zakresu zielonych zamówień. Projekt stanowi doskonałą platformę wymiany doświadczeń i pozwala na poznanie i przeniesienie dobrych praktyk do krajów, w których tego typu zamówienia nie są jeszcze powszechnie realizowane.

Głównym celem projektu ProcA jest promowanie zielonych zamówień publicznych (Green Public Procurement – GPP) wśród samorządów, ponieważ tego typu zamówienia zmniejszają obciążenie dla środowiska, budują wizerunek gminy jako przyjaznej środowisku oraz mogą w znacznym stopniu przyczynić się do realizacji unijnych celów 3×20%. Zadaniem projektu jest motywacja do stosowania energetycznych i środowiskowych kryteriów, a także dostarczanie narzędzi, które ułatwią realizację zielonych zamówień.

Najnowsze, opublikowane pod koniec 2014 roku, unijne kryteria Zielonych Zamówień Publicznych dotyczą ogrzewaczy wodnych o maksymalnej wyjściowej mocy wynoszącej 400 kW. Grupa ta obejmuje produkty, które są wykorzystywane w celu wytwarzania ciepła w ramach wodnego systemu centralnego ogrzewania, gdzie podgrzana woda jest rozprowadzana za pomocą pomp cyrkulacyjnych i promienników ciepła w celu uzyskania i utrzymania temperatury wewnętrznej w przestrzeni zamkniętej, takiej jak budynek, mieszkanie lub pomieszczenie, na wymaganym poziomie.

W dokumencie tym zawarto podstawowe i kompleksowe kryteria, w tym m.in. specyfikacje techniczne. I tak:

  • Minimalna efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń hs ogrzewacza wodnego dla wszystkich ogrzewaczy z wyjątkiem kotłów na paliwa stałe z biomasy nie może być niższa niż 90%, natomiast w przypadku kotłów na paliwa stałe z biomasy nie powinna być niższa nić 75%.
  • Emisje gazów cieplarnianych (GHG) wszystkich ogrzewaczy z wyjątkiem ogrzewaczy z pompą ciepła nie mogą przekraczać 220 g ekwiwalentu CO2/kWh energii, a w przypadku ogrzewaczy z pompą ciepła – 170 g ekwiwalentu CO2/kWh energii.
  • Warunki gwarancji muszą obejmować naprawę lub wymianę produktu przez okres co najmniej czterech lat. Oferent musi ponadto zagwarantować, że oryginalne lub równorzędne części zamienne będą dostępne (u niego lub u innych wyznaczonych pośredników) przez okres co najmniej dziesięciu lat od daty zakupu.
  • Produkt powinien być dostarczony z informacjami dotyczącymi instalacji i informacjami dla użytkowników w formie drukowanej lub w formie elektronicznej. Lista niezbędnych informacji została zawarta w omawianym dokumencie dostępnym na stronie ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.

Do kompleksowych kryteriów włączono ponadto wymagania dotyczące podstawowego i pomocniczego czynnika chłodniczego, a także wartości graniczne emisji tlenków azotu (NOx), tlenku węgla (CO), gazowego węgla organicznego (OGC) oraz cząstek stałych (PM).

Stosowanie kryteriów jest dobrowolne, natomiast kryteria są określone w taki sposób, aby można było je włączyć do dokumentów przetargowych, jeżeli nabywca uzna to za stosowne.

Ludmiła Wach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij